• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Turawa

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.10.2017 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39c na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, tj.

 

- część działki nr 1/711  k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, o pow. przeznaczonej do dzierżawy wynoszącej 0,0100 ha,

- część działki nr 1/711  k.m. 7, obręb Turawa i część działki 1/381 k.m. 7 obręb Turawa, obie KW nr OP1O/00075920/6, o łącznej pow. przeznaczonej do dzierżawy wynoszącej 0,0060 ha,

Wersja XML

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6874797
w tym miesiącu: 61204
dzisiaj: 1596