Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Za rok 2019:

PDFWprowadzenie do sprawozdania.pdf
PDFBilans.pdf
PDFRachunek zysków i strat.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFinformacja dodatkowa.pdf
 

Za rok 2018:

PDFwprowadzenie do sprawozdania finsowego.pdf
PDFInstrukcja wzajemnych rozliczeń.pdf
PDFbilans 2018.pdf
PDFRachunek zysków i strat 2018.pdf
PDFzestawienie zmain 2018.pdf
PDFZałączniki do instrukcji sporządzania rocznego.pdf
 

Wersja XML