Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Zarządzenia Wójta - 2019 rok

PDFZarządzenie Nr OB.0050.1.2019.pdf w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2019 r.PDFZałacznik nr 1.pdf PDFZałacznik nr 2.pdf PDFZałacznik nr 3.pdf
PDFZałącznik nr 4.pdf
PDFZarządzenie Nr OB.0050.2.2019 .pdf w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków j.o.G.Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.3.2019 .pdf w sprawie  zmiany budżetu gminy  w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.4.2019 .pdf w sprawie zmian w planie  finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.5.2019.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie G.Turawa w 2019 r."

PDFZarządzenie Nr OB.0050.6.2019.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.7. 2019.pdf w sprawie zmian w planie  finansowym budżetu gminy na 2019 rok
PDFZarządzenie Nr OB.0050.8.2019.pdf w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie OB.0050.9.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory organów jednostek pomocniczych gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr OB.0050.10.2019.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.11.19.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.13.2019.pdf w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
PDFZarządzenie Nr OB.0050.15.2019.pdf w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.14.2019.pdf w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty, które wpłynęły na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.16.2019.pdf w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr OB.0050.17.2019.pdf w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Turawa PDFInstrukcja wzajemnych rozliczeń między jedn-budż-gminy Ozimek-zał-nr 2 do zarządzenia (8).pdf PDFZał-nr 1 do instr-sporz-spr-finans- wprowadzenie do spr-finans (3).pdf PDFZał-nr 2 do instr-sporz-spr-finans - bilans jeddnostkowy (4).pdf
 PDFZał-nr 3 do instr-sporz-spr-finans - rachunek zysk-strat (5).pdf PDFZał-nr 4 do instr-sporz-spr-finans - zestawienie zmian w funduszu (6).pdf PDFZał-nr 5 do nr 14 do instr-sporz-spr-finans (7).pdf
PDFZarządzenie Nr OB.0050.18.2019.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.18.2019.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.19.2019.pdf w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy na 2019r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.20.2019.pdf w sprawie terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych i  oddziałów  przedszkolnych  przy publicznych szkołach podstawowych, dla których G.Turawa, jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OB.0050.21.2019. pdf.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050..22.2019.pdf w sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFRegulamin pracy Komisji Przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OB.0050.23.2019. pdf.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 rok
PDFZarządzenie Nr OB.0050.24.2019 .pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie Nr OB.0050.25.2019. pdf.pdf w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia  za 2018 rokPDFSprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OB.0050.26.2019.pdf w sprawie zmiany  budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie NrOB.0050.27.2019.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 rok 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.28.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFRegulamin pracy Komisji Przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OB.0050.29.2019.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.30.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.31.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.32.2019.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.33.2019.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.34.19.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.35.19..pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.36.2019.pdf w sprawie  zmian w planie finansowym budżetu gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.37.19..pdf w sprawie  nieodpłatnego przejęcia  nieruchomości na rzecz Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.38.19. pdf.pdf w sprawie  sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.39.19..pdf w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr OB.0050.40.2019.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB. 0050.41.19.pdf  w sprawie ogłoszenia  konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu MałymPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.41.19. pdf.pdf
PDFZarządzenie Nr OB.0050.43.2019.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.44.2019.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.45.2019.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.46.2019.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.47.2019.pdf w sprawie dokonania zmian w cenniku wynajmu powierzchni Hali Sportowej w Turawie
 


Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6423077
w tym miesiącu: 65835
dzisiaj: 1366