Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Turawa

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.09.2019 na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w  Turawie przy ul. Opolskiej 39c na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działki numer:

- 1/717, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, o pow. 0,0547 ha,

- 1/718, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, o pow. 0,0514 ha,

- 1/279, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, o pow. 0,0226 ha,

- 1/477, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, o pow. 0,0186 ha,

- 2/275, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0304 ha,

- 68/92, 68/93, 68/122, k.m. 4, obręb Rzędów, KW nr OP1O/00075918/9, o łącznej pow. 0,0711 ha.

Termin składania wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn. zm./ upływa z dniem 16.10.2019.

 

Wersja XML