• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki

Rok 2019
Zarządzenie Nr OB.120.1.2019 DOCXzarzadzenie regulamin org.docx
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia RTFregulamin-organizacyjny.rtf
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia DOCzalacznik-nr-2-zadania-referatow.doc
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia DOCXschemat organizacyjny Gmina Turawa.docx


PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2019.pdf w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa z dnia 28 lutego 2019 roku PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OB.120.2.2019.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OB.120.2019.pdf PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OB.120.2.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2019.pdf w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa z dnia 8 marca 2019 roku PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OB.120.3.2019.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OB.120.3.2019..pdf PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OB.120.3.2019.pdf
PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds.  kadr i organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2019.pdf w sprawie  upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy Turawa do obsługi systemu Centralnej Ewidencji Informacji  i Działalności  Gospodarczej
PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2019 .pdf  w sprawie upoważnienia  do wydawania  decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia  postępowań  i zaświadczeń w innych sprawach

PDFZarządzenie Nr OB.120.7. 2019.pdf w sprawie upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy Turawa do wydawania odpisów aktu stanu cywilnego

PDFZarządzenie Nr OB.120.8.2019.pdf w sprawie upoważnienia do podpisywania spisów wyborców

PDFZarządzenie Nr OB.120.9.2019.pdf w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem pn."Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" - zadania Partnera- Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.120.10.2019.pdf w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem pn."Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" - zadania Partnera- Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.120.11.2019.pdf  Zarządzenie zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turawa z dnia 4 lipca 2019 roku

PDFZarządzenie Nr OB.120.12.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
PDFZarządzenie Nr OB.120.13.2019.pdf w sprawie  upoważnienia do podpisywania sprawozdań w zakresie operacji Finansowych oraz budżetowych
PDFZarządzenie Nr OB.120.14.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  na wolne stanowisko Inspektora ds. windykacji należności  i rozliczenia VAT

PDFZarządzenie Nr OB.120. 15.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS
PDFZarządzenie Nr OB.120.16.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora  ds. windykacji należności  i rozliczenia VAT

PDFZarządzenie Nr OB.120.17.19.pdf w sprawie powołania do składu Komisji Rekrutacyjnej członka w celu przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji należności  i rozliczenia VAT

PDFZarządzenie Nr OB.120.18.2019.pdf zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turawa z dnia  14 sierpnia 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.120.19.2019.pdf w sprawie powołania do składu Komisji Rekrutacyjnej członka w celu przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji należności  i rozliczenia VAT

PDFZarządzenie Nr OB.120.20.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora  ds. windykacji należności  i rozliczenia VATRok 2018

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2018.pdf w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2018.pdf w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2018.pdf w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy TurawaPDFZałączniki do Zrarządzenia Nr OB.120.3.2018.pdf
PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2018.pdf w sprawie  powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2018.pdf w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2018.pdf w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.120.7.2018.pdf w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
PDFZarządzenie Nr OB.120.8.2018.pdf w sprawie powołania Zastępcy Wójta
 

Rok 2017

PDFZarządzenie Nr OB 120. 1. 2017.pdf  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy TurawaPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.120.1.2017.pdf

PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2017.pdf w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2017.pdf w sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa
 

Rok 2016

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2016.pdf w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie nr OB.120.2.2016. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf
 

Rok 2015

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2015.pdf w sprawie nadzoru w zakresie udzielania zamówień publicznych

PDFZarzadzenie Nr OB.120.2.2015.pdf w sprawie powołania koordynatora gminnego

PDFZarządzenie.OB.120.3.2015.pdf w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska

PDFZarządzenie Nr OB.120.04.2015.pdf w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie OB.120.5.2015.pdf w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Wersja XML

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6873910
w tym miesiącu: 60317
dzisiaj: 709