Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4394000000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
739186829472103852148594385866718276201249219488374835462781
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
827537522388921763567408773553731326799467116760387087569895
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
655166740291246610156303274978743367840775217794447800180532
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4520957687348395486604654450211542715625760751726196281771898
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
382703589635480285003068524103319292906431982328343611238582
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
195352538622686256872299435733294502953133695367852923329499
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
115991208722294155231545416605224191482412636137972048217892
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000860333111
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 183676
 2. Przetarg
  Wyświetleń: 160088
 3. Zapytania ofertowe poniżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 105247
 4. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 99503
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 64407
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 60980
 7. Przetargi na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 56994
 8. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 45774
 9. Przetargi - wybór najlepszej oferty do 2012 roku
  Wyświetleń: 43444
 10. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 34070
 11. Informacja przestrzenna
  Wyświetleń: 33812
 12. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 33231
 13. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 29199
 14. Uchwały Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 26323
 15. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 25668
 16. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 20390
 17. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 17525
 18. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 17459
 19. Decyzja środowiskowa - SUV Zawada
  Wyświetleń: 16671
 20. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 16227
 21. Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach
  Wyświetleń: 16216
 22. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15485
 23. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 15116
 24. Wójt Gminy i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 14447
 25. Charakterystyka ogólna Gminy Turawa
  Wyświetleń: 14362
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14346
 27. opieka 2013
  Wyświetleń: 14307
 28. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 14252
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 14025
 30. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 13700
 31. Położenie Gminy
  Wyświetleń: 12628
 32. Ramowy plan pracy Rady Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 12160
 33. Godziny przyjęć interesantów
  Wyświetleń: 12094
 34. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 12094
 35. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11963
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11932
 37. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 11591
 38. sport 2013
  Wyświetleń: 11561
 39. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2013 r.
  Wyświetleń: 11531
 40. Skład osobowy Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 11527
 41. Plan pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 11463
 42. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 11431
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11360
 44. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 11327
 45. Plany pracy Komisji Rady
  Wyświetleń: 11260
 46. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 11247
 47. Protokoły Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 11224
 48. Budżet
  Wyświetleń: 11108
 49. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zezwolenia, zmiany, likwidacja, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10957
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10742
 51. Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 10653
 52. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 10519
 53. Statut Gminy Turawa
  Wyświetleń: 10396
 54. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 10384
 55. Składy osobowe Komisji Rady
  Wyświetleń: 10325
 56. Obwieszczenie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 10251
 57. Postanowienie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 10156
 58. Regulamin organizacyjny UG Turawa
  Wyświetleń: 10071
 59. decyzja środowiskowa - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 9990
 60. opieka 2014
  Wyświetleń: 9979
 61. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9902
 62. sport 2014
  Wyświetleń: 9826
 63. Decyzja środowiskowa - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 9623
 64. zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 9592
 65. Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 - 2015.
  Wyświetleń: 9571
 66. Obwieszczenie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 9407
 67. Decyzja środowiskowa - baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 9373
 68. Obwieszczenie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 9368
 69. BUDŻET 2013
  Wyświetleń: 9365
 70. Przetargi na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 9289
 71. Pomoc w zakresie uzależnień
  Wyświetleń: 9276
 72. Strategia rozwoju turystyki na lata 2001 do 2010
  Wyświetleń: 9194
 73. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 9149
 74. Procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8961
 75. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 8877
 76. Zawiadomienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 8871
 77. Obwieszczenie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8795
 78. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Wyświetleń: 8680
 79. konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 8660
 80. konkurs sport 2015
  Wyświetleń: 8558
 81. Obwieszczenie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 8552
 82. Obwieszczenie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 8515
 83. Postanowienie o zawieszeniu - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 8502
 84. Obwieszczenie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8458
 85. Decyzja - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8440
 86. Zawiadomienie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8397
 87. Decyzja - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 8395
 88. Postanowienie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 8391
 89. Postanowienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 8345
 90. BUDŻET 2014
  Wyświetleń: 8325
 91. Konkurs sport 2016
  Wyświetleń: 8318
 92. Konkurs opieka 2016
  Wyświetleń: 8293
 93. Postanowienie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8264
 94. Unieważnienia postępowań z 2013r.
  Wyświetleń: 8258
 95. Budżet 2015
  Wyświetleń: 8240
 96. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 8226
 97. Zawiadomienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 8224
 98. Postanowienie o zawieszeniu postępowania - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8205
 99. Postanowienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8194
 100. Zawiadomienie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 8185
 101. Obwieszczenie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 8184
 102. Zawiadomienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8135
 103. Zawiadomienie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 8122
 104. Postanowienie o zawieszeniu - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 8086
 105. Wyniki otwartego konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2014.
  Wyświetleń: 8051
 106. Postanowienie - Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 8010
 107. Obwieszczenie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 7969
 108. Wyniki kultura fizyczna 2015
  Wyświetleń: 7960
 109. Spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 7944
 110. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7929
 111. Nabór na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 7908
 112. Wyniki konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 7890
 113. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 7873
 114. Nabór na podinspektora ds podatków
  Wyświetleń: 7868
 115. Przetargi - informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 7839
 116. nabór na zastępstwo za kierownika USC
  Wyświetleń: 7810
 117. Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 7750
 118. Nabór na podinspektora ds windykacji 2016
  Wyświetleń: 7692
 119. Referendum 2015 r.
  Wyświetleń: 7631
 120. Postanowienie - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 7606
 121. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2016.
  Wyświetleń: 7577
 122. Wybory ławników
  Wyświetleń: 7458
 123. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.
  Wyświetleń: 7406
 124. Zawiadomienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7346
 125. Postanowienie - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 7313
 126. Obwieszczenie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7306
 127. obwieszczenie
  Wyświetleń: 7305
 128. Decyzja - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 7275
 129. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 7204
 130. Zawiadomienie - pobór wód podziemnych w Zawadzie
  Wyświetleń: 7194
 131. I pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę części działki obejmujące część Jeziora Średniego na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 6874
 132. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6678
 133. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 6589
 134. I pisemny prztarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu,,BASTION" oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie ,,BASTION" na okres 10 lat
  Wyświetleń: 6486
 135. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2013 rok
  Wyświetleń: 6436
 136. II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu „BASTION” oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie „BASTION” na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 6420
 137. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6278
 138. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach gm. Turawa
  Wyświetleń: 6192
 139. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 6160
 140. Decyzja środowiskowa - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 6132
 141. Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 6065
 142. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2012 rok
  Wyświetleń: 6035
 143. Zarządzenia Wójta - 2013 rok
  Wyświetleń: 5740
 144. Nabór na inspektora ds BHP
  Wyświetleń: 5557
 145. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe.
  Wyświetleń: 5534
 146. Nabór na pełnomocnika wójta ds profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom
  Wyświetleń: 5381
 147. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 5259
 148. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5224
 149. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2014r.
  Wyświetleń: 5182
 150. decyzja środowiskowa - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 5098
 151. Ogłoszenie o konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2013r."
  Wyświetleń: 5089
 152. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 5076
 153. Akty prawa miejscowego - 2011 rok
  Wyświetleń: 5061
 154. Akty prawa miejscowego - 2013 rok
  Wyświetleń: 5004
 155. Akty prawa miejscowego - 2012 rok
  Wyświetleń: 4949
 156. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 4934
 157. Zarządzenia Wójta - 2017 rok
  Wyświetleń: 4847
 158. Nabór na stanowisko podinspektora ds windykacji
  Wyświetleń: 4800
 159. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejscowości Rzędów do Stacji Wodociągowej ?Turawa ? Marszałki?, oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody ?Kadłub Turawski?
  Wyświetleń: 4759
 160. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4744
 161. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Turawie nad Jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 4676
 162. Zarządzenia Wójta - Kierownika UG
  Wyświetleń: 4667
 163. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2014 rok
  Wyświetleń: 4548
 164. Wybór ławników na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 4524
 165. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - Centrum Handlowe HELIKAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 4464
 166. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 4460
 167. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 4451
 168. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 4433
 169. Nabór na stanowisko podinspektor terenowy
  Wyświetleń: 4431
 170. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa Nr OŚ.II.602.1.2013 z dnia 03.04.2013r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4348
 171. Zarządzenia Wójta - 2012 rok
  Wyświetleń: 4326
 172. Zarządzenia Wójta - 2015 rok
  Wyświetleń: 4322
 173. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 4302
 174. Decyzja - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 4296
 175. Obwieszczenie - Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 4254
 176. Oświadczenia radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 4252
 177. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4252
 178. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 4246
 179. Decyzja - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 4231
 180. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 4223
 181. Pierwsze oświadczenia majątkowe - grudzień 2010 r.
  Wyświetleń: 4193
 182. Cennik na drewno
  Wyświetleń: 4172
 183. Dokumenty do pobrania - old
  Wyświetleń: 4168
 184. Zarządzenie Nr OB.120.2.2013
  Wyświetleń: 4165
 185. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 4105
 186. Zarządzenia Wójta - 2014 rok
  Wyświetleń: 3965
 187. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Farmutil Węgry
  Wyświetleń: 3956
 188. Decyzja - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 3954
 189. Decyzja środowiskowa - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 3926
 190. Zarządzenia Wójta - 2008 rok
  Wyświetleń: 3896
 191. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3884
 192. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3878
 193. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 3864
 194. Komunikaty wyborcze
  Wyświetleń: 3860
 195. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 3847
 196. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Przebudowie technicznej przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę z SUW Zawada do m. Opola
  Wyświetleń: 3837
 197. Zarządzenia Wójta - 2009 rok
  Wyświetleń: 3804
 198. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego ? warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejscowości Zawada, przy ul. Kępskiej 19
  Wyświetleń: 3801
 199. Podatki
  Wyświetleń: 3769
 200. Zarządzenia Wójta - 2011 rok
  Wyświetleń: 3754
 201. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 3747
 202. Zarządzenia Wójta - 2010 rok
  Wyświetleń: 3739
 203. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji kontenerowej próżniowej suszarni drewna w miejscowości Kotórz Wielki na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 3733
 204. Zarządzenia Wójta - 2005 rok
  Wyświetleń: 3726
 205. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r.
  Wyświetleń: 3725
 206. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23.
  Wyświetleń: 3713
 207. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Wyświetleń: 3708
 208. Postanowienie o uzgodnieniu warunków z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 3702
 209. Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 3672
 210. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 3640
 211. Zarządzenia Wójta - 2007 rok
  Wyświetleń: 3639
 212. Zarządzenia Wójta - 2006 rok
  Wyświetleń: 3599
 213. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3597
 214. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 3583
 215. BUDŻET 2016
  Wyświetleń: 3578
 216. Ogłoszenia o dzierżawach nieruchomości
  Wyświetleń: 3553
 217. Protokoły Rady Gminy Turawa 2014-2018
  Wyświetleń: 3504
 218. Obwieszczenie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 3468
 219. Zapytanie ofertowe-Wielobranżowy projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 3456
 220. Zawiadomienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 3436
 221. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Zawada
  Wyświetleń: 3410
 222. Zarządzenia Wójta - 2016 rok
  Wyświetleń: 3410
 223. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 3409
 224. Konkurs Sport 2018
  Wyświetleń: 3405
 225. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 3401
 226. Obwieszczenie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 3397
 227. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3388
 228. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, i 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 3340
 229. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada
  Wyświetleń: 3313
 230. Decyzja - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3305
 231. Uchwały z roku 2011
  Wyświetleń: 3305
 232. Uchwały z roku 2009
  Wyświetleń: 3297
 233. Unieważnienie postępowań z 2014r.
  Wyświetleń: 3279
 234. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 3264
 235. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3259
 236. Przebudowa drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki Nadleśnictwo Turawa
  Wyświetleń: 3249
 237. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 3248
 238. Postanowienie - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3244
 239. Uchwały z roku 2010
  Wyświetleń: 3233
 240. Postanowienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 3229
 241. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2011-2014
  Wyświetleń: 3203
 242. Uchwały z roku 2007
  Wyświetleń: 3196
 243. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 3187
 244. Obwieszczenie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3180
 245. Postanowienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 3178
 246. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w związku z raportem - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3173
 247. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3168
 248. Ogłoszenie o konsulatacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3167
 249. Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji i przekazaniu RDOŚ w Opolu
  Wyświetleń: 3162
 250. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r.
  Wyświetleń: 3147
 251. Postanowienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3138
 252. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 3132
 253. Zawiadomienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie.
  Wyświetleń: 3126
 254. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 3124
 255. Zarządzenie Nr OB.120.1.2013
  Wyświetleń: 3119
 256. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3118
 257. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3116
 258. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 3113
 259. Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 3111
 260. Cenny netto za drewno pozyskane w lasach
  Wyświetleń: 3105
 261. Zawiadomienie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3075
 262. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 3065
 263. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 3061
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3059
 265. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie wiosenno - letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3059
 266. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 3055
 267. Zarządzenie Nr OB.120.3.2013
  Wyświetleń: 3053
 268. Uchwały z roku 2008
  Wyświetleń: 3044
 269. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2016 r.
  Wyświetleń: 3043
 270. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3039
 271. Postanowienie Wójta Gminy Turawa - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 3027
 272. Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis
  Wyświetleń: 3016
 273. Postanowienie - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 3016
 274. postanowienie
  Wyświetleń: 2993
 275. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 2992
 276. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 2990
 277. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 2989
 278. Wykonanie oraz dostarczenie książeczek edukacyjnych, kolorowanek, broszur i puzzli o tematyce ekologicznej
  Wyświetleń: 2988
 279. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 2976
 280. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2968
 281. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pod nazwą Zmiana podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa, w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 2955
 282. Uchwały z roku 2005
  Wyświetleń: 2952
 283. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej dla wsi Węgry i częściowo wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2939
 284. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III).
  Wyświetleń: 2933
 285. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2932
 286. Projekt koncepcyjny drogi rowerowej o długości ok. 16,0 km usytuowanej na obszarze gm. Turawa
  Wyświetleń: 2923
 287. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I
  Wyświetleń: 2917
 288. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  Wyświetleń: 2917
 289. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2916
 290. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2905
 291. Decyzja - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 2899
 292. Ogłoszenia o pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2898
 293. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR w Zawadzie
  Wyświetleń: 2887
 294. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - procesy produkcyjne kucia stali w Osowiuc
  Wyświetleń: 2882
 295. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2879
 296. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 2856
 297. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/238
  Wyświetleń: 2854
 298. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2842
 299. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w miejscowości Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 2829
 300. „Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie-19.08.2018r.„ – w formie imprezy ekologicznej
  Wyświetleń: 2828
 301. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 2826
 302. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia: zm. podziału poj. Zbior. Wod. Turawa, w celu zwięk gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rz. Mała Panew
  Wyświetleń: 2826
 303. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole SA w km 2,955 rzeki Mała Panew oraz zwiększenia bezp
  Wyświetleń: 2818
 304. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2810
 305. Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa w roku 2014
  Wyświetleń: 2802
 306. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - misy olejowe Bierdzany
  Wyświetleń: 2801
 307. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2799
 308. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej nabudowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejsc. Rzędów do Stacji Wodociągowej Turawa - Marszałki
  Wyświetleń: 2792
 309. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2790
 310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2789
 311. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 2787
 312. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2782
 313. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2772
 314. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2765
 315. Uchwały z roku 2006
  Wyświetleń: 2757
 316. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2755
 317. Akty prawa miejscowego - 2014 rok
  Wyświetleń: 2754
 318. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2754
 319. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2754
 320. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2748
 321. Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu - centrum handlowe
  Wyświetleń: 2739
 322. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2739
 323. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji pomiarowej na SRP Opole Centralna
  Wyświetleń: 2738
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2736
 325. Obwieszczenie - Zakończenie dec.Rzędów
  Wyświetleń: 2729
 326. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2719
 327. Zawiadomienie - Rozbudowa drogi bitumicznej Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2715
 328. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2710
 329. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2700
 330. Zawiadomienie -Rondo - Zawada
  Wyświetleń: 2696
 331. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2696
 332. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2693
 333. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2692
 334. Obwieszczenie o nałożeniu postanowienia
  Wyświetleń: 2688
 335. Konkurs Opieka 2018
  Wyświetleń: 2687
 336. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2685
 337. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2685
 338. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 2684
 339. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2680
 340. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2677
 341. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - misy olejowe w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2674
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2674
 343. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) wraz z infrastrukturą.
  Wyświetleń: 2673
 344. Obwieszczenie w sprawie projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 2670
 345. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających- przebudowa części Obwodnicy Północnej- HELICAL
  Wyświetleń: 2658
 346. OBWIESZCZENIE FARMUTIL HS
  Wyświetleń: 2654
 347. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 2651
 348. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2649
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2648
 350. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 2647
 351. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2647
 352. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2646
 353. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: budowa uzbrojenia terenów budowlanych w obejście - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych, zlokalizowanego w przysióku wsi Osowic Trzęsina i stacji pomiarowej
  Wyświetleń: 2646
 354. Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2637
 355. wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 2637
 356. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 2636
 357. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2633
 358. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Kadłub Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2631
 359. Nabór na stanowisko kasjerka
  Wyświetleń: 2627
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2627
 361. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystapieniu do organów współdziałających - przedłużenie al. Witosa - HELICAL
  Wyświetleń: 2624
 362. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2622
 363. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2622
 364. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2621
 365. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2621
 366. Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany
  Wyświetleń: 2619
 367. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2617
 368. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2606
 369. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2603
 370. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23
  Wyświetleń: 2601
 371. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 O Zawada ? Granica województwa Dobrodzień od km 6 + 905,00 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 2594
 372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2590
 373. Regulamin Organizacyjny UG Turawa - old
  Wyświetleń: 2589
 374. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2588
 375. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
  Wyświetleń: 2588
 376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap II)
  Wyświetleń: 2586
 377. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2584
 378. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2015r.
  Wyświetleń: 2584
 379. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu RAPORTU
  Wyświetleń: 2581
 380. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2581
 381. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2580
 382. STATUT GMINY
  Wyświetleń: 2576
 383. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Bierdzany
  Wyświetleń: 2573
 384. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Kadłub Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2566
 385. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2564
 386. Obwieszczenie O.W Zacisze
  Wyświetleń: 2563
 387. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowie budynku usługowego-warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejsc. Zawada, przy ul. Kępskiej
  Wyświetleń: 2562
 388. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2561
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2559
 390. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 2558
 391. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2553
 392. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2548
 393. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2547
 394. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n. przełożenie trasy odcinka drogi pow. nr 1705 O Zawada - granica woj. Dobrodzień od km 6+546,00 do km 6+905,00 w m. Turawa
  Wyświetleń: 2545
 395. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 2541
 396. Obwieszczenie Helikal
  Wyświetleń: 2538
 397. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2535
 398. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2531
 399. Uchwały podjęte w drugim półroczu 2003 r.
  Wyświetleń: 2530
 400. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - NIEAKTUALNE
  Wyświetleń: 2524
 401. Postanowienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2524
 402. Prognoza Oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2522
 403. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową zabudowań przysiółka Trzęsina
  Wyświetleń: 2518
 404. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2517
 405. Informacje ważne dla mieszkańców Gminy
  Wyświetleń: 2517
 406. Nabór na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2516
 407. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2516
 408. Uchwała Rady Gminy Turawa z 2008.09.22 w sprawie zmiany budżetu w 2008r.
  Wyświetleń: 2514
 409. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2512
 410. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)”
  Wyświetleń: 2510
 411. Uchwały z roku 2004
  Wyświetleń: 2508
 412. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew
  Wyświetleń: 2504
 413. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Zakrzów Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2497
 414. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Zakrzów
  Wyświetleń: 2494
 415. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2493
 416. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2490
 417. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?przebudowa techniczna przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę do SUW Zawada do miasta Opola?
  Wyświetleń: 2487
 418. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 2486
 419. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2486
 420. Obwieszczenie w sprawie Projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2481
 421. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dot. budowy stacji pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w Węgrach
  Wyświetleń: 2479
 422. Akty prawa miejscowego - 2015 rok
  Wyświetleń: 2478
 423. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2478
 424. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Kadłub Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 2478
 425. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa,uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005
  Wyświetleń: 2477
 426. deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 2475
 427. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2475
 428. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Rzędów gm. Turawa
  Wyświetleń: 2475
 429. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2473
 430. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 2469
 431. Zawiadomioenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2468
 432. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2467
 433. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2464
 434. Konkurs Kroszonkarski
  Wyświetleń: 2458
 435. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji
  Wyświetleń: 2458
 436. Obwieszczenie o wydanych decyzjach Farmutil
  Wyświetleń: 2457
 437. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2457
 438. Akty prawa miejscowego - 2016 rok
  Wyświetleń: 2455
 439. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2453
 440. Nabór na stanowisko podinspektora ds odpisów USC
  Wyświetleń: 2451
 441. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 2450
 442. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 2450
 443. Obwieszczenie Wójta Gminydotyczące projektu: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2449
 444. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2445
 445. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Turawie
  Wyświetleń: 2444
 446. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 2438
 447. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2438
 448. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2435
 449. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2435
 450. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno zachodniej obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2435
 451. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2434
 452. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 2433
 453. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2432
 454. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2431
 455. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2015/2016 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2430
 456. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2430
 457. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2429
 458. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2428
 459. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2428
 460. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2427
 461. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płd-wsch obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 2427
 462. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2425
 463. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2419
 464. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bierdzany w gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2419
 465. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Rzędów, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2418
 466. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany
  Wyświetleń: 2413
 467. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2413
 468. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Zakrzów Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 2408
 469. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 2406
 470. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM nr BT 22378 w miejscowości Kotorzu Mały
  Wyświetleń: 2406
 471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2404
 472. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2403
 473. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2403
 474. rok 2012
  Wyświetleń: 2402
 475. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2401
 476. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2400
 477. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2399
 478. wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2399
 479. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2398
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2394
 481. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2393
 482. Postanowienie
  Wyświetleń: 2391
 483. Konsultacje społeczne - projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 2390
 484. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni pojazdów oraz stanowiska wymiany opon samochodowych na dz.nr 465 i 466, w Zawadzie
  Wyświetleń: 2390
 485. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2386
 486. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2385
 487. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2385
 488. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2384
 489. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu BTS- 53229 w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2384
 490. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Zakrzów Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2381
 491. BUDŻET 2017
  Wyświetleń: 2378
 492. I pisemny przetarg niograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i części działki nr 1/232
  Wyświetleń: 2378
 493. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2375
 494. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2374
 495. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2372
 496. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2371
 497. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany
  Wyświetleń: 2366
 498. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2365
 499. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 2364
 500. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2362
 501. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2362
 502. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na działce nr 2112/ 302 obręb Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 2361
 503. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2359
 504. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2358
 505. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2357
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2356
 507. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2355
 508. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2014/2015
  Wyświetleń: 2352
 509. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2352
 510. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2348
 511. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - AKTUALNE
  Wyświetleń: 2346
 512. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 2345
 513. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2343
 514. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu stolarskiego na dz. nr 527/107, w miejscowości Węgry gm. Turawa
  Wyświetleń: 2343
 515. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2342
 516. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2341
 517. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2341
 518. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2340
 519. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2339
 520. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 2339
 521. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 2338
 522. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO w sprawie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2337
 523. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego.
  Wyświetleń: 2336
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 2335
 525. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2014/2015 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2330
 526. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2329
 527. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - poprzednie lata
  Wyświetleń: 2328
 528. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2323
 529. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2323
 530. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 2013
  Wyświetleń: 2322
 531. Postanowienie - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 2320
 532. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 2319
 533. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płn-zach. obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 2319
 534. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2318
 535. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2318
 536. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2317
 537. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2316
 538. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwest. Budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 2316
 539. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2314
 540. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2313
 541. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Opolskiej, Szkolnej i Laskowskiej w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 2311
 542. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2308
 543. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Bierdzany gm. Turawa
  Wyświetleń: 2308
 544. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2304
 545. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2304
 546. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 2303
 547. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2302
 548. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2301
 549. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2301
 550. Obwieszczenie o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  Wyświetleń: 2300
 551. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2299
 552. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2296
 553. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2295
 554. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2294
 555. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2294
 556. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2292
 557. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2285
 558. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2283
 559. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2281
 560. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2279
 561. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 2278
 562. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2276
 563. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 2275
 564. Obwieszczenie Starosty Powiatu Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gminnej łączącej na terenie Gminy Turawa przedłużenie Alei Witosa z Obwodnicą Północną wraz z przebudową odcinka Obwodnicy Północnej-drogi krajowej nr 46, 94.
  Wyświetleń: 2275
 565. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2274
 566. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 2274
 567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2272
 568. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Ligota Turawska gm. Turawa
  Wyświetleń: 2272
 569. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2271
 570. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 2271
 571. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2270
 572. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2270
 573. Obiewszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2268
 574. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 2267
 575. Opracowanie dokumentacji projektowej turystyczno - rekreacyjnego zagospodarowania terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - etap III
  Wyświetleń: 2265
 576. Oświadczenia złożone przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 2263
 577. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2263
 578. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2260
 579. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej w miejscowości Turawa dz. nr 502,501/5,531,526/1,522/1 ulica Rzeczna, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2260
 580. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2259
 581. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 2259
 582. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2256
 583. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2254
 584. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2254
 585. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2253
 586. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)”
  Wyświetleń: 2251
 587. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2251
 588. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - HELICAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 2250
 589. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2249
 590. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Rzędów, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2249
 591. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew.
  Wyświetleń: 2249
 592. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2249
 593. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2247
 594. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 2246
 595. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 2246
 596. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2245
 597. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 2244
 598. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2243
 599. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2242
 600. podanie o odpis aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2242
 601. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2241
 602. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej dz. nr 9 i 177 ulica Brzozowa, w miejscowości Turawa–Marszałki
  Wyświetleń: 2241
 603. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 2240
 604. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2240
 605. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2239
 606. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 2238
 607. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2238
 608. Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2234
 609. Protokoły Rady Gminy Turawa 2002-2006
  Wyświetleń: 2233
 610. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 2232
 611. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2230
 612. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 2229
 613. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę część działki nr 1/680
  Wyświetleń: 2228
 614. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2227
 615. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2226
 616. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 2225
 617. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2225
 618. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 2225
 619. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2224
 620. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2222
 621. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015r.
  Wyświetleń: 2221
 622. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2219
 623. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2216
 624. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2215
 625. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 2215
 626. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2215
 627. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 2214
 628. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 2214
 629. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2212
 630. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2211
 631. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2208
 632. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2208
 633. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 2206
 634. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2202
 635. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2201
 636. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 2201
 637. Petycje
  Wyświetleń: 2200
 638. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 2199
 639. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 2199
 640. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2197
 641. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2196
 642. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2196
 643. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -2016r.
  Wyświetleń: 2196
 644. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2196
 645. decyzja środowiskowa- procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 2195
 646. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2195
 647. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 2195
 648. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2193
 649. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2193
 650. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2193
 651. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2192
 652. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2190
 653. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2007 roku
  Wyświetleń: 2190
 654. Wybór ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 2188
 655. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2187
 656. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 2186
 657. wniosek o udostępnienie danych
  Wyświetleń: 2186
 658. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2184
 659. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej w Turawie.
  Wyświetleń: 2182
 660. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2181
 661. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2180
 662. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2180
 663. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2180
 664. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie.
  Wyświetleń: 2179
 665. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2178
 666. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2178
 667. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2177
 668. Dostawa opału do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2018/2019 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2177
 669. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2177
 670. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2175
 671. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2174
 672. zarzadzenia kierownik 2014
  Wyświetleń: 2174
 673. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2173
 674. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2169
 675. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 2167
 676. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2165
 677. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia p.n. Rewitalizację zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa, gm. Turawa.
  Wyświetleń: 2164
 678. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2164
 679. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2163
 680. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo-widowiskowa.
  Wyświetleń: 2163
 681. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 2162
 682. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2161
 683. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2160
 684. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2159
 685. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2159
 686. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2157
 687. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2157
 688. Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2154
 689. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2152
 690. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2151
 691. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2148
 692. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2145
 693. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie-Marszałkach
  Wyświetleń: 2144
 694. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2143
 695. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2143
 696. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 na odcinku w m.Zawada km 110+871,33 - 112+554,23
  Wyświetleń: 2142
 697. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2138
 698. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2137
 699. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2136
 700. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O,dz. Nr 1 k.m.7 i 48 k.m.5
  Wyświetleń: 2136
 701. Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu - 2015r.
  Wyświetleń: 2136
 702. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 2135
 703. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 2134
 704. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2134
 705. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2133
 706. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2131
 707. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2130
 708. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2130
 709. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 2130
 710. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry, w części obszaru wsi Osowiec
  Wyświetleń: 2130
 711. wniosek o wycięcie drzewa
  Wyświetleń: 2130
 712. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2130
 713. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2129
 714. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 2129
 715. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2129
 716. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry
  Wyświetleń: 2129
 717. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 2127
 718. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2127
 719. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2126
 720. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części) II przetarg
  Wyświetleń: 2126
 721. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2125
 722. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2124
 723. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 2124
 724. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2123
 725. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2122
 726. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2122
 727. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2119
 728. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2116
 729. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2115
 730. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2114
 731. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2114
 732. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2112
 733. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2111
 734. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2110
 735. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2109
 736. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2108
 737. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 2106
 738. OGŁOSZENIE W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI
  Wyświetleń: 2106
 739. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2105
 740. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2104
 741. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 2104
 742. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2104
 743. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2104
 744. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 2103
 745. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2103
 746. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo - mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2100
 747. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obrzeża jezior turawskich, gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2099
 748. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2099
 749. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 2098
 750. Protokoły Rady Gminy Turawa 2010-2014
  Wyświetleń: 2098
 751. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2097
 752. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2097
 753. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK
  Wyświetleń: 2093
 754. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2092
 755. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2091
 756. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2089
 757. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2089
 758. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2085
 759. DOTACJE 2012 - SPORT
  Wyświetleń: 2083
 760. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 2081
 761. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 2080
 762. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2015 roku
  Wyświetleń: 2079
 763. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2079
 764. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 2077
 765. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2077
 766. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działek 1/711 i 1/381
  Wyświetleń: 2076
 767. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2076
 768. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 2076
 769. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2075
 770. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2075
 771. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2073
 772. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 2073
 773. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2072
 774. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2072
 775. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2071
 776. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2071
 777. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro,którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 2070
 778. Protokoły Rady Gminy Turawa 2006-2010
  Wyświetleń: 2068
 779. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 2067
 780. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2067
 781. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 2066
 782. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2016/2017 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2066
 783. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 2065
 784. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2065
 785. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2065
 786. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2064
 787. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 2064
 788. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 2064
 789. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2063
 790. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2062
 791. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2061
 792. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2060
 793. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 2058
 794. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2056
 795. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2056
 796. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 2056
 797. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Słonecznej, Zielonej i Kwiatowej w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2056
 798. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2056
 799. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2055
 800. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 2055
 801. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2054
 802. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2054
 803. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2053
 804. DOTACJE 2011 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 2053
 805. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 2052
 806. wniosek o opinię do wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 2052
 807. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 2049
 808. DOTACJE 2012 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 2049
 809. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2048
 810. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg))
  Wyświetleń: 2045
 811. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 2045
 812. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2044
 813. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2043
 814. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa WIK Turawa Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 2043
 815. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i część działki nr 1/232
  Wyświetleń: 2040
 816. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 2038
 817. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2038
 818. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 2038
 819. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2038
 820. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa gm. Turawa
  Wyświetleń: 2037
 821. Zarządzenia Wojta Gminy Turawa dotyczace zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 2035
 822. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji:Sala sportowo-widowisk
  Wyświetleń: 2033
 823. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2032
 824. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2030
 825. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2030
 826. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2027
 827. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2026
 828. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg).
  Wyświetleń: 2025
 829. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2025
 830. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2023
 831. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2023
 832. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2019
 833. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 2018
 834. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2017
 835. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 2016
 836. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr I oraz zadanie częściowe nr III
  Wyświetleń: 2014
 837. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 2013
 838. Nabór wniosków na usuwanie azbestu - 2016r.
  Wyświetleń: 2013
 839. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 2012
 840. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2012
 841. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 2012
 842. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 2011
 843. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2010
 844. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2009
 845. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2006
 846. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2004
 847. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 2001
 848. Oferta konkursowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 2000
 849. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr II
  Wyświetleń: 2000
 850. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku w miejscowośsci Zawada
  Wyświetleń: 1999
 851. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1999
 852. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1998
 853. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1997
 854. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TURAWA.
  Wyświetleń: 1995
 855. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. Świadczeń wychowawczych i rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 1991
 856. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1991
 857. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1990
 858. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1990
 859. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 1987
 860. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1982
 861. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1980
 862. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1980
 863. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1980
 864. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1978
 865. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1978
 866. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1978
 867. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1976
 868. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1975
 869. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1975
 870. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1969
 871. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 11.04.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa”
  Wyświetleń: 1966
 872. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1965
 873. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1964
 874. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - II ZAPYTANIE
  Wyświetleń: 1964
 875. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1963
 876. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1962
 877. Przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowani ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 1959
 878. wniosek młodociany pracownik
  Wyświetleń: 1958
 879. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1957
 880. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 1956
 881. KONKURS SPORT 2010
  Wyświetleń: 1955
 882. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1952
 883. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 1951
 884. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1949
 885. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1947
 886. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1947
 887. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1947
 888. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1943
 889. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Brzegowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1943
 890. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/236
  Wyświetleń: 1939
 891. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1938
 892. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1938
 893. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1937
 894. Dokumenty przetargowe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1936
 895. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1934
 896. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1933
 897. „Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami”
  Wyświetleń: 1932
 898. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1932
 899. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1931
 900. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1931
 901. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadania częściowego nr IV – Remont i budowa (etap I) drogi wewnętrznej ul. Polnej w m. Ligota Turawska w przetargu na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1931
 902. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1929
 903. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3
  Wyświetleń: 1928
 904. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 1924
 905. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1918
 906. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1917
 907. Asfaltowanie ulicy Ogrodowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1916
 908. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 - zadanie częściowe nr II.
  Wyświetleń: 1914
 909. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 1914
 910. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1912
 911. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1911
 912. Zawiadomienie o wyborze oferty - kanalizacja Węgry
  Wyświetleń: 1910
 913. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1908
 914. KONKURS SPORT 2011
  Wyświetleń: 1906
 915. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych
  Wyświetleń: 1906
 916. Usługa sprzątania pomieszczeń hali spotrowej przy Szkole Podstawowej w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1904
 917. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1903
 918. KONKURS NA DOTACJE: POMOC SPOŁECZNA 2010
  Wyświetleń: 1901
 919. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1899
 920. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1896
 921. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011.
  Wyświetleń: 1894
 922. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1894
 923. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1892
 924. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1892
 925. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1892
 926. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1891
 927. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1890
 928. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1888
 929. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w drodze gminnej
  Wyświetleń: 1887
 930. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1884
 931. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1882
 932. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 1882
 933. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1881
 934. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1880
 935. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap).
  Wyświetleń: 1880
 936. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1880
 937. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1879
 938. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2016 roku
  Wyświetleń: 1879
 939. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1879
 940. Remont drogi wewnętrznej ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1878
 941. oferta konkursowa na działalność sportową w 2008 r.
  Wyświetleń: 1877
 942. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1877
 943. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1877
 944. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1876
 945. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1875
 946. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1874
 947. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1873
 948. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
  Wyświetleń: 1871
 949. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1869
 950. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1868
 951. Projekt edukacyjny – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu
  Wyświetleń: 1865
 952. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1864
 953. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1864
 954. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 1862
 955. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1861
 956. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1860
 957. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1860
 958. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1859
 959. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1859
 960. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Gosławice - Zawada obręb Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 1857
 961. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1855
 962. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2018 roku
  Wyświetleń: 1854
 963. Dokumenty przetargowe dla postępowania na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1852
 964. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1849
 965. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1849
 966. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1849
 967. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 1848
 968. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska odcinek I (A-B) w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1848
 969. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1847
 970. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1844
 971. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 1842
 972. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Ocieplenie budynku oraz montaż wentylacji napowietrzającej w budynku Publicznego Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1842
 973. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1841
 974. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 1840
 975. Zakup i dostawa sprzętu sportowego do hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1839
 976. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2018/2019 z obiektów gminnych i terenów rekraacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1838
 977. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1834
 978. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1833
 979. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 O.
  Wyświetleń: 1832
 980. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1830
 981. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1828
 982. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1827
 983. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012 r.
  Wyświetleń: 1825
 984. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1823
 985. „Zakup materiałów do akcji sprzątania świata na potrzeby Gminy Turawa” Rolki – worki na odpady
  Wyświetleń: 1821
 986. Ogłoszenie konkursu na prowadzenie stacji leczenia i opieki
  Wyświetleń: 1821
 987. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1820
 988. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1819
 989. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1819
 990. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 1815
 991. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1815
 992. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)II przetarg
  Wyświetleń: 1813
 993. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O
  Wyświetleń: 1813
 994. „Zakup materiałów do akcji sprzątania świata na potrzeby Gminy Turawa” Rękawice ochronne winylowe
  Wyświetleń: 1812
 995. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1812
 996. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1810
 997. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1807
 998. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1796
 999. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1795
 1000. Wykonanie oraz dostarczenie książeczek zeszytów edukacyjnych
  Wyświetleń: 1793
 1001. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1793
 1002. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1790
 1003. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 1788
 1004. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Remont budynku Przychodni Zdrowia w Osowcu, przy ul. Oleskiej 4, na działce nr 759/177.
  Wyświetleń: 1786
 1005. Obwieszczenie Wójta Gminy - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 1784
 1006. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyy
  Wyświetleń: 1784
 1007. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1779
 1008. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych 2008/II
  Wyświetleń: 1779
 1009. Prowadzenie wykładu ekologicznego w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologiczneco w trakcie dożynek gminnych w Turawie w dniu 08.09.2018r.
  Wyświetleń: 1778
 1010. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013.
  Wyświetleń: 1777
 1011. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1777
 1012. Postanowienie - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1777
 1013. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1775
 1014. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1775
 1015. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Nowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1774
 1016. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1771
 1017. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1770
 1018. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru WSI TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1769
 1019. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1767
 1020. zgłoszenie młodocianego
  Wyświetleń: 1766
 1021. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1765
 1022. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1763
 1023. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1762
 1024. Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1761
 1025. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1749
 1026. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1749
 1027. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1748
 1028. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanrj położonej nad Jeziorem Dużym w Turawie.
  Wyświetleń: 1748
 1029. Unieważnienie postępowań z 2016r.
  Wyświetleń: 1746
 1030. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1745
 1031. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1744
 1032. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej -ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1743
 1033. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: emont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1742
 1034. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1739
 1035. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI obszaru wsi TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1736
 1036. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1736
 1037. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1736
 1038. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1735
 1039. Zarządzenia Wójta - 2018 rok
  Wyświetleń: 1730
 1040. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1729
 1041. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2017
  Wyświetleń: 1728
 1042. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w 2017 roku
  Wyświetleń: 1725
 1043. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Remont drogi gminnej – ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1724
 1044. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 1723
 1045. Nabór na audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 1719
 1046. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1719
 1047. Przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa dróg rowerowych i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Turawa na podstawie opracowanej koncepcji (z podziałem na trzy zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1718
 1048. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w m. Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w m. Kotórz Mały (z podziałem na dwie części) - dotyczy części nr I i nr II
  Wyświetleń: 1717
 1049. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1716
 1050. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1716
 1051. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1711
 1052. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1709
 1053. Akty prawa miejscowego - 2017 rok
  Wyświetleń: 1705
 1054. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 1705
 1055. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2009 r.
  Wyświetleń: 1701
 1056. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2018/2019
  Wyświetleń: 1699
 1057. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2016/2017.
  Wyświetleń: 1697
 1058. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1697
 1059. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 1693
 1060. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową
  Wyświetleń: 1692
 1061. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1690
 1062. II Zapytanie ofertowe - Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1687
 1063. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2006/2007
  Wyświetleń: 1685
 1064. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 1678
 1065. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1677
 1066. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1677
 1067. Treść nagłówka podstrony w BIP
  Wyświetleń: 1676
 1068. Nabór na stanowisko Pełnomocnik Wójta ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
  Wyświetleń: 1675
 1069. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1674
 1070. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1672
 1071. testowy nagówek treści publikacji
  Wyświetleń: 1669
 1072. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1669
 1073. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 1668
 1074. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 1666
 1075. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1666
 1076. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1660
 1077. Projekty unijne
  Wyświetleń: 1652
 1078. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1650
 1079. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 1641
 1080. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1638
 1081. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 1636
 1082. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1634
 1083. Unieważnienia postępowań z 2012 r.
  Wyświetleń: 1630
 1084. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu konsultacji spoełcznych projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1629
 1085. Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 1628
 1086. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1628
 1087. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1625
 1088. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego - Zadanie częściowe nr I
  Wyświetleń: 1625
 1089. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1621
 1090. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1613
 1091. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1613
 1092. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1613
 1093. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego OBRZEŻA JEZIOR TURAWSKICH
  Wyświetleń: 1607
 1094. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1606
 1095. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1604
 1096. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remonty dróg gminnych na terenie gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1604
 1097. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1591
 1098. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1581
 1099. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1579
 1100. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1573
 1101. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1569
 1102. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1566
 1103. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1561
 1104. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo - widowiskowa
  Wyświetleń: 1561
 1105. Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1556
 1106. Decyzja środowiskowa
  Wyświetleń: 1554
 1107. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1546
 1108. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1539
 1109. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1533
 1110. Zapytanie ofertowe na obsługę prawną
  Wyświetleń: 1526
 1111. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 1524
 1112. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1518
 1113. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1505
 1114. Ogłoszenie osoba na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1504
 1115. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki „Księga historii Ziemi Turawskiej” wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 1503
 1116. Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 1499
 1117. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2012 r.
  Wyświetleń: 1494
 1118. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2007 r.
  Wyświetleń: 1493
 1119. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2008 r.
  Wyświetleń: 1491
 1120. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany II przetarg
  Wyświetleń: 1482
 1121. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1481
 1122. Unieważnienia postępowań z 2011 r.
  Wyświetleń: 1476
 1123. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds budownictwa i infrastruktury
  Wyświetleń: 1469
 1124. Najm na lokale użytkowe w Turawie
  Wyświetleń: 1465
 1125. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1463
 1126. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1459
 1127. Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 1455
 1128. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2006r.
  Wyświetleń: 1453
 1129. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013.
  Wyświetleń: 1452
 1130. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1450
 1131. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1449
 1132. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1446
 1133. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1441
 1134. Zakup i dostawa zmywarki do posadzek – wyposażenie hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1438
 1135. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2019r.
  Wyświetleń: 1434
 1136. Obwieszczenie Wójta Gminy - procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 1432
 1137. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1432
 1138. Obwieszczenie Wójta Gminy - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1426
 1139. Decyzja - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1424
 1140. Nabór na stanowisko podinspektor ds gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1418
 1141. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2017 roku z podziałem na dwie części: boczne od ul. Dworskiej w miejscowości Ligota Turawska i ul. Bukowa w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1414
 1142. Unieważnienia postępowań z 2010 r.
  Wyświetleń: 1413
 1143. farma fotowoltaiczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1404
 1144. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1401
 1145. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1401
 1146. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2010 r.
  Wyświetleń: 1399
 1147. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1398
 1148. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1396
 1149. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1396
 1150. Analiza stanu gospodarki odpadami komunsalnymi i sprawozdania roczne z odpadów
  Wyświetleń: 1394
 1151. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1393
 1152. Nabór na stanowisko Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 1392
 1153. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Programu opieki nad zwierzętami - 2017r.
  Wyświetleń: 1392
 1154. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1391
 1155. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 1390
 1156. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1370
 1157. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 1369
 1158. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 1367
 1159. Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Kotórz Mały i ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1367
 1160. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 1364
 1161. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1360
 1162. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w 2017/2018 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1355
 1163. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1353
 1164. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2011 r.
  Wyświetleń: 1350
 1165. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 1349
 1166. Unieważnienie postępowań z 2017r.
  Wyświetleń: 1334
 1167. Postanowienie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1329
 1168. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2019 rok
  Wyświetleń: 1318
 1169. Postanowienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1307
 1170. Remont ulicy Kościelnej w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1305
 1171. Budowa obory w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1304
 1172. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w Gminie Turawa (z podziałem na 6 części)
  Wyświetleń: 1303
 1173. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025"
  Wyświetleń: 1302
 1174. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1291
 1175. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 1291
 1176. Warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1284
 1177. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1280
 1178. Nabór na stanowisko inspektora ds windykacji należności i rozliczenia VAT
  Wyświetleń: 1280
 1179. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych.
  Wyświetleń: 1278
 1180. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1267
 1181. Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 1255
 1182. Odwodnienie placu przy przedszkolu w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1254
 1183. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1252
 1184. Postanowienie - remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 1247
 1185. Remont ulicy Polnej i Wiejskiej w miejscowości Rzędów
  Wyświetleń: 1246
 1186. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2018 r.
  Wyświetleń: 1243
 1187. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry - II przetarg
  Wyświetleń: 1238
 1188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 1238
 1189. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1238
 1190. Remont ulicy Bukowej w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1235
 1191. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1233
 1192. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - Etap III
  Wyświetleń: 1232
 1193. Ważna informacja dla posiadaczy kart płatniczych
  Wyświetleń: 1217
 1194. Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2019
  Wyświetleń: 1216
 1195. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 1199
 1196. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1196
 1197. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy -cześć działki nr 1/714, 1/381
  Wyświetleń: 1195
 1198. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1174
 1199. Obwieszczenie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1167
 1200. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1166
 1201. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1150
 1202. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2017/2018 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1144
 1203. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
  Wyświetleń: 1135
 1204. Najem na lokale użytkowe w obiekcie hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1112
 1205. Zmiana decyzji środowiskowej - oczyszczalnia ścieków Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1111
 1206. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1109
 1207. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1103
 1208. Spis inwentaryzacyjny
  Wyświetleń: 1102
 1209. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1101
 1210. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 1098
 1211. Protokoół z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 1098
 1212. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2018r.
  Wyświetleń: 1096
 1213. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1095
 1214. Konkurs Opieka 2019
  Wyświetleń: 1077
 1215. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry (działka: 126, Etap I)
  Wyświetleń: 1070
 1216. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 1065
 1217. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1060
 1218. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1055
 1219. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 1037
 1220. Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1032
 1221. Zarządzenia Wójta - 2019 rok
  Wyświetleń: 1028
 1222. Konkurs Sport 2019
  Wyświetleń: 1021
 1223. Akty prawa miejscowego - 2018 rok
  Wyświetleń: 1003
 1224. Unieważnienie postępowań z 2018 roku
  Wyświetleń: 1002
 1225. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2019 rok
  Wyświetleń: 977
 1226. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 973
 1227. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie nad jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 951
 1228. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 944
 1229. Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 928
 1230. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2017/2018
  Wyświetleń: 927
 1231. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa dot. naboru wniosków na usuwanie azbestu w 2018r.
  Wyświetleń: 894
 1232. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 892
 1233. I pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni, pomieszczeń odnowy biologicznej oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i
  Wyświetleń: 861
 1234. Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie - II przetarg
  Wyświetleń: 860
 1235. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - III przetarg
  Wyświetleń: 858
 1236. Remonty dróg gminnych w 2018 roku Część I Asfaltowanie ul. Ogrodowej w Kotorzu Małym Część II Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie Część III Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim Część IV Asfaltowanie bocznej od ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim
  Wyświetleń: 851
 1237. Oświadczenia radnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 842
 1238. Remont ul.Kolanowskiej w Zawadzie
  Wyświetleń: 818
 1239. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa
  Wyświetleń: 803
 1240. I przetarg iustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 799
 1241. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 797
 1242. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 782
 1243. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 770
 1244. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 764
 1245. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I, przetarg III
  Wyświetleń: 762
 1246. Budowa obory w miejscowości Chrząstowice
  Wyświetleń: 761
 1247. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - II przetarg
  Wyświetleń: 753
 1248. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2018/2019 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 736
 1249. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Trzeci przetarg/
  Wyświetleń: 734
 1250. Nabór na stanowisko ds. Księgowości Oświatowej w GZEAS w Turawie
  Wyświetleń: 724
 1251. Nabór na stanowisko ds. Księgowości Oświatowej w GZEAS w Turawie
  Wyświetleń: 712
 1252. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 701
 1253. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 690
 1254. Budżet 2019
  Wyświetleń: 681
 1255. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - IV przetarg
  Wyświetleń: 679
 1256. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 17 maja 2018r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 676
 1257. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019
  Wyświetleń: 668
 1258. RAPORT O STANIE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 665
 1259. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach
  Wyświetleń: 645
 1260. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim- II przetarg
  Wyświetleń: 641
 1261. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
  Wyświetleń: 639
 1262. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę Kanału Fabrycznego oraz Kanału Ulgi w Osowcu
  Wyświetleń: 637
 1263. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019
  Wyświetleń: 633
 1264. Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 632
 1265. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poludniowej czesci obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 627
 1266. Protokoły Rady Gminy Turawa 2018-2023
  Wyświetleń: 612
 1267. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018
  Wyświetleń: 606
 1268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 604
 1269. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa
  Wyświetleń: 601
 1270. Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 595
 1271. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 578
 1272. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 578
 1273. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 576
 1274. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 r.
  Wyświetleń: 571
 1275. Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 563
 1276. Akty prawa miejscowego - 2019 rok
  Wyświetleń: 557
 1277. Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.
  Wyświetleń: 543
 1278. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 538
 1279. Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji
  Wyświetleń: 537
 1280. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 528
 1281. Akty prawa miejscowego - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 520
 1282. Zapytanie ofertowe - usługa sprzątania pomieszczeń hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 517
 1283. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 511
 1284. Wykaz nieruchomości przeznaqczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 509
 1285. Przebudowa ul. Pogodnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 506
 1286. Zapytanie ofertowe - dostawa oprogramowania
  Wyświetleń: 501
 1287. Nabór na stanowisko ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 496
 1288. Nabór na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 485
 1289. Usługa zakupu, montażu i uruchomienia monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego, w tym systemu otwartych drzwi w pomieszczeniach hali sportowej w Turawie wraz z podłączeniem systemu alarmowego
  Wyświetleń: 468
 1290. Wykonanie dwóch zabiegów koszenia wywłócznika kłosowego na całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie
  Wyświetleń: 466
 1291. Remont ul. Planetorza i ul. Nowej w Turawie
  Wyświetleń: 462
 1292. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 457
 1293. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu drugiej aktualizacji PGN
  Wyświetleń: 442
 1294. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 441
 1295. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Drugi przetarg/
  Wyświetleń: 417
 1296. WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 r.
  Wyświetleń: 395
 1297. Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada odcinek C-D
  Wyświetleń: 392
 1298. I przytarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego autobusu marki Autosan
  Wyświetleń: 384
 1299. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i roczne sprawozdania z odpadów
  Wyświetleń: 381
 1300. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Czwarty przetarg/
  Wyświetleń: 380
 1301. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Kotórz Wielki - II przetarg
  Wyświetleń: 380
 1302. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 373
 1303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 373
 1304. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu drugiej aktualizacji PGN
  Wyświetleń: 369
 1305. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 367
 1306. Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 365
 1307. Zapytanie ofertowe - aplikacja folii na szyby okienne folią polimerową imitującą szkło piaskowe w hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 335
 1308. Nabór na stanowisko ds. kadr i organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 330
 1309. Oświadczenia radnych za 2018 r
  Wyświetleń: 326
 1310. Wykonanie oraz dostarczenie broszur informacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie zmiany systemu segregacji odpadów
  Wyświetleń: 308
 1311. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Kotórz Wielki - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 296
 1312. II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji
  Wyświetleń: 288
 1313. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 284
 1314. Most w Zawadzie
  Wyświetleń: 270
 1315. Farma fotowoltaiczna w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 268
 1316. Farma fotowoltaiczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 266
 1317. Oferta konkursowa
  Wyświetleń: 264
 1318. Wykonanie i dostawa zestawów interaktywnych dotyczących segregacji odpadów
  Wyświetleń: 264
 1319. Wykonanie oraz dostarczenie ulotek informacyjnych dla mieszkańców w zakresie zmiany systemu segregacji odpadów
  Wyświetleń: 261
 1320. Dostawa oraz montaż ławki solarnej ze stacją naprawy rowerów.
  Wyświetleń: 260
 1321. Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 260
 1322. Usługa pełnienia nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieliska Jezioro Średnie
  Wyświetleń: 258
 1323. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 245
 1324. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2019/2020 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 241
 1325. II zapytanie - Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego
  Wyświetleń: 240
 1326. Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia, namiotów i stołów na potrzeby Ekopikniku - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r.
  Wyświetleń: 236
 1327. II zapytanie - Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie
  Wyświetleń: 235
 1328. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa
  Wyświetleń: 231
 1329. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich - II zapytanie
  Wyświetleń: 228
 1330. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turawa w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 226
 1331. Zakup, dostawa i montaż urządzeń do kalisteniki oraz street workoutu na terenie obok Hali Sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 224
 1332. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 222
 1333. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 221
 1334. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie
  Wyświetleń: 217
 1335. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego
  Wyświetleń: 213
 1336. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2019 roku
  Wyświetleń: 212
 1337. Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 204
 1338. Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy
  Wyświetleń: 196
 1339. Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 196
 1340. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 194
 1341. Zapytanie ofertowe - usługa prowadzenia ekopikniku w czasie wydarzenia Ekopiknik - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r.
  Wyświetleń: 190
 1342. Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia na potrzeby Pikniku ekologicznego w czasie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 185
 1343. Dostawa oraz montaż ławki solarnej ze stacją naprawy rowerów (II zapytanie)
  Wyświetleń: 184
 1344. Prowadzenie wykładu ekologicznego w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Turawie w dniu 08.09.2019r.
  Wyświetleń: 180
 1345. Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 180
 1346. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 173
 1347. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 159
 1348. II zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia na potrzeby Pikniku ekologicznego w czasie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 151
 1349. II zapytanie - Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 149
 1350. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 147
 1351. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z terenów niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa z podziałem na dwie części
  Wyświetleń: 147
 1352. Zakup i dostawa zestawów edukacyjnych na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 146
 1353. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 145
 1354. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim w dniu 07.09.2019r.– w formie plenerowej imprezy ekologicznej
  Wyświetleń: 144
 1355. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2019/2020 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 131
 1356. Usługa wynajmu namiotu/straganu na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim w dniu 07-08 września 2019r.
  Wyświetleń: 117
 1357. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 115
 1358. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2020 rok
  Wyświetleń: 111
 1359. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - program współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 110
 1360. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 110
 1361. Farma fotowoltaiczna w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 94
 1362. ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 94
 1363. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej III
  Wyświetleń: 85
 1364. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej IV
  Wyświetleń: 85
 1365. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej 2020
  Wyświetleń: 84
 1366. Zarządzenia Wójta - 2020 rok
  Wyświetleń: 83
 1367. Budżet 2020
  Wyświetleń: 82
 1368. Wieża teleinformatyczna w Zawadzie
  Wyświetleń: 82
 1369. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej I
  Wyświetleń: 81
 1370. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej II
  Wyświetleń: 81
 1371. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 2020
  Wyświetleń: 77
 1372. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2020 rok
  Wyświetleń: 73
 1373. II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji
  Wyświetleń: 61
 1374. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 59
 1375. Zaproszenie - nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 58
 1376. Akty prawa miejscowego - 2020 rok
  Wyświetleń: 48
 1377. Zaproszenie - nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 48
 1378. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie programu współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 37
Wersja XML