• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Trzeci przetarg/

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania PSZOK.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z 17.05.2019.pdf

PDFZmiana treści SIWZ nr 2 z 17.05.2019.pdf

         XLSZałącznik nr 1 do Formularza ofertowego - zmiana 17.05.2019.xls

         PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy PSZOK - zmiana 17.05.2019.pdf

   

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.04.2019.pdf

    PDFZmiana treści SIWZ nr 1 z 26.04.2019r.pdf
    PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - PFU -zmiana 26.04.19 -PSZOK.pdf

    PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu PSZOK.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia PSZOK.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - PFU - PSZOK.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy PSZOK.pdf
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - wzór formularza ofertowego PSZOK.docx
     XLSZałącznik nr 1 do Formularza ofertowego.xls
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia PSZOK.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu PSZOK.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór informacji - grupa kapitałowa PSZOK.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór wykazu usług PSZOK.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór wykazu osob PSZOK.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór wykazu robót budowlanych PSZOK.docx
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia PSZOK.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6760744
w tym miesiącu: 47331
dzisiaj: 898