Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna BIP

 1. Zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczacego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa Bierdzany (km 121+546,02 do km 132+247,93)"
  Data modyfikacji: 17-01-2022 13:37
 2. Zarządzenia Wójta - 2015 rok
  Data modyfikacji: 17-01-2022 11:25
 3. Zawiadomienia
  Data modyfikacji: 14-01-2022 13:32
 4. Zarządzenia Wójta - 2017 rok
  Data modyfikacji: 14-01-2022 09:25
 5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa (z podziałem na 2 części) II POSTĘPOWANIE
  Data modyfikacji: 13-01-2022 23:59
 6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa (z podziałem na 2 części) UNIEWAŻNIENIE
  Data modyfikacji: 13-01-2022 22:53
 7. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Data modyfikacji: 13-01-2022 15:23
 8. Zarządzenia Wójta - 2021 rok
  Data modyfikacji: 13-01-2022 14:30
 9. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie - Marszałkach
  Data modyfikacji: 13-01-2022 13:36
 10. Zarządzenia Wójta - 2022 rok
  Data modyfikacji: 13-01-2022 12:49
Wersja XML