Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty prawa miejscowego - 2017 rok


PDFUchwała Nr XXIII.146.17.pdf w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXV.149.17.pdfw sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Turawa oraz określenie granic ich obwodów

PDFUchwała Nr XXV.151.17.pdfw sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

PDFUchwała Nr XXVIII.160.17.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi TurawaPDFRozstrzygnięcie nadzorcze wobec uchwały Nr XXVII.160.17.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.162.17.pdf w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa

PDFUchwała Nr XXIX.169.17.pdf w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XXXI.178.17.pdfw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
PDFUchwała Nr XXXI.179.17.pdf w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

PDFUchwała Nr XXXII.190.17.pdf w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty

Wersja XML