Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Turawa

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.10.2017 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39c na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, tj.

 

- część działki nr 1/711  k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, o pow. przeznaczonej do dzierżawy wynoszącej 0,0100 ha,

- część działki nr 1/711  k.m. 7, obręb Turawa i część działki 1/381 k.m. 7 obręb Turawa, obie KW nr OP1O/00075920/6, o łącznej pow. przeznaczonej do dzierżawy wynoszącej 0,0060 ha,

Wersja XML