Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turawa w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na rok szkolny 2019/2020

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowóz uczniów.pdf
 

PDFInformacja o wyborze oferty - dowóz uczniów.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert - dowóz uczniów.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - dowóz uczniów.pdf

PDFSIWZ - dowóz uczniów.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - trasy autobusów i liczba uczniów.docx

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu sprzętu.docx

DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osob.docx
 

Wersja XML