Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta RP 2015

Zarządzenie Wójta Gminy Turawa  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Wójta Gminy Turawa w sprawie powołania OKW.pdf
DOCXZarządzenie w sprawie uzupełnienia składów OKW.docx
DOCXUzupełnienie składu OKW 6.docx

 

PDFApel PKW dot. spisu wyborców.pdf
DOCWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospoltej Polskiej
PDFObwieszczenie o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..pdf
PDFWNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.pdf
PDFZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,.pdf

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu
PDFInformacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w kraju.pdf
PDFInformacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu za granicą.pdf



PDFZarządzenie w sprawie wyznaczania miejsc do plakatowania.pdf

Zarządzenie wyborów Prezydenta RP
PDFPostanowienie Marszałka Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem.pdf

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
PDFWyjaśnienie PKW dot. udziału w pracach OKW.pdf
 

Wersja XML