• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
73918682947210385214859438586671827447910000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
827537522388921763567408773553731326799467116760387087569895
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
655166740291246610156303274978743367840775217794447800180532
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4520957687348395486604654450211542715625760751726196281771898
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
382703589635480285003068524103319292906431982328343611238582
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
195352538622686256872299435733294502953133695367852923329499
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
115991208722294155231545416605224191482412636137972048217892
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000860333111
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 173128
 2. Przetarg
  Wyświetleń: 149524
 3. Zapytania ofertowe poniżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 95104
 4. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 91223
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 55607
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 54409
 7. Przetargi na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 48990
 8. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 41252
 9. Przetargi - wybór najlepszej oferty do 2012 roku
  Wyświetleń: 39392
 10. Informacja przestrzenna
  Wyświetleń: 32092
 11. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 31042
 12. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 30706
 13. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 26256
 14. Uchwały Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 24268
 15. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 21492
 16. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 18467
 17. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 16810
 18. Decyzja środowiskowa - SUV Zawada
  Wyświetleń: 16282
 19. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 15813
 20. Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach
  Wyświetleń: 15516
 21. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 15168
 22. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 14857
 23. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 14695
 24. opieka 2013
  Wyświetleń: 14022
 25. Charakterystyka ogólna Gminy Turawa
  Wyświetleń: 13928
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13903
 27. Wójt Gminy i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 13817
 28. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 13594
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 13465
 30. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 13192
 31. Położenie Gminy
  Wyświetleń: 12277
 32. Ramowy plan pracy Rady Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 11759
 33. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11718
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11673
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11640
 36. Godziny przyjęć interesantów
  Wyświetleń: 11614
 37. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 11280
 38. sport 2013
  Wyświetleń: 11239
 39. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 11168
 40. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11074
 41. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10989
 42. Plan pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 10972
 43. Protokoły Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 10942
 44. Skład osobowy Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 10932
 45. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2013 r.
  Wyświetleń: 10901
 46. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 10842
 47. Plany pracy Komisji Rady
  Wyświetleń: 10735
 48. Budżet
  Wyświetleń: 10719
 49. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zezwolenia, zmiany, likwidacja, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10695
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10388
 51. Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 10372
 52. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 10137
 53. Statut Gminy Turawa
  Wyświetleń: 10070
 54. Składy osobowe Komisji Rady
  Wyświetleń: 10059
 55. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 10052
 56. Obwieszczenie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 9947
 57. Postanowienie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 9782
 58. Regulamin organizacyjny UG Turawa
  Wyświetleń: 9718
 59. decyzja środowiskowa - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 9559
 60. sport 2014
  Wyświetleń: 9506
 61. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9461
 62. opieka 2014
  Wyświetleń: 9459
 63. Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 - 2015.
  Wyświetleń: 9280
 64. Decyzja środowiskowa - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 9228
 65. BUDŻET 2013
  Wyświetleń: 9181
 66. Obwieszczenie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 9137
 67. Obwieszczenie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 9130
 68. Pomoc w zakresie uzależnień
  Wyświetleń: 9006
 69. Decyzja środowiskowa - baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 9004
 70. Strategia rozwoju turystyki na lata 2001 do 2010
  Wyświetleń: 8920
 71. zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 8845
 72. Procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8697
 73. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 8653
 74. Zawiadomienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 8608
 75. Obwieszczenie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8554
 76. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 8457
 77. konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 8409
 78. Obwieszczenie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 8308
 79. konkurs sport 2015
  Wyświetleń: 8271
 80. Obwieszczenie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 8265
 81. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Wyświetleń: 8227
 82. Obwieszczenie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8198
 83. Unieważnienia postępowań z 2013r.
  Wyświetleń: 8192
 84. Decyzja - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8182
 85. Zawiadomienie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8154
 86. Postanowienie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 8139
 87. Decyzja - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 8132
 88. Postanowienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 8130
 89. BUDŻET 2014
  Wyświetleń: 8120
 90. Budżet 2015
  Wyświetleń: 8048
 91. Konkurs sport 2016
  Wyświetleń: 8034
 92. Konkurs opieka 2016
  Wyświetleń: 8029
 93. Postanowienie o zawieszeniu - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 8023
 94. Postanowienie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 7998
 95. Zawiadomienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7990
 96. Postanowienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 7968
 97. Postanowienie o zawieszeniu postępowania - stacja demontażu
  Wyświetleń: 7958
 98. Obwieszczenie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7952
 99. Zawiadomienie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 7941
 100. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 7929
 101. Zawiadomienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 7892
 102. Zawiadomienie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 7885
 103. Postanowienie o zawieszeniu - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 7843
 104. Nabór na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 7829
 105. Nabór na podinspektora ds podatków
  Wyświetleń: 7800
 106. Wyniki otwartego konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2014.
  Wyświetleń: 7799
 107. Postanowienie - Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 7768
 108. nabór na zastępstwo za kierownika USC
  Wyświetleń: 7735
 109. Obwieszczenie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 7728
 110. Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 7679
 111. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7627
 112. Spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 7625
 113. Wyniki konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 7595
 114. Nabór na podinspektora ds windykacji 2016
  Wyświetleń: 7589
 115. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 7581
 116. Wyniki kultura fizyczna 2015
  Wyświetleń: 7535
 117. Postanowienie - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 7384
 118. Referendum 2015 r.
  Wyświetleń: 7361
 119. Przetargi na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 7316
 120. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2016.
  Wyświetleń: 7224
 121. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.
  Wyświetleń: 7216
 122. Wybory ławników
  Wyświetleń: 7178
 123. Obwieszczenie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7079
 124. Przetargi - informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 7069
 125. Zawiadomienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7060
 126. obwieszczenie
  Wyświetleń: 7057
 127. Postanowienie - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 7045
 128. Decyzja - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 7002
 129. Zawiadomienie - pobór wód podziemnych w Zawadzie
  Wyświetleń: 6955
 130. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 6904
 131. I pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę części działki obejmujące część Jeziora Średniego na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 6812
 132. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6623
 133. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 6503
 134. I pisemny prztarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu,,BASTION" oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie ,,BASTION" na okres 10 lat
  Wyświetleń: 6434
 135. II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu „BASTION” oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie „BASTION” na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 6357
 136. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2013 rok
  Wyświetleń: 6284
 137. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 5965
 138. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach gm. Turawa
  Wyświetleń: 5920
 139. Decyzja środowiskowa - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 5917
 140. Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 5907
 141. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2012 rok
  Wyświetleń: 5905
 142. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5725
 143. Zarządzenia Wójta - 2013 rok
  Wyświetleń: 5617
 144. Nabór na inspektora ds BHP
  Wyświetleń: 5482
 145. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe.
  Wyświetleń: 5411
 146. Nabór na pełnomocnika wójta ds profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom
  Wyświetleń: 5329
 147. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 5121
 148. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5084
 149. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2014r.
  Wyświetleń: 5028
 150. Ogłoszenie o konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2013r."
  Wyświetleń: 4999
 151. Akty prawa miejscowego - 2011 rok
  Wyświetleń: 4920
 152. decyzja środowiskowa - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 4901
 153. Akty prawa miejscowego - 2013 rok
  Wyświetleń: 4877
 154. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4862
 155. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 4831
 156. Akty prawa miejscowego - 2012 rok
  Wyświetleń: 4813
 157. Nabór na stanowisko podinspektora ds windykacji
  Wyświetleń: 4739
 158. Zarządzenia Wójta - 2017 rok
  Wyświetleń: 4683
 159. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Turawie nad Jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 4607
 160. Zarządzenia Wójta - Kierownika UG
  Wyświetleń: 4607
 161. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejscowości Rzędów do Stacji Wodociągowej ?Turawa ? Marszałki?, oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody ?Kadłub Turawski?
  Wyświetleń: 4585
 162. Wybór ławników na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 4419
 163. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2014 rok
  Wyświetleń: 4415
 164. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4395
 165. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 4358
 166. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 4344
 167. Nabór na stanowisko podinspektor terenowy
  Wyświetleń: 4331
 168. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - Centrum Handlowe HELIKAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 4309
 169. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa Nr OŚ.II.602.1.2013 z dnia 03.04.2013r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4270
 170. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 4223
 171. Zarządzenia Wójta - 2012 rok
  Wyświetleń: 4179
 172. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 4159
 173. Oświadczenia radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 4156
 174. Zarządzenia Wójta - 2015 rok
  Wyświetleń: 4120
 175. Pierwsze oświadczenia majątkowe - grudzień 2010 r.
  Wyświetleń: 4109
 176. Zarządzenie Nr OB.120.2.2013
  Wyświetleń: 4089
 177. Cennik na drewno
  Wyświetleń: 4069
 178. Obwieszczenie - Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 4065
 179. Dokumenty do pobrania - old
  Wyświetleń: 4061
 180. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 4049
 181. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 3964
 182. Decyzja - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3915
 183. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3905
 184. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Farmutil Węgry
  Wyświetleń: 3876
 185. Decyzja - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3852
 186. Zarządzenia Wójta - 2014 rok
  Wyświetleń: 3838
 187. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3831
 188. Decyzja środowiskowa - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 3822
 189. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3821
 190. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3817
 191. Komunikaty wyborcze
  Wyświetleń: 3773
 192. Zarządzenia Wójta - 2008 rok
  Wyświetleń: 3756
 193. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Przebudowie technicznej przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę z SUW Zawada do m. Opola
  Wyświetleń: 3723
 194. Zarządzenia Wójta - 2009 rok
  Wyświetleń: 3713
 195. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 3679
 196. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 3670
 197. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego ? warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejscowości Zawada, przy ul. Kępskiej 19
  Wyświetleń: 3628
 198. Zarządzenia Wójta - 2010 rok
  Wyświetleń: 3619
 199. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 3607
 200. Zarządzenia Wójta - 2011 rok
  Wyświetleń: 3602
 201. Postanowienie o uzgodnieniu warunków z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 3597
 202. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji kontenerowej próżniowej suszarni drewna w miejscowości Kotórz Wielki na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 3595
 203. Decyzja - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 3582
 204. Zarządzenia Wójta - 2005 rok
  Wyświetleń: 3577
 205. Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 3567
 206. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23.
  Wyświetleń: 3555
 207. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 3550
 208. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3536
 209. Zarządzenia Wójta - 2006 rok
  Wyświetleń: 3500
 210. Zarządzenia Wójta - 2007 rok
  Wyświetleń: 3474
 211. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 3468
 212. Ogłoszenia o dzierżawach nieruchomości
  Wyświetleń: 3447
 213. Podatki
  Wyświetleń: 3380
 214. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 3340
 215. BUDŻET 2016
  Wyświetleń: 3309
 216. Zapytanie ofertowe-Wielobranżowy projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 3305
 217. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 3301
 218. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r.
  Wyświetleń: 3286
 219. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Wyświetleń: 3257
 220. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Zawada
  Wyświetleń: 3244
 221. Protokoły Rady Gminy Turawa 2014-2018
  Wyświetleń: 3244
 222. Zarządzenia Wójta - 2016 rok
  Wyświetleń: 3229
 223. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, i 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 3209
 224. Unieważnienie postępowań z 2014r.
  Wyświetleń: 3196
 225. Uchwały z roku 2011
  Wyświetleń: 3183
 226. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada
  Wyświetleń: 3175
 227. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3175
 228. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 3166
 229. Uchwały z roku 2009
  Wyświetleń: 3157
 230. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 3148
 231. Obwieszczenie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 3142
 232. Przebudowa drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki Nadleśnictwo Turawa
  Wyświetleń: 3139
 233. Zawiadomienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 3138
 234. Uchwały z roku 2010
  Wyświetleń: 3128
 235. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3117
 236. Ogłoszenie o konsulatacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3085
 237. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w związku z raportem - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3085
 238. Uchwały z roku 2007
  Wyświetleń: 3079
 239. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2011-2014
  Wyświetleń: 3072
 240. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r.
  Wyświetleń: 3071
 241. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3068
 242. Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji i przekazaniu RDOŚ w Opolu
  Wyświetleń: 3066
 243. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3063
 244. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 3053
 245. Konkurs Sport 2018
  Wyświetleń: 3051
 246. Zarządzenie Nr OB.120.1.2013
  Wyświetleń: 3049
 247. Cenny netto za drewno pozyskane w lasach
  Wyświetleń: 3026
 248. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3020
 249. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3015
 250. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie wiosenno - letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3009
 251. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 3003
 252. Zarządzenie Nr OB.120.3.2013
  Wyświetleń: 2997
 253. Postanowienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 2987
 254. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 2985
 255. Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis
  Wyświetleń: 2967
 256. Postanowienie Wójta Gminy Turawa - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 2959
 257. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2016 r.
  Wyświetleń: 2953
 258. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 2950
 259. Obwieszczenie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2939
 260. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 2937
 261. Uchwały z roku 2008
  Wyświetleń: 2931
 262. Postanowienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 2927
 263. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2915
 264. Postanowienie - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2906
 265. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 2893
 266. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pod nazwą Zmiana podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa, w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 2890
 267. Wykonanie oraz dostarczenie książeczek edukacyjnych, kolorowanek, broszur i puzzli o tematyce ekologicznej
  Wyświetleń: 2888
 268. Decyzja - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2887
 269. Postanowienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2887
 270. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 2879
 271. postanowienie
  Wyświetleń: 2876
 272. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 2876
 273. Obwieszczenie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 2869
 274. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej dla wsi Węgry i częściowo wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2868
 275. Uchwały z roku 2005
  Wyświetleń: 2866
 276. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III).
  Wyświetleń: 2865
 277. Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 2863
 278. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2858
 279. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  Wyświetleń: 2857
 280. Postanowienie - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2856
 281. Zawiadomienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie.
  Wyświetleń: 2837
 282. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2830
 283. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2830
 284. Zawiadomienie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2822
 285. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I
  Wyświetleń: 2817
 286. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2812
 287. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - procesy produkcyjne kucia stali w Osowiuc
  Wyświetleń: 2809
 288. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR w Zawadzie
  Wyświetleń: 2799
 289. Ogłoszenia o pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2795
 290. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia: zm. podziału poj. Zbior. Wod. Turawa, w celu zwięk gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rz. Mała Panew
  Wyświetleń: 2771
 291. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2761
 292. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2759
 293. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole SA w km 2,955 rzeki Mała Panew oraz zwiększenia bezp
  Wyświetleń: 2755
 294. Projekt koncepcyjny drogi rowerowej o długości ok. 16,0 km usytuowanej na obszarze gm. Turawa
  Wyświetleń: 2746
 295. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 2741
 296. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w miejscowości Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 2739
 297. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2738
 298. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2730
 299. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej nabudowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejsc. Rzędów do Stacji Wodociągowej Turawa - Marszałki
  Wyświetleń: 2728
 300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2728
 301. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2722
 302. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 2718
 303. Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa w roku 2014
  Wyświetleń: 2718
 304. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 2716
 305. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2716
 306. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - misy olejowe Bierdzany
  Wyświetleń: 2712
 307. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2706
 308. „Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie-19.08.2018r.„ – w formie imprezy ekologicznej
  Wyświetleń: 2692
 309. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2690
 310. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2685
 311. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2671
 312. Uchwały z roku 2006
  Wyświetleń: 2667
 313. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2665
 314. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2659
 315. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2653
 316. Obwieszczenie - Zakończenie dec.Rzędów
  Wyświetleń: 2653
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2648
 318. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2647
 319. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2644
 320. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 2642
 321. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2640
 322. Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu - centrum handlowe
  Wyświetleń: 2639
 323. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2637
 324. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2635
 325. Akty prawa miejscowego - 2014 rok
  Wyświetleń: 2633
 326. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2632
 327. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2629
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2628
 329. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 2626
 330. Obwieszczenie o nałożeniu postanowienia
  Wyświetleń: 2617
 331. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji pomiarowej na SRP Opole Centralna
  Wyświetleń: 2615
 332. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2606
 333. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2603
 334. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - misy olejowe w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2602
 335. Decyzja - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 2593
 336. Obwieszczenie w sprawie projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 2591
 337. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2591
 338. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających- przebudowa części Obwodnicy Północnej- HELICAL
  Wyświetleń: 2590
 339. Zawiadomienie -Rondo - Zawada
  Wyświetleń: 2584
 340. OBWIESZCZENIE FARMUTIL HS
  Wyświetleń: 2580
 341. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2575
 342. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 2572
 343. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: budowa uzbrojenia terenów budowlanych w obejście - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych, zlokalizowanego w przysióku wsi Osowic Trzęsina i stacji pomiarowej
  Wyświetleń: 2572
 344. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2571
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2563
 346. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 2562
 347. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2561
 348. Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany
  Wyświetleń: 2560
 349. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystapieniu do organów współdziałających - przedłużenie al. Witosa - HELICAL
  Wyświetleń: 2555
 350. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2554
 351. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2551
 352. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2550
 353. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2546
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2545
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2545
 356. Zawiadomienie - Rozbudowa drogi bitumicznej Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2544
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2540
 358. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2526
 359. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2526
 360. Regulamin Organizacyjny UG Turawa - old
  Wyświetleń: 2525
 361. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2015r.
  Wyświetleń: 2525
 362. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2524
 363. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Kadłub Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2523
 364. wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 2522
 365. Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2521
 366. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23
  Wyświetleń: 2520
 367. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu RAPORTU
  Wyświetleń: 2517
 368. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2516
 369. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 O Zawada ? Granica województwa Dobrodzień od km 6 + 905,00 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 2515
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2515
 371. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2513
 372. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2509
 373. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 2508
 374. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
  Wyświetleń: 2507
 375. STATUT GMINY
  Wyświetleń: 2506
 376. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowie budynku usługowego-warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejsc. Zawada, przy ul. Kępskiej
  Wyświetleń: 2505
 377. Obwieszczenie O.W Zacisze
  Wyświetleń: 2502
 378. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2492
 379. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2491
 380. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n. przełożenie trasy odcinka drogi pow. nr 1705 O Zawada - granica woj. Dobrodzień od km 6+546,00 do km 6+905,00 w m. Turawa
  Wyświetleń: 2488
 381. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2488
 382. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 2486
 383. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 2485
 384. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Kadłub Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2481
 385. Obwieszczenie Helikal
  Wyświetleń: 2480
 386. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2469
 387. Prognoza Oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2463
 388. Nabór na stanowisko kasjerka
  Wyświetleń: 2455
 389. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2454
 390. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 2453
 391. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Bierdzany
  Wyświetleń: 2451
 392. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2450
 393. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2447
 394. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową zabudowań przysiółka Trzęsina
  Wyświetleń: 2445
 395. Uchwały podjęte w drugim półroczu 2003 r.
  Wyświetleń: 2444
 396. Nabór na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2442
 397. Uchwała Rady Gminy Turawa z 2008.09.22 w sprawie zmiany budżetu w 2008r.
  Wyświetleń: 2439
 398. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)”
  Wyświetleń: 2439
 399. Informacje ważne dla mieszkańców Gminy
  Wyświetleń: 2437
 400. Postanowienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2437
 401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2436
 402. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?przebudowa techniczna przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę do SUW Zawada do miasta Opola?
  Wyświetleń: 2428
 403. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Zakrzów
  Wyświetleń: 2427
 404. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Zakrzów Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2424
 405. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2424
 406. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2423
 407. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap II)
  Wyświetleń: 2423
 408. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2422
 409. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2421
 410. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew
  Wyświetleń: 2419
 411. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2419
 412. Obwieszczenie w sprawie Projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2418
 413. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2417
 414. deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 2416
 415. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - NIEAKTUALNE
  Wyświetleń: 2415
 416. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dot. budowy stacji pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w Węgrach
  Wyświetleń: 2410
 417. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2403
 418. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2403
 419. Zawiadomioenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2403
 420. Uchwały z roku 2004
  Wyświetleń: 2398
 421. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Rzędów gm. Turawa
  Wyświetleń: 2397
 422. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 2395
 423. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Kadłub Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 2393
 424. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 2391
 425. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2390
 426. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 2386
 427. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2386
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2385
 429. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2383
 430. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2379
 431. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji
  Wyświetleń: 2376
 432. Obwieszczenie o wydanych decyzjach Farmutil
  Wyświetleń: 2375
 433. Konkurs Kroszonkarski
  Wyświetleń: 2374
 434. Obwieszczenie Wójta Gminydotyczące projektu: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2374
 435. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2371
 436. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2371
 437. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2366
 438. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno zachodniej obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2365
 439. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2363
 440. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bierdzany w gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2362
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2361
 442. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2360
 443. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2359
 444. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 2358
 445. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2358
 446. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2357
 447. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa,uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005
  Wyświetleń: 2356
 448. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2355
 449. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2354
 450. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2352
 451. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2352
 452. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2351
 453. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2350
 454. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany
  Wyświetleń: 2349
 455. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2347
 456. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) wraz z infrastrukturą.
  Wyświetleń: 2346
 457. Konkurs Opieka 2018
  Wyświetleń: 2345
 458. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 2344
 459. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2343
 460. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM nr BT 22378 w miejscowości Kotorzu Mały
  Wyświetleń: 2342
 461. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2339
 462. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Rzędów, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2335
 463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2333
 464. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2332
 465. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/238
  Wyświetleń: 2329
 466. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2329
 467. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2329
 468. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Zakrzów Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 2328
 469. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Turawie
  Wyświetleń: 2324
 470. Postanowienie
  Wyświetleń: 2324
 471. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2323
 472. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2323
 473. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płd-wsch obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 2323
 474. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2015/2016 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2321
 475. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2320
 476. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2320
 477. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2318
 478. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni pojazdów oraz stanowiska wymiany opon samochodowych na dz.nr 465 i 466, w Zawadzie
  Wyświetleń: 2317
 479. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2312
 480. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2312
 481. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Zakrzów Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2311
 482. Akty prawa miejscowego - 2015 rok
  Wyświetleń: 2309
 483. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2309
 484. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu BTS- 53229 w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2308
 485. rok 2012
  Wyświetleń: 2307
 486. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany
  Wyświetleń: 2304
 487. Konsultacje społeczne - projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 2301
 488. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2300
 489. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 2299
 490. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2298
 491. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2297
 492. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2296
 493. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2296
 494. Nabór na stanowisko podinspektora ds odpisów USC
  Wyświetleń: 2295
 495. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na działce nr 2112/ 302 obręb Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 2295
 496. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2290
 497. wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2289
 498. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2288
 499. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2288
 500. Akty prawa miejscowego - 2016 rok
  Wyświetleń: 2286
 501. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2286
 502. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 2283
 503. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2281
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 2281
 505. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2281
 506. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu stolarskiego na dz. nr 527/107, w miejscowości Węgry gm. Turawa
  Wyświetleń: 2277
 507. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2274
 508. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 2274
 509. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 2272
 510. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2014/2015
  Wyświetleń: 2269
 511. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 2268
 512. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2268
 513. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2265
 514. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2264
 515. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2262
 516. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 2013
  Wyświetleń: 2262
 517. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2261
 518. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2260
 519. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2260
 520. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2259
 521. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2258
 522. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego.
  Wyświetleń: 2255
 523. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2253
 524. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 2253
 525. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2252
 526. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płn-zach. obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 2252
 527. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2014/2015 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2250
 528. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2249
 529. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - AKTUALNE
  Wyświetleń: 2248
 530. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2247
 531. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwest. Budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 2247
 532. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2246
 533. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2243
 534. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2243
 535. Postanowienie - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 2240
 536. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2238
 537. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Bierdzany gm. Turawa
  Wyświetleń: 2233
 538. Obwieszczenie o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  Wyświetleń: 2232
 539. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2230
 540. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Opolskiej, Szkolnej i Laskowskiej w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 2229
 541. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2228
 542. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2228
 543. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2227
 544. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2226
 545. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2226
 546. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2225
 547. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2225
 548. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2219
 549. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2218
 550. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2213
 551. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2211
 552. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 2211
 553. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2210
 554. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2210
 555. I pisemny przetarg niograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i części działki nr 1/232
  Wyświetleń: 2208
 556. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2207
 557. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 2206
 558. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 2203
 559. Obwieszczenie Starosty Powiatu Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gminnej łączącej na terenie Gminy Turawa przedłużenie Alei Witosa z Obwodnicą Północną wraz z przebudową odcinka Obwodnicy Północnej-drogi krajowej nr 46, 94.
  Wyświetleń: 2200
 560. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Ligota Turawska gm. Turawa
  Wyświetleń: 2200
 561. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 2199
 562. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2199
 563. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 2198
 564. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej w miejscowości Turawa dz. nr 502,501/5,531,526/1,522/1 ulica Rzeczna, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2198
 565. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2197
 566. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 2196
 567. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2195
 568. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2193
 569. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2192
 570. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 2191
 571. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2190
 572. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2188
 573. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2186
 574. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO w sprawie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2186
 575. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2186
 576. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Rzędów, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2185
 577. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2185
 578. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 2184
 579. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)”
  Wyświetleń: 2183
 580. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2183
 581. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2179
 582. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 2179
 583. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - HELICAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 2178
 584. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2177
 585. Obiewszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2177
 586. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 2176
 587. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej dz. nr 9 i 177 ulica Brzozowa, w miejscowości Turawa–Marszałki
  Wyświetleń: 2176
 588. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2173
 589. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2172
 590. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 2170
 591. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2170
 592. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2170
 593. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2169
 594. Opracowanie dokumentacji projektowej turystyczno - rekreacyjnego zagospodarowania terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - etap III
  Wyświetleń: 2168
 595. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2167
 596. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2166
 597. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2165
 598. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2165
 599. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2165
 600. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 2164
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew.
  Wyświetleń: 2164
 602. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2162
 603. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2158
 604. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 2158
 605. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2156
 606. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 2156
 607. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2155
 608. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2152
 609. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2151
 610. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 2150
 611. Oświadczenia złożone przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 2150
 612. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - poprzednie lata
  Wyświetleń: 2150
 613. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2149
 614. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2146
 615. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2142
 616. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 2140
 617. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 2140
 618. podanie o odpis aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2140
 619. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 2139
 620. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2138
 621. Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2138
 622. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2136
 623. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015r.
  Wyświetleń: 2133
 624. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 2130
 625. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 2130
 626. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 2130
 627. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2128
 628. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2128
 629. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2127
 630. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2127
 631. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2127
 632. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2127
 633. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2126
 634. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 2126
 635. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2125
 636. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2124
 637. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2123
 638. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2123
 639. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 2123
 640. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2007 roku
  Wyświetleń: 2123
 641. wniosek o udostępnienie danych
  Wyświetleń: 2123
 642. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2121
 643. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -2016r.
  Wyświetleń: 2120
 644. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2118
 645. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2117
 646. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2117
 647. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2116
 648. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2115
 649. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie.
  Wyświetleń: 2112
 650. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2111
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia p.n. Rewitalizację zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa, gm. Turawa.
  Wyświetleń: 2108
 652. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 2108
 653. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 2105
 654. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo-widowiskowa.
  Wyświetleń: 2105
 655. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2104
 656. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2101
 657. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2101
 658. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2101
 659. decyzja środowiskowa- procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 2100
 660. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2100
 661. zarzadzenia kierownik 2014
  Wyświetleń: 2100
 662. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2099
 663. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2099
 664. Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2097
 665. Dostawa opału do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2018/2019 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2096
 666. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2096
 667. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2095
 668. Protokoły Rady Gminy Turawa 2002-2006
  Wyświetleń: 2094
 669. BUDŻET 2017
  Wyświetleń: 2093
 670. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej w Turawie.
  Wyświetleń: 2093
 671. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2091
 672. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2089
 673. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2089
 674. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2087
 675. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2087
 676. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2086
 677. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2082
 678. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O,dz. Nr 1 k.m.7 i 48 k.m.5
  Wyświetleń: 2081
 679. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2081
 680. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2081
 681. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2076
 682. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części) II przetarg
  Wyświetleń: 2076
 683. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 2075
 684. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2074
 685. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry, w części obszaru wsi Osowiec
  Wyświetleń: 2072
 686. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 2070
 687. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2070
 688. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 na odcinku w m.Zawada km 110+871,33 - 112+554,23
  Wyświetleń: 2068
 689. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2067
 690. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2067
 691. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2066
 692. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2065
 693. wniosek o wycięcie drzewa
  Wyświetleń: 2065
 694. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2064
 695. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2064
 696. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2063
 697. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2062
 698. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 2062
 699. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry
  Wyświetleń: 2062
 700. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2060
 701. Wybór ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 2060
 702. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie-Marszałkach
  Wyświetleń: 2059
 703. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2056
 704. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2056
 705. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2055
 706. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2055
 707. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2054
 708. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 2053
 709. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2052
 710. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 2050
 711. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 2049
 712. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2048
 713. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2048
 714. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2047
 715. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2047
 716. Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu - 2015r.
  Wyświetleń: 2046
 717. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2044
 718. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2043
 719. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2042
 720. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2041
 721. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2041
 722. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2040
 723. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2040
 724. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 2040
 725. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2040
 726. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2039
 727. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK
  Wyświetleń: 2039
 728. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2039
 729. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2038
 730. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę część działki nr 1/680
  Wyświetleń: 2037
 731. OGŁOSZENIE W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI
  Wyświetleń: 2036
 732. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 2033
 733. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2033
 734. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo - mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2032
 735. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2029
 736. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obrzeża jezior turawskich, gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2029
 737. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 2029
 738. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2025
 739. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2021
 740. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2020
 741. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2018
 742. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 2017
 743. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2015
 744. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 2014
 745. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 2014
 746. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2011
 747. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2010
 748. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2009
 749. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2008
 750. DOTACJE 2011 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 2006
 751. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2006
 752. DOTACJE 2012 - SPORT
  Wyświetleń: 2005
 753. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2005
 754. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 2005
 755. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 2003
 756. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1998
 757. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1998
 758. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1998
 759. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 1998
 760. DOTACJE 2012 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1998
 761. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 1998
 762. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1997
 763. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1997
 764. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1995
 765. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1994
 766. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1994
 767. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1993
 768. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1993
 769. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1993
 770. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 1993
 771. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 1992
 772. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1991
 773. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1991
 774. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1990
 775. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1989
 776. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Słonecznej, Zielonej i Kwiatowej w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1989
 777. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1986
 778. wniosek o opinię do wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1984
 779. Zarządzenia Wojta Gminy Turawa dotyczace zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1984
 780. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1982
 781. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa gm. Turawa
  Wyświetleń: 1982
 782. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1982
 783. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1981
 784. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1979
 785. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2015 roku
  Wyświetleń: 1979
 786. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1978
 787. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1978
 788. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1977
 789. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 1976
 790. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1976
 791. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 1976
 792. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1976
 793. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa WIK Turawa Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1975
 794. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1975
 795. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1975
 796. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 1973
 797. Protokoły Rady Gminy Turawa 2010-2014
  Wyświetleń: 1973
 798. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1971
 799. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1970
 800. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1970
 801. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji:Sala sportowo-widowisk
  Wyświetleń: 1969
 802. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1968
 803. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1966
 804. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr I oraz zadanie częściowe nr III
  Wyświetleń: 1963
 805. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 1961
 806. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg))
  Wyświetleń: 1960
 807. Oferta konkursowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 1960
 808. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 1960
 809. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1959
 810. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1959
 811. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1958
 812. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg).
  Wyświetleń: 1958
 813. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1958
 814. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1958
 815. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2016/2017 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1957
 816. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1956
 817. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1955
 818. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1955
 819. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1954
 820. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 1949
 821. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1948
 822. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1947
 823. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1946
 824. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1945
 825. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1945
 826. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1945
 827. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1944
 828. Protokoły Rady Gminy Turawa 2006-2010
  Wyświetleń: 1940
 829. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr II
  Wyświetleń: 1939
 830. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1936
 831. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. Świadczeń wychowawczych i rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 1934
 832. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 1934
 833. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1933
 834. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro,którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 1933
 835. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1933
 836. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1931
 837. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku w miejscowośsci Zawada
  Wyświetleń: 1929
 838. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1928
 839. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1928
 840. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1927
 841. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1926
 842. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TURAWA.
  Wyświetleń: 1926
 843. Nabór wniosków na usuwanie azbestu - 2016r.
  Wyświetleń: 1923
 844. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1923
 845. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1921
 846. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 1919
 847. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1919
 848. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1918
 849. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1918
 850. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1914
 851. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1914
 852. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1912
 853. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1912
 854. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1910
 855. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1908
 856. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1906
 857. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1906
 858. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1905
 859. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1905
 860. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1905
 861. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i część działki nr 1/232
  Wyświetleń: 1902
 862. KONKURS SPORT 2010
  Wyświetleń: 1902
 863. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1901
 864. wniosek młodociany pracownik
  Wyświetleń: 1900
 865. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1899
 866. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 1899
 867. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1894
 868. Dokumenty przetargowe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1891
 869. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1891
 870. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 1891
 871. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 11.04.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa”
  Wyświetleń: 1890
 872. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1890
 873. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1885
 874. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 1884
 875. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1884
 876. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1884
 877. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1881
 878. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1880
 879. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1879
 880. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Brzegowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1878
 881. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1875
 882. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1873
 883. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadania częściowego nr IV – Remont i budowa (etap I) drogi wewnętrznej ul. Polnej w m. Ligota Turawska w przetargu na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1870
 884. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1869
 885. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1868
 886. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 - zadanie częściowe nr II.
  Wyświetleń: 1868
 887. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1867
 888. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - II ZAPYTANIE
  Wyświetleń: 1863
 889. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych
  Wyświetleń: 1863
 890. Przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowani ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 1863
 891. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1862
 892. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 1857
 893. Zawiadomienie o wyborze oferty - kanalizacja Węgry
  Wyświetleń: 1857
 894. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1856
 895. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1855
 896. KONKURS NA DOTACJE: POMOC SPOŁECZNA 2010
  Wyświetleń: 1854
 897. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1854
 898. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1854
 899. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1853
 900. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 1853
 901. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 1851
 902. „Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami”
  Wyświetleń: 1849
 903. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1848
 904. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1847
 905. KONKURS SPORT 2011
  Wyświetleń: 1845
 906. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011.
  Wyświetleń: 1844
 907. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1841
 908. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1841
 909. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1837
 910. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1836
 911. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1833
 912. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1832
 913. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap).
  Wyświetleń: 1831
 914. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1831
 915. Asfaltowanie ulicy Ogrodowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1830
 916. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 1830
 917. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3
  Wyświetleń: 1829
 918. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1829
 919. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1829
 920. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1827
 921. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1825
 922. Usługa sprzątania pomieszczeń hali spotrowej przy Szkole Podstawowej w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1825
 923. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w drodze gminnej
  Wyświetleń: 1823
 924. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1823
 925. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1822
 926. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1822
 927. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1822
 928. Petycje
  Wyświetleń: 1821
 929. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1820
 930. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1819
 931. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1816
 932. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1816
 933. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1812
 934. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1811
 935. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1810
 936. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1810
 937. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1810
 938. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1804
 939. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1804
 940. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1802
 941. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1801
 942. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1801
 943. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1800
 944. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 1800
 945. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Gosławice - Zawada obręb Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 1797
 946. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1796
 947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 1796
 948. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1795
 949. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1795
 950. oferta konkursowa na działalność sportową w 2008 r.
  Wyświetleń: 1795
 951. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2018 roku
  Wyświetleń: 1793
 952. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska odcinek I (A-B) w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1791
 953. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1789
 954. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1787
 955. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1784
 956. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1782
 957. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/236
  Wyświetleń: 1781
 958. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1780
 959. Remont drogi wewnętrznej ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1777
 960. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Ocieplenie budynku oraz montaż wentylacji napowietrzającej w budynku Publicznego Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1777
 961. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1775
 962. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2018/2019 z obiektów gminnych i terenów rekraacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1774
 963. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1773
 964. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2016 roku
  Wyświetleń: 1772
 965. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1772
 966. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 1772
 967. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1769
 968. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1768
 969. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 O.
  Wyświetleń: 1768
 970. Projekt edukacyjny – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu
  Wyświetleń: 1764
 971. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)II przetarg
  Wyświetleń: 1761
 972. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1760
 973. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1758
 974. Dokumenty przetargowe dla postępowania na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1757
 975. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012 r.
  Wyświetleń: 1756
 976. Ogłoszenie konkursu na prowadzenie stacji leczenia i opieki
  Wyświetleń: 1755
 977. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O
  Wyświetleń: 1753
 978. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1752
 979. Zakup i dostawa sprzętu sportowego do hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1751
 980. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1748
 981. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1746
 982. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1746
 983. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1745
 984. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1741
 985. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1741
 986. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych 2008/II
  Wyświetleń: 1739
 987. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1739
 988. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1739
 989. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1737
 990. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1737
 991. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działek 1/711 i 1/381
  Wyświetleń: 1733
 992. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1733
 993. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1726
 994. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013.
  Wyświetleń: 1724
 995. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Remont budynku Przychodni Zdrowia w Osowcu, przy ul. Oleskiej 4, na działce nr 759/177.
  Wyświetleń: 1723
 996. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1721
 997. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1718
 998. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1718
 999. „Zakup materiałów do akcji sprzątania świata na potrzeby Gminy Turawa” Rękawice ochronne winylowe
  Wyświetleń: 1717
 1000. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 1717
 1001. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyy
  Wyświetleń: 1716
 1002. „Zakup materiałów do akcji sprzątania świata na potrzeby Gminy Turawa” Rolki – worki na odpady
  Wyświetleń: 1714
 1003. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Nowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1711
 1004. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1710
 1005. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru WSI TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1710
 1006. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1706
 1007. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1705
 1008. Postanowienie - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1704
 1009. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1703
 1010. zgłoszenie młodocianego
  Wyświetleń: 1702
 1011. Prowadzenie wykładu ekologicznego w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologiczneco w trakcie dożynek gminnych w Turawie w dniu 08.09.2018r.
  Wyświetleń: 1701
 1012. Obwieszczenie Wójta Gminy - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 1700
 1013. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1698
 1014. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 1696
 1015. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1696
 1016. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1695
 1017. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1694
 1018. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1689
 1019. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1687
 1020. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanrj położonej nad Jeziorem Dużym w Turawie.
  Wyświetleń: 1685
 1021. Wykonanie oraz dostarczenie książeczek zeszytów edukacyjnych
  Wyświetleń: 1685
 1022. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej -ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1679
 1023. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1679
 1024. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: emont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1678
 1025. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1673
 1026. Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1673
 1027. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w m. Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w m. Kotórz Mały (z podziałem na dwie części) - dotyczy części nr I i nr II
  Wyświetleń: 1669
 1028. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1667
 1029. Unieważnienie postępowań z 2016r.
  Wyświetleń: 1666
 1030. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1663
 1031. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Remont drogi gminnej – ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1661
 1032. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI obszaru wsi TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1660
 1033. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1654
 1034. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1654
 1035. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1652
 1036. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w 2017 roku
  Wyświetleń: 1649
 1037. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 1645
 1038. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1640
 1039. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2018/2019
  Wyświetleń: 1638
 1040. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1637
 1041. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1635
 1042. Treść nagłówka podstrony w BIP
  Wyświetleń: 1634
 1043. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową
  Wyświetleń: 1631
 1044. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1628
 1045. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 1627
 1046. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1627
 1047. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2006/2007
  Wyświetleń: 1627
 1048. Przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa dróg rowerowych i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Turawa na podstawie opracowanej koncepcji (z podziałem na trzy zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1624
 1049. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2009 r.
  Wyświetleń: 1620
 1050. Nabór na stanowisko Pełnomocnik Wójta ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
  Wyświetleń: 1619
 1051. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 1619
 1052. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1619
 1053. II Zapytanie ofertowe - Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1617
 1054. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1612
 1055. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 1611
 1056. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1611
 1057. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1609
 1058. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1608
 1059. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1608
 1060. testowy nagówek treści publikacji
  Wyświetleń: 1603
 1061. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 1600
 1062. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 1596
 1063. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2016/2017.
  Wyświetleń: 1593
 1064. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1592
 1065. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 1587
 1066. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1583
 1067. Unieważnienia postępowań z 2012 r.
  Wyświetleń: 1580
 1068. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1578
 1069. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu konsultacji spoełcznych projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1577
 1070. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1577
 1071. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1575
 1072. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego - Zadanie częściowe nr I
  Wyświetleń: 1570
 1073. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1559
 1074. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 1557
 1075. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1555
 1076. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1554
 1077. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1552
 1078. Akty prawa miejscowego - 2017 rok
  Wyświetleń: 1548
 1079. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1545
 1080. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remonty dróg gminnych na terenie gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1544
 1081. Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 1542
 1082. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 1542
 1083. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego OBRZEŻA JEZIOR TURAWSKICH
  Wyświetleń: 1540
 1084. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1539
 1085. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1529
 1086. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1523
 1087. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1512
 1088. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1511
 1089. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo - widowiskowa
  Wyświetleń: 1508
 1090. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1507
 1091. Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1503
 1092. Decyzja środowiskowa
  Wyświetleń: 1503
 1093. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1502
 1094. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1495
 1095. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1494
 1096. Zarządzenia Wójta - 2018 rok
  Wyświetleń: 1490
 1097. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1484
 1098. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1463
 1099. Ogłoszenie osoba na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1460
 1100. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki „Księga historii Ziemi Turawskiej” wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 1450
 1101. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1434
 1102. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2007 r.
  Wyświetleń: 1429
 1103. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds budownictwa i infrastruktury
  Wyświetleń: 1428
 1104. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1428
 1105. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2008 r.
  Wyświetleń: 1428
 1106. Zapytanie ofertowe na obsługę prawną
  Wyświetleń: 1423
 1107. Unieważnienia postępowań z 2011 r.
  Wyświetleń: 1420
 1108. Najm na lokale użytkowe w Turawie
  Wyświetleń: 1416
 1109. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1412
 1110. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2017
  Wyświetleń: 1411
 1111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013.
  Wyświetleń: 1408
 1112. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2012 r.
  Wyświetleń: 1408
 1113. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2006r.
  Wyświetleń: 1406
 1114. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1403
 1115. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1399
 1116. Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 1399
 1117. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1391
 1118. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1387
 1119. Obwieszczenie Wójta Gminy - procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 1386
 1120. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1386
 1121. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
  Wyświetleń: 1382
 1122. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 1380
 1123. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany II przetarg
  Wyświetleń: 1380
 1124. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1376
 1125. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2019r.
  Wyświetleń: 1373
 1126. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1373
 1127. Nabór na audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 1366
 1128. Obwieszczenie Wójta Gminy - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1363
 1129. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1358
 1130. Unieważnienia postępowań z 2010 r.
  Wyświetleń: 1358
 1131. Nabór na stanowisko podinspektor ds gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1356
 1132. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2010 r.
  Wyświetleń: 1350
 1133. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1348
 1134. Zakup i dostawa zmywarki do posadzek – wyposażenie hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1346
 1135. Analiza stanu gospodarki odpadami komunsalnymi i sprawozdania roczne z odpadów
  Wyświetleń: 1345
 1136. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1345
 1137. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2017 roku z podziałem na dwie części: boczne od ul. Dworskiej w miejscowości Ligota Turawska i ul. Bukowa w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1344
 1138. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1342
 1139. Decyzja - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1341
 1140. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1341
 1141. farma fotowoltaiczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1339
 1142. Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 1338
 1143. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1335
 1144. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1332
 1145. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Programu opieki nad zwierzętami - 2017r.
  Wyświetleń: 1311
 1146. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 1305
 1147. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1304
 1148. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1301
 1149. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 1298
 1150. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1298
 1151. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2011 r.
  Wyświetleń: 1292
 1152. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1277
 1153. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1274
 1154. Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Kotórz Mały i ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1274
 1155. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 1260
 1156. Unieważnienie postępowań z 2017r.
  Wyświetleń: 1259
 1157. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1258
 1158. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1256
 1159. Postanowienie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1255
 1160. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w 2017/2018 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1248
 1161. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 1244
 1162. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych.
  Wyświetleń: 1244
 1163. Postanowienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1232
 1164. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1228
 1165. Remont ulicy Kościelnej w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1225
 1166. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1219
 1167. Nabór na stanowisko Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 1217
 1168. Warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1212
 1169. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 1207
 1170. Postanowienie - remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 1194
 1171. Projekty unijne
  Wyświetleń: 1194
 1172. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1192
 1173. Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 1174
 1174. Odwodnienie placu przy przedszkolu w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1166
 1175. Remont ulicy Bukowej w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1166
 1176. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 1165
 1177. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2018 r.
  Wyświetleń: 1161
 1178. Remont ulicy Polnej i Wiejskiej w miejscowości Rzędów
  Wyświetleń: 1160
 1179. Ważna informacja dla posiadaczy kart płatniczych
  Wyświetleń: 1159
 1180. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry - II przetarg
  Wyświetleń: 1153
 1181. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w Gminie Turawa (z podziałem na 6 części)
  Wyświetleń: 1152
 1182. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 1143
 1183. Budowa obory w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1138
 1184. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - Etap III
  Wyświetleń: 1137
 1185. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025"
  Wyświetleń: 1136
 1186. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1110
 1187. Obwieszczenie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1100
 1188. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 1094
 1189. Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2019
  Wyświetleń: 1089
 1190. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1089
 1191. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1072
 1192. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1071
 1193. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1061
 1194. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1061
 1195. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2017/2018 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1060
 1196. Zmiana decyzji środowiskowej - oczyszczalnia ścieków Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1060
 1197. Protokoół z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 1059
 1198. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 1047
 1199. Spis inwentaryzacyjny
  Wyświetleń: 1045
 1200. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1045
 1201. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1039
 1202. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1028
 1203. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
  Wyświetleń: 1024
 1204. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1008
 1205. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry (działka: 126, Etap I)
  Wyświetleń: 985
 1206. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 983
 1207. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 982
 1208. Budżet 2018
  Wyświetleń: 973
 1209. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 973
 1210. Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 959
 1211. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2018r.
  Wyświetleń: 953
 1212. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 936
 1213. Unieważnienie postępowań z 2018 roku
  Wyświetleń: 932
 1214. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 916
 1215. Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 880
 1216. Akty prawa miejscowego - 2018 rok
  Wyświetleń: 870
 1217. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2017/2018
  Wyświetleń: 866
 1218. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 865
 1219. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy -cześć działki nr 1/714, 1/381
  Wyświetleń: 863
 1220. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - III przetarg
  Wyświetleń: 772
 1221. Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie - II przetarg
  Wyświetleń: 769
 1222. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa dot. naboru wniosków na usuwanie azbestu w 2018r.
  Wyświetleń: 759
 1223. Najem na lokale użytkowe w obiekcie hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 744
 1224. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 741
 1225. Konkurs Opieka 2019
  Wyświetleń: 741
 1226. Remonty dróg gminnych w 2018 roku Część I Asfaltowanie ul. Ogrodowej w Kotorzu Małym Część II Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie Część III Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim Część IV Asfaltowanie bocznej od ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim
  Wyświetleń: 741
 1227. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2019 rok
  Wyświetleń: 728
 1228. Remont ul.Kolanowskiej w Zawadzie
  Wyświetleń: 724
 1229. Konkurs Sport 2019
  Wyświetleń: 712
 1230. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 704
 1231. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 694
 1232. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa
  Wyświetleń: 679
 1233. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 677
 1234. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - II przetarg
  Wyświetleń: 671
 1235. Oświadczenia radnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 665
 1236. Zarządzenia Wójta - 2019 rok
  Wyświetleń: 661
 1237. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2018/2019 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 635
 1238. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I, przetarg III
  Wyświetleń: 624
 1239. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 621
 1240. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2019 rok
  Wyświetleń: 615
 1241. Budowa obory w miejscowości Chrząstowice
  Wyświetleń: 611
 1242. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 610
 1243. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 600
 1244. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - IV przetarg
  Wyświetleń: 577
 1245. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 563
 1246. I pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni, pomieszczeń odnowy biologicznej oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i
  Wyświetleń: 559
 1247. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 17 maja 2018r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 556
 1248. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach
  Wyświetleń: 539
 1249. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim- II przetarg
  Wyświetleń: 535
 1250. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 528
 1251. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Trzeci przetarg/
  Wyświetleń: 520
 1252. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę Kanału Fabrycznego oraz Kanału Ulgi w Osowcu
  Wyświetleń: 507
 1253. Nabór na stanowisko ds. Księgowości Oświatowej w GZEAS w Turawie
  Wyświetleń: 499
 1254. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 489
 1255. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poludniowej czesci obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 484
 1256. Protokoły Rady Gminy Turawa 2018-2023
  Wyświetleń: 449
 1257. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa
  Wyświetleń: 430
 1258. Zapytanie ofertowe - usługa sprzątania pomieszczeń hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 426
 1259. I przetarg iustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 414
 1260. Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji
  Wyświetleń: 389
 1261. Usługa zakupu, montażu i uruchomienia monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego, w tym systemu otwartych drzwi w pomieszczeniach hali sportowej w Turawie wraz z podłączeniem systemu alarmowego
  Wyświetleń: 388
 1262. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 387
 1263. Zapytanie ofertowe - dostawa oprogramowania
  Wyświetleń: 387
 1264. Budżet 2019
  Wyświetleń: 383
 1265. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 382
 1266. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 373
 1267. Akty prawa miejscowego - 2019 rok
  Wyświetleń: 370
 1268. Nabór na stanowisko inspektora ds windykacji należności i rozliczenia VAT
  Wyświetleń: 370
 1269. Akty prawa miejscowego - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 363
 1270. Przebudowa ul. Pogodnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 363
 1271. Wykonanie dwóch zabiegów koszenia wywłócznika kłosowego na całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie
  Wyświetleń: 351
 1272. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019
  Wyświetleń: 344
 1273. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
  Wyświetleń: 339
 1274. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019
  Wyświetleń: 335
 1275. Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 334
 1276. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018
  Wyświetleń: 334
 1277. Nabór na stanowisko ds. Księgowości Oświatowej w GZEAS w Turawie
  Wyświetleń: 316
 1278. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Drugi przetarg/
  Wyświetleń: 309
 1279. RAPORT O STANIE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 305
 1280. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 269
 1281. Remont ul. Planetorza i ul. Nowej w Turawie
  Wyświetleń: 259
 1282. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 258
 1283. Zapytanie ofertowe - aplikacja folii na szyby okienne folią polimerową imitującą szkło piaskowe w hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 233
 1284. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i roczne sprawozdania z odpadów
  Wyświetleń: 226
 1285. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu drugiej aktualizacji PGN
  Wyświetleń: 224
 1286. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu drugiej aktualizacji PGN
  Wyświetleń: 216
 1287. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 211
 1288. Wykonanie oraz dostarczenie broszur informacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie zmiany systemu segregacji odpadów
  Wyświetleń: 199
 1289. Wykaz nieruchomości przeznaqczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 197
 1290. Wykonanie oraz dostarczenie ulotek informacyjnych dla mieszkańców w zakresie zmiany systemu segregacji odpadów
  Wyświetleń: 174
 1291. Wykonanie i dostawa zestawów interaktywnych dotyczących segregacji odpadów
  Wyświetleń: 167
 1292. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 161
 1293. Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 148
 1294. Farma fotowoltaiczna w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 147
 1295. II zapytanie - Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego
  Wyświetleń: 147
 1296. Most w Zawadzie
  Wyświetleń: 145
 1297. Usługa pełnienia nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieliska Jezioro Średnie
  Wyświetleń: 145
 1298. Farma fotowoltaiczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 143
 1299. II zapytanie - Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie
  Wyświetleń: 142
 1300. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie
  Wyświetleń: 137
 1301. Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 124
 1302. Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia, namiotów i stołów na potrzeby Ekopikniku - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r.
  Wyświetleń: 123
 1303. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego
  Wyświetleń: 115
 1304. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 107
 1305. Zapytanie ofertowe - usługa prowadzenia ekopikniku w czasie wydarzenia Ekopiknik - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r.
  Wyświetleń: 106
 1306. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 r.
  Wyświetleń: 105
 1307. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Czwarty przetarg/
  Wyświetleń: 98
 1308. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa
  Wyświetleń: 97
 1309. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2019/2020 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 89
 1310. Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.
  Wyświetleń: 88
 1311. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich - II zapytanie
  Wyświetleń: 88
 1312. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2019 roku
  Wyświetleń: 83
 1313. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 77
 1314. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 76
 1315. Nabór na stanowisko ds. kadr i organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 74
 1316. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 74
 1317. Oświadczenia radnych za 2018 r
  Wyświetleń: 66
 1318. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turawa w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 64
 1319. Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia na potrzeby Pikniku ekologicznego w czasie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 59
 1320. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 55
 1321. Prowadzenie wykładu ekologicznego w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Turawie w dniu 08.09.2019r.
  Wyświetleń: 54
 1322. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim w dniu 07.09.2019r.– w formie plenerowej imprezy ekologicznej
  Wyświetleń: 43
 1323. II zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia na potrzeby Pikniku ekologicznego w czasie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 41
 1324. WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 r.
  Wyświetleń: 38
 1325. Usługa wynajmu namiotu/straganu na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim w dniu 07-08 września 2019r.
  Wyświetleń: 34
 1326. II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji
  Wyświetleń: 12
 1327. II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji
  Wyświetleń: 2

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6687621
w tym miesiącu: 81841
dzisiaj: 485