Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Czwarty przetarg/

PDFInformacja o wyborze oferty - PSZOK.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert - PSZOK.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu PSZOK.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia PSZOK.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - PFU -PSZOK.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy PSZOK.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - wzór formularza ofertowego PSZOK.docx

       XLSZałącznik nr 1 do Formularza ofertowego.xls

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia PSZOK.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu PSZOK.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór informacji - grupa kapitałowa PSZOK.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór wykazu usług PSZOK.docx

DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór wykazu osob PSZOK.docx

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór wykazu robót budowlanych PSZOK.docx

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia PSZOK.pdf

Wersja XML