Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.

PDFInformacja o wyborze oferty - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.pdf

PDFSIWZ - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie..pdf

DOCZałącznik nr 1- Formularz ofertowy - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie .doc

DOCZałącznik nr 2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie .doc

DOCZałącznik nr 2b - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału -Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie .doc

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie .doc

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób -Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie .doc

DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie .doc

DOCZałącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego -Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.doc

PDFZałącznik nr 7 - Wzór umowy - Budowa parkingu BikeRide i placu rekreacyjnego w Turawie_.pdf

PDFZałącznik nr 8 -Przedmiar robót - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie .pdf

PDFZałącznik nr 9a - Dokumentacja projektowa - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie .pdf

PDFZałącznik nr 9b - Dokumentacja projektowa - opis techniczny do projektu szaty roślinnej - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.pdf

PDFZałącznik nr 9c - Dokumentacja projektowa oznakowanie docelowe - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.pdf

RARZałącznik nr 9d - Dokumentacja projektowa część rysunkowa - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.rar

PDFZałącznik nr 9e - Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁY - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.pdf

PDFZałącznik nr 10 - SSTWiOR - Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.pdf
 

Wersja XML