Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 r.

http://wybory.gov.pl.

PDFPostanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów.pdf
DOCXObwieszczenie o okręgach wyborczych-wyciąg.docx

1)Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnychhttps://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38338_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych__z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r
2)Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38335_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych
3)Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38332_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r
4)Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38329_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej__zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r
5)Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/2/38365_Obwieszczenie_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_6_sierpnia_2019_r_o_okregach_wyborczych_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r
 

PDFUchwała PKW nr 79-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.pdf
DOCZałącznik do Uchwały PKW nr 79-2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.doc
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
DOCXWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx
DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx
PDFZarządzenie Nr OB.0050.84.2019 dot. miejsc przeznaczonych na obwieszczenia i plakaty wyborcze.pdf
PDFDyżur urzędnika .pdf
PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26.08.2019r..pdf
PDFDyżur Urzędnika Wyborczego .pdf
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Turawa z dnia 09.09.2019 r. .pdf o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
PDFInformacja Komisarza Wyborczego I w Opolu.pdf
PDFDodatkowy dyżur Urzędnika Wyborczego.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego I w Opolu w sprawie powołania OKW.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego I w Opolu o pierwszym posiedzeniu.pdf
Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych :
PDFZał. 1 Broszura_wytyczne.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-1-Przeprowadzenie głosowania.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-II Ustalenie wyników-protokoły.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW- Głosowanie korespondencyjne.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X.pdf
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow na posłów.pdf
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorow w okregu nr 52.pdf

 


 

 

 


 

Wersja XML