Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 17 maja 2018r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

PDFOBWIESZCZENIE KONSULTACJE - POŚ .pdf
PDF5_POS Turawa_projekt_do opiniowania.pdf
PDFZalacznik graficzny 1_Uwarunkowania przyrodnicze.pdf
PDFZalacznik graficzny 2_Formy ochrony przyrody.pdf
PDF2_Prognoza_POS Turawa_do opiniowania.pdf
PDFZalacznik tekstowy 1_RDOS_zakres Prognozy-1.pdf
PDFZalacznik tekstowy 2_PWIS_zakres Prognozy-1.pdf
 

Wersja XML