Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki

PDFInterpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie zaistniałego stanu faktycznego PF.310.11.2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku

PDFWykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2018

PDFWykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2020r..pdf

PDFWykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.pdf, którym w 2020r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

PDFWykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg.pdf

Wersja XML