Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum 2015 r.

PDFKalendarz referendum.pdf
DOCObwody głosowania utworzone w kraju.doc
DOCObwody głosowania utworzone za granicą.doc
DOCUprawnienia wyborców niepelnosprawnych.doc
DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc
DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.docx
PDFRozporządzenie MSWiA w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji.pdf
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (2).pdf
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (1).pdf
PDFWyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji ds referendum.pdf
DOCObwieszczenie o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.doc
DOCZarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych.doc
PDFZarzadzenie- powałonie KOMISJI.pdf
 

Wersja XML