Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9.10.2017 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39c na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, tj.

- części działki nr 68/238  k.m. 4, obręb Rzędów, KW nr OP1O/00075918/9, o łącznej pow. przeznaczonej do dzierżawy wynoszącej 0,3315 ha,

Wersja XML