Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2019 rok

Sesja 25.01.2019 r.:

PDFProjekt w spr. dożywiania.pdf
PDFProjekt w spr. GPPiRPA .pdf
PDFProjekt w spr. porozumień miedzygminnych.pdf
PDFProjekt w spr. Regulaminu dostarczania wody itd. .pdf
PDFProjekt w spr.zmiany budżetu.pdf
PDFProjekt w spr. zmiany budżetu gminy .pdf
 

Sesja 08.02.2019 r. :

PDFProjekt uchwału Nr V.17.19 w spr. określenia wysokości zasiłku itd..pdf
PDFProjekt uchwały Nr V.16.19 w spr. uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty itd..pdf
PDFProjekt uchwały Nr V.18.19 w spr. określenia zasad i odpłatności za pobyt w ośrodkach i mieszkaniach chronionych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V.19.19 w spr. zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej itd..pdf
 

Sesja 15.03.2019 r.:

PDFProjekt nazwa ulicy.pdf
PDFProjekt w spr. dzierżawy.pdf
PDFProjekt w spr. opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDFProjekt w spr. programu osłonowego.pdf
PDFProjekt WPF.pdf

Sesja 17.05.2019 r.

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDFProjekt uchwały w spr.dzierżawy 10 lat.pdf
PDFuchwała kąpielisko.pdf
PDFw spr. aktualizacji PGN.pdf
PDFw spr. zmiany WPF.pdf

Sesja 16.07.2019 :

PDFDzierżawa.pdf
PDFGOPS zmiana uchwały.pdf
PDFNazwa ulicy.pdf
PDFPlan Turawa..pdf
PDFPorozumienie międzygminne.pdf
PDFRegulamin czystości Gmina.pdf
PDFRegulamin Jeziora.pdf
PDFUpoważnienie Kier.GOPS.pdf
PDFWynagrodzenie Wójta .pdf
PDFZasady odpady komunalne.pdf
PDFZmiana budżetu.pdf
PDFZmiana Programu GKRPA.pdf
Sesja 19.09.19

PDFProjekt budżet 19.09.19.pdf
PDFProjekt Pogrzeby 19.09.19.pdf
PDFProjekt Przewozy 19.09.19.pdf
PDFProjekt Skarga 19.09.19.pdf
PDFProjekt Stypendia 19.09.19.pdf
PDFProjekt WPF19.09.19.pdf
Sesja 31.10.2019 r.

PDFProjekt Nr 1 na sesję 31.10..10 nazwa ulicy.pdf
PDFProjekt Nr 2 na sesję 31.10.19 Program współpracy.pdf
PDFProjekt Nr 3 na sesje 31.10.19 program edukacji.pdf
PDFProjekt Nr 4 na sesję 31.10.19 stypendia.pdf
PDFProjekt Nr 5 na sesję 31.10.19 zmiana budżetu.pdf
PDFProjekt Nr 6 na sesję 31.10.19.pdf
PDFZał. do projektu uchwały Nr 6 na sesję 31.10.19.pdf
Sesja 28.11.2019

PDFUchwała Nr 1 na sesję 28.11.19.pdf
PDFUchwała Nr 2 na sesję 28.11.19.pdf
PDFUchwała Nr 3 na sesję 28.11.19.pdf
PDFUchwała Nr 4 na sesję 28.11.19.pdf
PDFUchwała Nr 5 na sesję 28.11.19.pdf
PDFUchwała Nr 6 na sesję 28.11.19.pdf
PDFUchwała Nr 7 na sesję 28.11.19.pdf
 

Wersja XML