Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
739186829472103852148594385866718276201249219488374835422245
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
827537522388921763567408773553731326799467116760387087569895
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
655166740291246610156303274978743367840775217794447800180532
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4520957687348395486604654450211542715625760751726196281771898
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
382703589635480285003068524103319292906431982328343611238582
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
195352538622686256872299435733294502953133695367852923329499
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
115991208722294155231545416605224191482412636137972048217892
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000860333111
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 180984
 2. Przetarg
  Wyświetleń: 157354
 3. Zapytania ofertowe poniżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 102622
 4. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 97309
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 62438
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 58887
 7. Przetargi na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 54604
 8. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 44398
 9. Przetargi - wybór najlepszej oferty do 2012 roku
  Wyświetleń: 42572
 10. Informacja przestrzenna
  Wyświetleń: 33331
 11. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 33043
 12. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 32511
 13. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 28469
 14. Uchwały Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 25740
 15. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 24560
 16. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 19813
 17. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 17274
 18. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 16795
 19. Decyzja środowiskowa - SUV Zawada
  Wyświetleń: 16522
 20. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 16062
 21. Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach
  Wyświetleń: 15988
 22. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15267
 23. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 14975
 24. Wójt Gminy i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 14216
 25. Charakterystyka ogólna Gminy Turawa
  Wyświetleń: 14212
 26. opieka 2013
  Wyświetleń: 14202
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14165
 28. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 14076
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 13889
 30. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 13542
 31. Położenie Gminy
  Wyświetleń: 12508
 32. Ramowy plan pracy Rady Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 12024
 33. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11961
 34. Godziny przyjęć interesantów
  Wyświetleń: 11929
 35. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11861
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11832
 37. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 11475
 38. sport 2013
  Wyświetleń: 11449
 39. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2013 r.
  Wyświetleń: 11372
 40. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 11337
 41. Plan pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 11290
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11262
 43. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 11217
 44. Skład osobowy Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 11154
 45. Protokoły Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 11124
 46. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 11091
 47. Plany pracy Komisji Rady
  Wyświetleń: 11025
 48. Budżet
  Wyświetleń: 10955
 49. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zezwolenia, zmiany, likwidacja, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10872
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10587
 51. Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 10574
 52. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 10384
 53. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 10299
 54. Statut Gminy Turawa
  Wyświetleń: 10286
 55. Składy osobowe Komisji Rady
  Wyświetleń: 10236
 56. Obwieszczenie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 10147
 57. Regulamin organizacyjny UG Turawa
  Wyświetleń: 9926
 58. Postanowienie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 9925
 59. decyzja środowiskowa - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 9843
 60. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9735
 61. sport 2014
  Wyświetleń: 9701
 62. opieka 2014
  Wyświetleń: 9635
 63. Decyzja środowiskowa - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 9502
 64. Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 - 2015.
  Wyświetleń: 9447
 65. zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 9389
 66. Obwieszczenie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 9323
 67. BUDŻET 2013
  Wyświetleń: 9298
 68. Obwieszczenie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 9276
 69. Decyzja środowiskowa - baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 9252
 70. Pomoc w zakresie uzależnień
  Wyświetleń: 9191
 71. Strategia rozwoju turystyki na lata 2001 do 2010
  Wyświetleń: 9089
 72. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 9015
 73. Procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8875
 74. Zawiadomienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 8786
 75. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 8720
 76. Obwieszczenie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8709
 77. Przetargi na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 8708
 78. konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 8570
 79. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Wyświetleń: 8486
 80. Obwieszczenie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 8461
 81. konkurs sport 2015
  Wyświetleń: 8440
 82. Obwieszczenie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 8429
 83. Postanowienie o zawieszeniu - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 8417
 84. Obwieszczenie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8362
 85. Decyzja - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8350
 86. Zawiadomienie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8315
 87. Decyzja - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 8298
 88. Postanowienie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 8290
 89. BUDŻET 2014
  Wyświetleń: 8269
 90. Postanowienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 8264
 91. Unieważnienia postępowań z 2013r.
  Wyświetleń: 8240
 92. Konkurs sport 2016
  Wyświetleń: 8199
 93. Konkurs opieka 2016
  Wyświetleń: 8183
 94. Budżet 2015
  Wyświetleń: 8181
 95. Postanowienie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8171
 96. Zawiadomienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 8135
 97. Postanowienie o zawieszeniu postępowania - stacja demontażu
  Wyświetleń: 8119
 98. Postanowienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8111
 99. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 8108
 100. Obwieszczenie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 8094
 101. Zawiadomienie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 8092
 102. Zawiadomienie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 8042
 103. Zawiadomienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 8041
 104. Postanowienie o zawieszeniu - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 7985
 105. Wyniki otwartego konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2014.
  Wyświetleń: 7957
 106. Postanowienie - Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 7913
 107. Nabór na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 7890
 108. Obwieszczenie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 7868
 109. Nabór na podinspektora ds podatków
  Wyświetleń: 7849
 110. Spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 7814
 111. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7807
 112. nabór na zastępstwo za kierownika USC
  Wyświetleń: 7792
 113. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 7782
 114. Wyniki konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 7779
 115. Wyniki kultura fizyczna 2015
  Wyświetleń: 7766
 116. Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 7724
 117. Nabór na podinspektora ds windykacji 2016
  Wyświetleń: 7658
 118. Przetargi - informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 7654
 119. Postanowienie - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 7521
 120. Referendum 2015 r.
  Wyświetleń: 7507
 121. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2016.
  Wyświetleń: 7457
 122. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.
  Wyświetleń: 7347
 123. Wybory ławników
  Wyświetleń: 7339
 124. Zawiadomienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7221
 125. Obwieszczenie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7213
 126. obwieszczenie
  Wyświetleń: 7201
 127. Postanowienie - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 7201
 128. Decyzja - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 7163
 129. Zawiadomienie - pobór wód podziemnych w Zawadzie
  Wyświetleń: 7098
 130. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 7087
 131. I pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę części działki obejmujące część Jeziora Średniego na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 6855
 132. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6667
 133. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 6564
 134. I pisemny prztarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu,,BASTION" oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie ,,BASTION" na okres 10 lat
  Wyświetleń: 6471
 135. II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu „BASTION” oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie „BASTION” na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 6405
 136. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2013 rok
  Wyświetleń: 6386
 137. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach gm. Turawa
  Wyświetleń: 6125
 138. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 6108
 139. Decyzja środowiskowa - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 6075
 140. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6051
 141. Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 6023
 142. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2012 rok
  Wyświetleń: 5993
 143. Zarządzenia Wójta - 2013 rok
  Wyświetleń: 5691
 144. Nabór na inspektora ds BHP
  Wyświetleń: 5536
 145. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe.
  Wyświetleń: 5493
 146. Nabór na pełnomocnika wójta ds profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom
  Wyświetleń: 5370
 147. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 5220
 148. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5180
 149. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2014r.
  Wyświetleń: 5135
 150. Ogłoszenie o konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2013r."
  Wyświetleń: 5062
 151. decyzja środowiskowa - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 5050
 152. Akty prawa miejscowego - 2011 rok
  Wyświetleń: 5028
 153. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 5009
 154. Akty prawa miejscowego - 2013 rok
  Wyświetleń: 4966
 155. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 4907
 156. Akty prawa miejscowego - 2012 rok
  Wyświetleń: 4904
 157. Zarządzenia Wójta - 2017 rok
  Wyświetleń: 4795
 158. Nabór na stanowisko podinspektora ds windykacji
  Wyświetleń: 4789
 159. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejscowości Rzędów do Stacji Wodociągowej ?Turawa ? Marszałki?, oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody ?Kadłub Turawski?
  Wyświetleń: 4701
 160. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Turawie nad Jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 4661
 161. Zarządzenia Wójta - Kierownika UG
  Wyświetleń: 4652
 162. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4633
 163. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2014 rok
  Wyświetleń: 4501
 164. Wybór ławników na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 4483
 165. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 4427
 166. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - Centrum Handlowe HELIKAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 4421
 167. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 4410
 168. Nabór na stanowisko podinspektor terenowy
  Wyświetleń: 4402
 169. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa Nr OŚ.II.602.1.2013 z dnia 03.04.2013r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4321
 170. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 4288
 171. Zarządzenia Wójta - 2012 rok
  Wyświetleń: 4280
 172. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 4278
 173. Zarządzenia Wójta - 2015 rok
  Wyświetleń: 4247
 174. Oświadczenia radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 4229
 175. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 4227
 176. Obwieszczenie - Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 4193
 177. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 4172
 178. Decyzja - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 4170
 179. Pierwsze oświadczenia majątkowe - grudzień 2010 r.
  Wyświetleń: 4170
 180. Zarządzenie Nr OB.120.2.2013
  Wyświetleń: 4144
 181. Cennik na drewno
  Wyświetleń: 4139
 182. Dokumenty do pobrania - old
  Wyświetleń: 4135
 183. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4120
 184. Decyzja - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 4117
 185. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 4056
 186. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Farmutil Węgry
  Wyświetleń: 3930
 187. Zarządzenia Wójta - 2014 rok
  Wyświetleń: 3923
 188. Decyzja środowiskowa - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 3898
 189. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3867
 190. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3862
 191. Decyzja - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 3857
 192. Zarządzenia Wójta - 2008 rok
  Wyświetleń: 3850
 193. Komunikaty wyborcze
  Wyświetleń: 3836
 194. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Przebudowie technicznej przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę z SUW Zawada do m. Opola
  Wyświetleń: 3803
 195. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 3789
 196. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 3784
 197. Zarządzenia Wójta - 2009 rok
  Wyświetleń: 3778
 198. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego ? warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejscowości Zawada, przy ul. Kępskiej 19
  Wyświetleń: 3753
 199. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 3698
 200. Zarządzenia Wójta - 2010 rok
  Wyświetleń: 3695
 201. Zarządzenia Wójta - 2011 rok
  Wyświetleń: 3695
 202. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji kontenerowej próżniowej suszarni drewna w miejscowości Kotórz Wielki na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 3693
 203. Zarządzenia Wójta - 2005 rok
  Wyświetleń: 3680
 204. Postanowienie o uzgodnieniu warunków z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 3675
 205. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23.
  Wyświetleń: 3672
 206. Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 3639
 207. Podatki
  Wyświetleń: 3626
 208. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 3616
 209. Zarządzenia Wójta - 2007 rok
  Wyświetleń: 3590
 210. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3584
 211. Zarządzenia Wójta - 2006 rok
  Wyświetleń: 3573
 212. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Wyświetleń: 3561
 213. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 3545
 214. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r.
  Wyświetleń: 3526
 215. Ogłoszenia o dzierżawach nieruchomości
  Wyświetleń: 3522
 216. BUDŻET 2016
  Wyświetleń: 3492
 217. Protokoły Rady Gminy Turawa 2014-2018
  Wyświetleń: 3415
 218. Zapytanie ofertowe-Wielobranżowy projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 3410
 219. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 3387
 220. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 3377
 221. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Zawada
  Wyświetleń: 3350
 222. Zarządzenia Wójta - 2016 rok
  Wyświetleń: 3344
 223. Obwieszczenie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 3331
 224. Zawiadomienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 3327
 225. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, i 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 3302
 226. Obwieszczenie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 3294
 227. Konkurs Sport 2018
  Wyświetleń: 3287
 228. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada
  Wyświetleń: 3270
 229. Uchwały z roku 2011
  Wyświetleń: 3260
 230. Uchwały z roku 2009
  Wyświetleń: 3252
 231. Unieważnienie postępowań z 2014r.
  Wyświetleń: 3245
 232. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3231
 233. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3229
 234. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 3223
 235. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 3220
 236. Przebudowa drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki Nadleśnictwo Turawa
  Wyświetleń: 3218
 237. Uchwały z roku 2010
  Wyświetleń: 3207
 238. Uchwały z roku 2007
  Wyświetleń: 3158
 239. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2011-2014
  Wyświetleń: 3157
 240. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3153
 241. Decyzja - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3149
 242. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w związku z raportem - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3149
 243. Ogłoszenie o konsulatacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3145
 244. Postanowienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 3138
 245. Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji i przekazaniu RDOŚ w Opolu
  Wyświetleń: 3126
 246. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r.
  Wyświetleń: 3121
 247. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 3106
 248. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3106
 249. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3105
 250. Zarządzenie Nr OB.120.1.2013
  Wyświetleń: 3095
 251. Postanowienie - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3087
 252. Cenny netto za drewno pozyskane w lasach
  Wyświetleń: 3086
 253. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 3084
 254. Obwieszczenie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3083
 255. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 3072
 256. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 3071
 257. Postanowienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 3070
 258. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3048
 259. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie wiosenno - letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3045
 260. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 3044
 261. Postanowienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3041
 262. Zarządzenie Nr OB.120.3.2013
  Wyświetleń: 3033
 263. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 3030
 264. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 3023
 265. Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 3016
 266. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2016 r.
  Wyświetleń: 3016
 267. Postanowienie Wójta Gminy Turawa - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 3009
 268. Uchwały z roku 2008
  Wyświetleń: 3009
 269. Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis
  Wyświetleń: 2999
 270. Zawiadomienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie.
  Wyświetleń: 2999
 271. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2993
 272. Postanowienie - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2989
 273. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 2967
 274. Zawiadomienie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2966
 275. postanowienie
  Wyświetleń: 2963
 276. Wykonanie oraz dostarczenie książeczek edukacyjnych, kolorowanek, broszur i puzzli o tematyce ekologicznej
  Wyświetleń: 2958
 277. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 2954
 278. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 2939
 279. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pod nazwą Zmiana podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa, w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 2938
 280. Uchwały z roku 2005
  Wyświetleń: 2924
 281. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej dla wsi Węgry i częściowo wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2916
 282. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III).
  Wyświetleń: 2913
 283. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2908
 284. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  Wyświetleń: 2901
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2891
 286. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I
  Wyświetleń: 2887
 287. Projekt koncepcyjny drogi rowerowej o długości ok. 16,0 km usytuowanej na obszarze gm. Turawa
  Wyświetleń: 2883
 288. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2882
 289. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 2877
 290. Ogłoszenia o pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2866
 291. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2864
 292. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - procesy produkcyjne kucia stali w Osowiuc
  Wyświetleń: 2860
 293. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR w Zawadzie
  Wyświetleń: 2858
 294. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2817
 295. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2811
 296. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w miejscowości Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 2810
 297. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia: zm. podziału poj. Zbior. Wod. Turawa, w celu zwięk gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rz. Mała Panew
  Wyświetleń: 2810
 298. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole SA w km 2,955 rzeki Mała Panew oraz zwiększenia bezp
  Wyświetleń: 2799
 299. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 2799
 300. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 2798
 301. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2783
 302. „Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie-19.08.2018r.„ – w formie imprezy ekologicznej
  Wyświetleń: 2782
 303. Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa w roku 2014
  Wyświetleń: 2782
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2782
 305. Decyzja - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 2779
 306. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - misy olejowe Bierdzany
  Wyświetleń: 2775
 307. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej nabudowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejsc. Rzędów do Stacji Wodociągowej Turawa - Marszałki
  Wyświetleń: 2772
 308. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 2768
 309. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2767
 310. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2765
 311. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2764
 312. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2753
 313. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2737
 314. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2737
 315. Uchwały z roku 2006
  Wyświetleń: 2728
 316. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2723
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2715
 318. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2715
 319. Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu - centrum handlowe
  Wyświetleń: 2713
 320. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2709
 321. Akty prawa miejscowego - 2014 rok
  Wyświetleń: 2706
 322. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2703
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2701
 324. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji pomiarowej na SRP Opole Centralna
  Wyświetleń: 2701
 325. Obwieszczenie - Zakończenie dec.Rzędów
  Wyświetleń: 2700
 326. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/238
  Wyświetleń: 2693
 327. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2691
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2682
 329. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2680
 330. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2677
 331. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2672
 332. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2672
 333. Obwieszczenie o nałożeniu postanowienia
  Wyświetleń: 2668
 334. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2668
 335. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 2665
 336. Zawiadomienie -Rondo - Zawada
  Wyświetleń: 2661
 337. Zawiadomienie - Rozbudowa drogi bitumicznej Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2660
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2658
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2654
 340. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2652
 341. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - misy olejowe w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2651
 342. Obwieszczenie w sprawie projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 2646
 343. OBWIESZCZENIE FARMUTIL HS
  Wyświetleń: 2636
 344. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających- przebudowa części Obwodnicy Północnej- HELICAL
  Wyświetleń: 2635
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2627
 346. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2626
 347. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2623
 348. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: budowa uzbrojenia terenów budowlanych w obejście - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych, zlokalizowanego w przysióku wsi Osowic Trzęsina i stacji pomiarowej
  Wyświetleń: 2623
 349. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 2623
 350. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 2617
 351. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2615
 352. Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2611
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2606
 354. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2605
 355. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystapieniu do organów współdziałających - przedłużenie al. Witosa - HELICAL
  Wyświetleń: 2604
 356. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2602
 357. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Kadłub Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2602
 358. Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany
  Wyświetleń: 2601
 359. wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 2601
 360. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2600
 361. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2598
 362. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2596
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2582
 364. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) wraz z infrastrukturą.
  Wyświetleń: 2581
 365. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2580
 366. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23
  Wyświetleń: 2576
 367. Konkurs Opieka 2018
  Wyświetleń: 2575
 368. Nabór na stanowisko kasjerka
  Wyświetleń: 2574
 369. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2572
 370. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 2571
 371. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 O Zawada ? Granica województwa Dobrodzień od km 6 + 905,00 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 2569
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2569
 373. Regulamin Organizacyjny UG Turawa - old
  Wyświetleń: 2567
 374. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2565
 375. STATUT GMINY
  Wyświetleń: 2562
 376. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu RAPORTU
  Wyświetleń: 2561
 377. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2561
 378. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
  Wyświetleń: 2561
 379. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2015r.
  Wyświetleń: 2561
 380. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2559
 381. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2550
 382. Obwieszczenie O.W Zacisze
  Wyświetleń: 2547
 383. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2547
 384. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap II)
  Wyświetleń: 2545
 385. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowie budynku usługowego-warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejsc. Zawada, przy ul. Kępskiej
  Wyświetleń: 2544
 386. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2543
 387. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Bierdzany
  Wyświetleń: 2541
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2541
 389. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 2538
 390. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2537
 391. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Kadłub Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2535
 392. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2530
 393. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n. przełożenie trasy odcinka drogi pow. nr 1705 O Zawada - granica woj. Dobrodzień od km 6+546,00 do km 6+905,00 w m. Turawa
  Wyświetleń: 2528
 394. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 2521
 395. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2520
 396. Obwieszczenie Helikal
  Wyświetleń: 2518
 397. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2512
 398. Prognoza Oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2508
 399. Uchwały podjęte w drugim półroczu 2003 r.
  Wyświetleń: 2504
 400. Nabór na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2498
 401. Postanowienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2497
 402. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - NIEAKTUALNE
  Wyświetleń: 2496
 403. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2493
 404. Informacje ważne dla mieszkańców Gminy
  Wyświetleń: 2493
 405. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2491
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2490
 407. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową zabudowań przysiółka Trzęsina
  Wyświetleń: 2488
 408. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew
  Wyświetleń: 2486
 409. Uchwała Rady Gminy Turawa z 2008.09.22 w sprawie zmiany budżetu w 2008r.
  Wyświetleń: 2485
 410. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)”
  Wyświetleń: 2482
 411. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Zakrzów Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2474
 412. Uchwały z roku 2004
  Wyświetleń: 2474
 413. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2474
 414. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Zakrzów
  Wyświetleń: 2470
 415. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?przebudowa techniczna przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę do SUW Zawada do miasta Opola?
  Wyświetleń: 2467
 416. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2464
 417. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2464
 418. deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 2458
 419. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2455
 420. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2455
 421. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dot. budowy stacji pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w Węgrach
  Wyświetleń: 2455
 422. Obwieszczenie w sprawie Projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2454
 423. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2453
 424. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Kadłub Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 2452
 425. Zawiadomioenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2451
 426. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Rzędów gm. Turawa
  Wyświetleń: 2449
 427. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2446
 428. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 2444
 429. Obwieszczenie o wydanych decyzjach Farmutil
  Wyświetleń: 2444
 430. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2442
 431. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2439
 432. Konkurs Kroszonkarski
  Wyświetleń: 2436
 433. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2436
 434. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2430
 435. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 2430
 436. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji
  Wyświetleń: 2429
 437. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 2428
 438. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2426
 439. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa,uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005
  Wyświetleń: 2426
 440. Obwieszczenie Wójta Gminydotyczące projektu: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2426
 441. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 2422
 442. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2418
 443. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2416
 444. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2413
 445. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2413
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2412
 447. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno zachodniej obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2412
 448. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2412
 449. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2412
 450. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2410
 451. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2408
 452. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2408
 453. Akty prawa miejscowego - 2015 rok
  Wyświetleń: 2407
 454. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2407
 455. Nabór na stanowisko podinspektora ds odpisów USC
  Wyświetleń: 2406
 456. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bierdzany w gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2402
 457. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2015/2016 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2400
 458. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2400
 459. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2398
 460. Akty prawa miejscowego - 2016 rok
  Wyświetleń: 2395
 461. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 2395
 462. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany
  Wyświetleń: 2393
 463. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Turawie
  Wyświetleń: 2391
 464. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Rzędów, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2390
 465. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 2388
 466. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 2387
 467. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płd-wsch obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 2386
 468. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Zakrzów Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 2384
 469. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM nr BT 22378 w miejscowości Kotorzu Mały
  Wyświetleń: 2384
 470. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2383
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2383
 472. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2382
 473. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2377
 474. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2376
 475. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2376
 476. rok 2012
  Wyświetleń: 2376
 477. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2375
 478. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2375
 479. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2375
 480. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2373
 481. Postanowienie
  Wyświetleń: 2370
 482. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni pojazdów oraz stanowiska wymiany opon samochodowych na dz.nr 465 i 466, w Zawadzie
  Wyświetleń: 2368
 483. wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2367
 484. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2366
 485. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2365
 486. Konsultacje społeczne - projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 2363
 487. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2363
 488. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2362
 489. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu BTS- 53229 w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2361
 490. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2358
 491. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Zakrzów Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2356
 492. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2355
 493. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2351
 494. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany
  Wyświetleń: 2351
 495. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2343
 496. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2342
 497. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2339
 498. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na działce nr 2112/ 302 obręb Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 2338
 499. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2337
 500. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2337
 501. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2336
 502. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2335
 503. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2333
 504. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2331
 505. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2331
 506. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2014/2015
  Wyświetleń: 2329
 507. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 2325
 508. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2324
 509. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2324
 510. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu stolarskiego na dz. nr 527/107, w miejscowości Węgry gm. Turawa
  Wyświetleń: 2322
 511. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 2321
 512. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2318
 513. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego.
  Wyświetleń: 2318
 514. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - AKTUALNE
  Wyświetleń: 2318
 515. I pisemny przetarg niograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i części działki nr 1/232
  Wyświetleń: 2317
 516. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 2317
 517. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2313
 518. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 2313
 519. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2312
 520. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2311
 521. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2311
 522. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2014/2015 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2308
 523. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 2013
  Wyświetleń: 2306
 524. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2305
 525. BUDŻET 2017
  Wyświetleń: 2301
 526. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2301
 527. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2300
 528. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 2299
 529. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2298
 530. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płn-zach. obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 2298
 531. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2297
 532. Postanowienie - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 2297
 533. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2297
 534. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2296
 535. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2293
 536. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwest. Budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 2292
 537. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2289
 538. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2287
 539. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 2287
 540. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO w sprawie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2285
 541. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2285
 542. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Opolskiej, Szkolnej i Laskowskiej w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 2285
 543. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Bierdzany gm. Turawa
  Wyświetleń: 2282
 544. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 2279
 545. Obwieszczenie o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  Wyświetleń: 2278
 546. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2278
 547. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2277
 548. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2276
 549. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2275
 550. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2273
 551. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2272
 552. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2270
 553. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2266
 554. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2266
 555. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2266
 556. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - poprzednie lata
  Wyświetleń: 2265
 557. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2263
 558. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2260
 559. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2259
 560. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2259
 561. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 2259
 562. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 2253
 563. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2251
 564. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Ligota Turawska gm. Turawa
  Wyświetleń: 2250
 565. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2249
 566. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2248
 567. Obwieszczenie Starosty Powiatu Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gminnej łączącej na terenie Gminy Turawa przedłużenie Alei Witosa z Obwodnicą Północną wraz z przebudową odcinka Obwodnicy Północnej-drogi krajowej nr 46, 94.
  Wyświetleń: 2248
 568. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2248
 569. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2246
 570. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 2245
 571. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2241
 572. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2241
 573. Opracowanie dokumentacji projektowej turystyczno - rekreacyjnego zagospodarowania terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - etap III
  Wyświetleń: 2241
 574. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2240
 575. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej w miejscowości Turawa dz. nr 502,501/5,531,526/1,522/1 ulica Rzeczna, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2240
 576. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 2239
 577. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 2237
 578. Obiewszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2237
 579. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2237
 580. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2236
 581. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2236
 582. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2234
 583. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2233
 584. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2233
 585. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2230
 586. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2229
 587. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 2228
 588. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Rzędów, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2228
 589. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2226
 590. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 2226
 591. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew.
  Wyświetleń: 2223
 592. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - HELICAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 2223
 593. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)”
  Wyświetleń: 2221
 594. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 2221
 595. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2218
 596. Oświadczenia złożone przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 2217
 597. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2216
 598. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 2216
 599. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2216
 600. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej dz. nr 9 i 177 ulica Brzozowa, w miejscowości Turawa–Marszałki
  Wyświetleń: 2216
 601. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2215
 602. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2215
 603. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2213
 604. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 2211
 605. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2210
 606. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2209
 607. podanie o odpis aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2209
 608. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 2208
 609. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2207
 610. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2205
 611. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2204
 612. Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2203
 613. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2200
 614. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2200
 615. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 2200
 616. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2197
 617. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 2196
 618. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 2196
 619. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 2195
 620. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2194
 621. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2193
 622. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2193
 623. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 2192
 624. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015r.
  Wyświetleń: 2191
 625. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2191
 626. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 2189
 627. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 2188
 628. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2188
 629. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 2185
 630. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 2181
 631. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2180
 632. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2179
 633. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2179
 634. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2178
 635. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2177
 636. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2177
 637. decyzja środowiskowa- procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 2176
 638. Protokoły Rady Gminy Turawa 2002-2006
  Wyświetleń: 2176
 639. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 2174
 640. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2174
 641. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2172
 642. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę część działki nr 1/680
  Wyświetleń: 2171
 643. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -2016r.
  Wyświetleń: 2171
 644. wniosek o udostępnienie danych
  Wyświetleń: 2171
 645. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2007 roku
  Wyświetleń: 2170
 646. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2168
 647. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2167
 648. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2167
 649. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2167
 650. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 2166
 651. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2164
 652. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2164
 653. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie.
  Wyświetleń: 2162
 654. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2161
 655. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2160
 656. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej w Turawie.
  Wyświetleń: 2158
 657. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2158
 658. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 2158
 659. Dostawa opału do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2018/2019 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2157
 660. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2157
 661. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2157
 662. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2155
 663. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2154
 664. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2153
 665. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2152
 666. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2152
 667. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 2152
 668. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2150
 669. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 2149
 670. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2149
 671. zarzadzenia kierownik 2014
  Wyświetleń: 2149
 672. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 2148
 673. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2148
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia p.n. Rewitalizację zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa, gm. Turawa.
  Wyświetleń: 2147
 675. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo-widowiskowa.
  Wyświetleń: 2147
 676. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2145
 677. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2144
 678. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2142
 679. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2142
 680. Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2141
 681. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2139
 682. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2139
 683. Wybór ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 2134
 684. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2133
 685. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2133
 686. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2133
 687. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2131
 688. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2130
 689. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2122
 690. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O,dz. Nr 1 k.m.7 i 48 k.m.5
  Wyświetleń: 2121
 691. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2121
 692. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2120
 693. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 na odcinku w m.Zawada km 110+871,33 - 112+554,23
  Wyświetleń: 2116
 694. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2116
 695. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 2115
 696. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie-Marszałkach
  Wyświetleń: 2115
 697. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2114
 698. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 2114
 699. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2114
 700. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2113
 701. wniosek o wycięcie drzewa
  Wyświetleń: 2113
 702. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 2112
 703. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry, w części obszaru wsi Osowiec
  Wyświetleń: 2112
 704. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2111
 705. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2111
 706. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 2109
 707. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2109
 708. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2109
 709. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry
  Wyświetleń: 2109
 710. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części) II przetarg
  Wyświetleń: 2108
 711. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2107
 712. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2106
 713. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2104
 714. Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu - 2015r.
  Wyświetleń: 2104
 715. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 2103
 716. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2102
 717. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2101
 718. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2100
 719. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2098
 720. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2096
 721. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2095
 722. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2095
 723. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2094
 724. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2093
 725. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2093
 726. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2093
 727. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 2093
 728. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2092
 729. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2089
 730. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2087
 731. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2087
 732. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 2087
 733. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2086
 734. OGŁOSZENIE W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI
  Wyświetleń: 2085
 735. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2084
 736. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2084
 737. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2082
 738. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2081
 739. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2080
 740. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obrzeża jezior turawskich, gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2077
 741. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo - mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2077
 742. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 2075
 743. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 2075
 744. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2074
 745. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2074
 746. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK
  Wyświetleń: 2073
 747. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2072
 748. DOTACJE 2012 - SPORT
  Wyświetleń: 2065
 749. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2063
 750. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 2063
 751. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2060
 752. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2059
 753. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2057
 754. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2057
 755. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2056
 756. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 2054
 757. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2054
 758. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 2052
 759. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2052
 760. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2015 roku
  Wyświetleń: 2052
 761. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 2050
 762. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2050
 763. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2049
 764. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 2049
 765. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2048
 766. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 2048
 767. Petycje
  Wyświetleń: 2047
 768. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 2046
 769. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2046
 770. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 2045
 771. Protokoły Rady Gminy Turawa 2010-2014
  Wyświetleń: 2045
 772. DOTACJE 2011 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 2043
 773. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2043
 774. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2042
 775. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2042
 776. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2042
 777. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2041
 778. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 2040
 779. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 2040
 780. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2039
 781. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2039
 782. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2038
 783. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 2037
 784. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2037
 785. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 2036
 786. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2016/2017 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2036
 787. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 2035
 788. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2034
 789. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Słonecznej, Zielonej i Kwiatowej w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2034
 790. wniosek o opinię do wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 2034
 791. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2033
 792. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2033
 793. DOTACJE 2012 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 2033
 794. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 2033
 795. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2031
 796. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 2030
 797. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2029
 798. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 2028
 799. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg))
  Wyświetleń: 2027
 800. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2026
 801. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2025
 802. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2025
 803. Zarządzenia Wojta Gminy Turawa dotyczace zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 2024
 804. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa gm. Turawa
  Wyświetleń: 2024
 805. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa WIK Turawa Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 2024
 806. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2021
 807. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2021
 808. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2021
 809. Protokoły Rady Gminy Turawa 2006-2010
  Wyświetleń: 2021
 810. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2018
 811. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2015
 812. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2015
 813. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2010
 814. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji:Sala sportowo-widowisk
  Wyświetleń: 2010
 815. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2010
 816. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2010
 817. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2007
 818. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2006
 819. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2005
 820. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2004
 821. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg).
  Wyświetleń: 2003
 822. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro,którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 2003
 823. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 1998
 824. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1997
 825. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 1997
 826. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 1996
 827. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr I oraz zadanie częściowe nr III
  Wyświetleń: 1996
 828. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1995
 829. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1994
 830. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1994
 831. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1993
 832. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1993
 833. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1992
 834. Oferta konkursowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 1989
 835. Nabór wniosków na usuwanie azbestu - 2016r.
  Wyświetleń: 1988
 836. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1987
 837. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1987
 838. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1987
 839. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1987
 840. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr II
  Wyświetleń: 1987
 841. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1986
 842. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i część działki nr 1/232
  Wyświetleń: 1983
 843. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1982
 844. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1980
 845. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku w miejscowośsci Zawada
  Wyświetleń: 1979
 846. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1978
 847. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1978
 848. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1977
 849. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. Świadczeń wychowawczych i rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 1974
 850. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 1972
 851. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 1971
 852. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TURAWA.
  Wyświetleń: 1970
 853. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1969
 854. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1967
 855. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1967
 856. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1967
 857. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1965
 858. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 1962
 859. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1962
 860. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1962
 861. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1960
 862. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1957
 863. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1956
 864. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1955
 865. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1954
 866. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1953
 867. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działek 1/711 i 1/381
  Wyświetleń: 1949
 868. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1947
 869. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1946
 870. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1945
 871. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1945
 872. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1945
 873. wniosek młodociany pracownik
  Wyświetleń: 1943
 874. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 1942
 875. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1942
 876. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 11.04.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa”
  Wyświetleń: 1941
 877. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - II ZAPYTANIE
  Wyświetleń: 1938
 878. KONKURS SPORT 2010
  Wyświetleń: 1936
 879. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1934
 880. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1933
 881. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1929
 882. Przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowani ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 1928
 883. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 1928
 884. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1924
 885. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1924
 886. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Brzegowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1923
 887. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1921
 888. Dokumenty przetargowe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1920
 889. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1920
 890. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1920
 891. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1919
 892. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1916
 893. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1916
 894. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1913
 895. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadania częściowego nr IV – Remont i budowa (etap I) drogi wewnętrznej ul. Polnej w m. Ligota Turawska w przetargu na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1913
 896. „Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami”
  Wyświetleń: 1904
 897. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1903
 898. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 1902
 899. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 - zadanie częściowe nr II.
  Wyświetleń: 1901
 900. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1901
 901. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3
  Wyświetleń: 1896
 902. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 1896
 903. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1896
 904. Zawiadomienie o wyborze oferty - kanalizacja Węgry
  Wyświetleń: 1895
 905. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1895
 906. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1894
 907. Asfaltowanie ulicy Ogrodowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1892
 908. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/236
  Wyświetleń: 1892
 909. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych
  Wyświetleń: 1891
 910. KONKURS NA DOTACJE: POMOC SPOŁECZNA 2010
  Wyświetleń: 1890
 911. KONKURS SPORT 2011
  Wyświetleń: 1888
 912. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1881
 913. Usługa sprzątania pomieszczeń hali spotrowej przy Szkole Podstawowej w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1880
 914. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1879
 915. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1878
 916. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1877
 917. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1876
 918. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011.
  Wyświetleń: 1876
 919. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1874
 920. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1872
 921. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1872
 922. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1872
 923. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1872
 924. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1871
 925. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1870
 926. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w drodze gminnej
  Wyświetleń: 1870
 927. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1869
 928. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 1868
 929. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1867
 930. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1866
 931. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1866
 932. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1865
 933. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap).
  Wyświetleń: 1864
 934. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1860
 935. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1860
 936. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1859
 937. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1859
 938. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1858
 939. oferta konkursowa na działalność sportową w 2008 r.
  Wyświetleń: 1857
 940. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1856
 941. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1853
 942. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1852
 943. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1851
 944. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1851
 945. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1850
 946. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 1849
 947. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2016 roku
  Wyświetleń: 1848
 948. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1848
 949. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1847
 950. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1847
 951. Remont drogi wewnętrznej ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1846
 952. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1845
 953. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1844
 954. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1843
 955. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1841
 956. Projekt edukacyjny – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu
  Wyświetleń: 1838
 957. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1837
 958. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Gosławice - Zawada obręb Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 1837
 959. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 1832
 960. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2018 roku
  Wyświetleń: 1832
 961. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1832
 962. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1831
 963. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska odcinek I (A-B) w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1830
 964. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1830
 965. Dokumenty przetargowe dla postępowania na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1826
 966. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1826
 967. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1826
 968. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Ocieplenie budynku oraz montaż wentylacji napowietrzającej w budynku Publicznego Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1822
 969. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 1820
 970. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2018/2019 z obiektów gminnych i terenów rekraacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1819
 971. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 O.
  Wyświetleń: 1818
 972. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1816
 973. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1814
 974. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1812
 975. Zakup i dostawa sprzętu sportowego do hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1809
 976. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1808
 977. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1807
 978. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1805
 979. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 1802
 980. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012 r.
  Wyświetleń: 1801
 981. Ogłoszenie konkursu na prowadzenie stacji leczenia i opieki
  Wyświetleń: 1800
 982. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1800
 983. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1794
 984. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1794
 985. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)II przetarg
  Wyświetleń: 1793
 986. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1793
 987. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O
  Wyświetleń: 1793
 988. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1792
 989. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1792
 990. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1791
 991. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1791
 992. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1789
 993. „Zakup materiałów do akcji sprzątania świata na potrzeby Gminy Turawa” Rolki – worki na odpady
  Wyświetleń: 1788
 994. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1785
 995. „Zakup materiałów do akcji sprzątania świata na potrzeby Gminy Turawa” Rękawice ochronne winylowe
  Wyświetleń: 1782
 996. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1776
 997. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1774
 998. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Remont budynku Przychodni Zdrowia w Osowcu, przy ul. Oleskiej 4, na działce nr 759/177.
  Wyświetleń: 1769
 999. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych 2008/II
  Wyświetleń: 1767
 1000. Wykonanie oraz dostarczenie książeczek zeszytów edukacyjnych
  Wyświetleń: 1767
 1001. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyy
  Wyświetleń: 1764
 1002. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1764
 1003. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 1764
 1004. Obwieszczenie Wójta Gminy - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 1762
 1005. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013.
  Wyświetleń: 1762
 1006. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1756
 1007. Prowadzenie wykładu ekologicznego w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologiczneco w trakcie dożynek gminnych w Turawie w dniu 08.09.2018r.
  Wyświetleń: 1755
 1008. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1755
 1009. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru WSI TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1754
 1010. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 1753
 1011. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Nowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1753
 1012. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1752
 1013. Postanowienie - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1751
 1014. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1751
 1015. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1751
 1016. zgłoszenie młodocianego
  Wyświetleń: 1750
 1017. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1747
 1018. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1742
 1019. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanrj położonej nad Jeziorem Dużym w Turawie.
  Wyświetleń: 1732
 1020. Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1731
 1021. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1730
 1022. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1729
 1023. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1728
 1024. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: emont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1726
 1025. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej -ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1723
 1026. Unieważnienie postępowań z 2016r.
  Wyświetleń: 1719
 1027. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1719
 1028. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1718
 1029. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1718
 1030. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1716
 1031. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1714
 1032. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1713
 1033. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1712
 1034. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI obszaru wsi TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1711
 1035. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Remont drogi gminnej – ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1710
 1036. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1708
 1037. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w m. Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w m. Kotórz Mały (z podziałem na dwie części) - dotyczy części nr I i nr II
  Wyświetleń: 1705
 1038. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1702
 1039. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1700
 1040. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w 2017 roku
  Wyświetleń: 1700
 1041. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1699
 1042. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1696
 1043. Przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa dróg rowerowych i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Turawa na podstawie opracowanej koncepcji (z podziałem na trzy zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1694
 1044. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
  Wyświetleń: 1694
 1045. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1692
 1046. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 1689
 1047. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 1683
 1048. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2009 r.
  Wyświetleń: 1680
 1049. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2018/2019
  Wyświetleń: 1679
 1050. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową
  Wyświetleń: 1673
 1051. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1672
 1052. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2016/2017.
  Wyświetleń: 1672
 1053. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2006/2007
  Wyświetleń: 1667
 1054. Treść nagłówka podstrony w BIP
  Wyświetleń: 1665
 1055. II Zapytanie ofertowe - Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1662
 1056. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1662
 1057. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1661
 1058. Nabór na stanowisko Pełnomocnik Wójta ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
  Wyświetleń: 1661
 1059. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1659
 1060. Akty prawa miejscowego - 2017 rok
  Wyświetleń: 1658
 1061. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1657
 1062. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1655
 1063. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 1654
 1064. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1653
 1065. Zarządzenia Wójta - 2018 rok
  Wyświetleń: 1649
 1066. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1649
 1067. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1649
 1068. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 1647
 1069. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 1646
 1070. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 1645
 1071. testowy nagówek treści publikacji
  Wyświetleń: 1645
 1072. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1639
 1073. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 1632
 1074. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1630
 1075. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2017
  Wyświetleń: 1629
 1076. Nabór na audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 1627
 1077. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 1623
 1078. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1621
 1079. Unieważnienia postępowań z 2012 r.
  Wyświetleń: 1615
 1080. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1614
 1081. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1613
 1082. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego - Zadanie częściowe nr I
  Wyświetleń: 1611
 1083. Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 1609
 1084. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu konsultacji spoełcznych projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1608
 1085. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1596
 1086. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1595
 1087. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1593
 1088. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1592
 1089. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1592
 1090. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego OBRZEŻA JEZIOR TURAWSKICH
  Wyświetleń: 1588
 1091. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remonty dróg gminnych na terenie gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1585
 1092. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1584
 1093. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1581
 1094. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1570
 1095. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1567
 1096. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1566
 1097. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1556
 1098. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1553
 1099. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1546
 1100. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo - widowiskowa
  Wyświetleń: 1545
 1101. Decyzja środowiskowa
  Wyświetleń: 1543
 1102. Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1541
 1103. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1510
 1104. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1503
 1105. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1501
 1106. Ogłoszenie osoba na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1493
 1107. Projekty unijne
  Wyświetleń: 1493
 1108. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1491
 1109. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki „Księga historii Ziemi Turawskiej” wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 1490
 1110. Zapytanie ofertowe na obsługę prawną
  Wyświetleń: 1489
 1111. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 1488
 1112. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2007 r.
  Wyświetleń: 1478
 1113. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2008 r.
  Wyświetleń: 1477
 1114. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2012 r.
  Wyświetleń: 1472
 1115. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1465
 1116. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1465
 1117. Unieważnienia postępowań z 2011 r.
  Wyświetleń: 1462
 1118. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds budownictwa i infrastruktury
  Wyświetleń: 1456
 1119. Najm na lokale użytkowe w Turawie
  Wyświetleń: 1454
 1120. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1452
 1121. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany II przetarg
  Wyświetleń: 1445
 1122. Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 1444
 1123. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2006r.
  Wyświetleń: 1439
 1124. Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 1437
 1125. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1436
 1126. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013.
  Wyświetleń: 1434
 1127. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1434
 1128. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1427
 1129. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2019r.
  Wyświetleń: 1425
 1130. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1425
 1131. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1423
 1132. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1416
 1133. Obwieszczenie Wójta Gminy - procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 1416
 1134. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1414
 1135. Zakup i dostawa zmywarki do posadzek – wyposażenie hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1414
 1136. Obwieszczenie Wójta Gminy - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1413
 1137. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1412
 1138. Nabór na stanowisko podinspektor ds gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1408
 1139. Decyzja - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1402
 1140. Unieważnienia postępowań z 2010 r.
  Wyświetleń: 1398
 1141. farma fotowoltaiczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1390
 1142. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2010 r.
  Wyświetleń: 1389
 1143. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2017 roku z podziałem na dwie części: boczne od ul. Dworskiej w miejscowości Ligota Turawska i ul. Bukowa w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1388
 1144. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1388
 1145. Analiza stanu gospodarki odpadami komunsalnymi i sprawozdania roczne z odpadów
  Wyświetleń: 1386
 1146. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1380
 1147. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1375
 1148. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Programu opieki nad zwierzętami - 2017r.
  Wyświetleń: 1366
 1149. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1365
 1150. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1363
 1151. Nabór na stanowisko Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 1354
 1152. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1354
 1153. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 1352
 1154. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 1349
 1155. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1346
 1156. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 1343
 1157. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1340
 1158. Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Kotórz Mały i ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1335
 1159. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1334
 1160. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2011 r.
  Wyświetleń: 1332
 1161. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w 2017/2018 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1328
 1162. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1327
 1163. Unieważnienie postępowań z 2017r.
  Wyświetleń: 1314
 1164. Postanowienie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1309
 1165. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1306
 1166. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 1296
 1167. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 1293
 1168. Postanowienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1282
 1169. Remont ulicy Kościelnej w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1282
 1170. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 1273
 1171. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych.
  Wyświetleń: 1268
 1172. Budowa obory w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1266
 1173. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w Gminie Turawa (z podziałem na 6 części)
  Wyświetleń: 1258
 1174. Warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1257
 1175. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025"
  Wyświetleń: 1247
 1176. Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 1234
 1177. Postanowienie - remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 1230
 1178. Odwodnienie placu przy przedszkolu w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1227
 1179. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1223
 1180. Remont ulicy Polnej i Wiejskiej w miejscowości Rzędów
  Wyświetleń: 1218
 1181. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry - II przetarg
  Wyświetleń: 1217
 1182. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 1216
 1183. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2018 r.
  Wyświetleń: 1215
 1184. Remont ulicy Bukowej w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1213
 1185. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1204
 1186. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1204
 1187. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - Etap III
  Wyświetleń: 1204
 1188. Ważna informacja dla posiadaczy kart płatniczych
  Wyświetleń: 1193
 1189. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 1186
 1190. Nabór na stanowisko inspektora ds windykacji należności i rozliczenia VAT
  Wyświetleń: 1185
 1191. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1184
 1192. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1175
 1193. Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2019
  Wyświetleń: 1175
 1194. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1161
 1195. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1149
 1196. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1145
 1197. Obwieszczenie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1144
 1198. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2017/2018 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1122
 1199. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1113
 1200. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2019 rok
  Wyświetleń: 1112
 1201. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1111
 1202. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
  Wyświetleń: 1104
 1203. Zmiana decyzji środowiskowej - oczyszczalnia ścieków Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1099
 1204. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1093
 1205. Spis inwentaryzacyjny
  Wyświetleń: 1087
 1206. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1085
 1207. Protokoół z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 1085
 1208. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 1082
 1209. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy -cześć działki nr 1/714, 1/381
  Wyświetleń: 1081
 1210. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1077
 1211. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1076
 1212. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2018r.
  Wyświetleń: 1050
 1213. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1042
 1214. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 1040
 1215. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry (działka: 126, Etap I)
  Wyświetleń: 1039
 1216. Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1011
 1217. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 986
 1218. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 984
 1219. Najem na lokale użytkowe w obiekcie hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 982
 1220. Unieważnienie postępowań z 2018 roku
  Wyświetleń: 981
 1221. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 962
 1222. Konkurs Opieka 2019
  Wyświetleń: 958
 1223. Akty prawa miejscowego - 2018 rok
  Wyświetleń: 957
 1224. Zarządzenia Wójta - 2019 rok
  Wyświetleń: 924
 1225. Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 910
 1226. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2017/2018
  Wyświetleń: 906
 1227. Konkurs Sport 2019
  Wyświetleń: 903
 1228. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2019 rok
  Wyświetleń: 892
 1229. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa dot. naboru wniosków na usuwanie azbestu w 2018r.
  Wyświetleń: 856
 1230. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - III przetarg
  Wyświetleń: 829
 1231. Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie - II przetarg
  Wyświetleń: 828
 1232. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 821
 1233. Remonty dróg gminnych w 2018 roku Część I Asfaltowanie ul. Ogrodowej w Kotorzu Małym Część II Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie Część III Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim Część IV Asfaltowanie bocznej od ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim
  Wyświetleń: 821
 1234. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 811
 1235. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie nad jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 796
 1236. Remont ul.Kolanowskiej w Zawadzie
  Wyświetleń: 787
 1237. Oświadczenia radnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 781
 1238. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa
  Wyświetleń: 763
 1239. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 758
 1240. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 754
 1241. I pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni, pomieszczeń odnowy biologicznej oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i
  Wyświetleń: 749
 1242. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 743
 1243. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 739
 1244. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I, przetarg III
  Wyświetleń: 733
 1245. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - II przetarg
  Wyświetleń: 729
 1246. I przetarg iustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 723
 1247. Budowa obory w miejscowości Chrząstowice
  Wyświetleń: 715
 1248. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2018/2019 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 710
 1249. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Trzeci przetarg/
  Wyświetleń: 697
 1250. Nabór na stanowisko ds. Księgowości Oświatowej w GZEAS w Turawie
  Wyświetleń: 655
 1251. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - IV przetarg
  Wyświetleń: 654
 1252. Nabór na stanowisko ds. Księgowości Oświatowej w GZEAS w Turawie
  Wyświetleń: 648
 1253. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 642
 1254. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 17 maja 2018r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 631
 1255. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach
  Wyświetleń: 620
 1256. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 613
 1257. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim- II przetarg
  Wyświetleń: 612
 1258. Budżet 2019
  Wyświetleń: 608
 1259. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę Kanału Fabrycznego oraz Kanału Ulgi w Osowcu
  Wyświetleń: 598
 1260. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poludniowej czesci obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 586
 1261. Protokoły Rady Gminy Turawa 2018-2023
  Wyświetleń: 565
 1262. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa
  Wyświetleń: 560
 1263. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 554
 1264. RAPORT O STANIE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 536
 1265. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 529
 1266. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
  Wyświetleń: 524
 1267. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019
  Wyświetleń: 516
 1268. Akty prawa miejscowego - 2019 rok
  Wyświetleń: 503
 1269. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018
  Wyświetleń: 503
 1270. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019
  Wyświetleń: 496
 1271. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 495
 1272. Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji
  Wyświetleń: 494
 1273. Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 492
 1274. Zapytanie ofertowe - usługa sprzątania pomieszczeń hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 490
 1275. Akty prawa miejscowego - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 478
 1276. Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 478
 1277. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 475
 1278. Przebudowa ul. Pogodnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 473
 1279. Zapytanie ofertowe - dostawa oprogramowania
  Wyświetleń: 473
 1280. Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.
  Wyświetleń: 464
 1281. Wykaz nieruchomości przeznaqczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 462
 1282. Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 452
 1283. Usługa zakupu, montażu i uruchomienia monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego, w tym systemu otwartych drzwi w pomieszczeniach hali sportowej w Turawie wraz z podłączeniem systemu alarmowego
  Wyświetleń: 443
 1284. Wykonanie dwóch zabiegów koszenia wywłócznika kłosowego na całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie
  Wyświetleń: 429
 1285. Remont ul. Planetorza i ul. Nowej w Turawie
  Wyświetleń: 415
 1286. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 414
 1287. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 389
 1288. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 r.
  Wyświetleń: 387
 1289. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Drugi przetarg/
  Wyświetleń: 383
 1290. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu drugiej aktualizacji PGN
  Wyświetleń: 379
 1291. WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 r.
  Wyświetleń: 359
 1292. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 344
 1293. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i roczne sprawozdania z odpadów
  Wyświetleń: 337
 1294. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu drugiej aktualizacji PGN
  Wyświetleń: 325
 1295. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Czwarty przetarg/
  Wyświetleń: 310
 1296. Zapytanie ofertowe - aplikacja folii na szyby okienne folią polimerową imitującą szkło piaskowe w hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 308
 1297. Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada odcinek C-D
  Wyświetleń: 307
 1298. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 304
 1299. Nabór na stanowisko ds. kadr i organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 280
 1300. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Kotórz Wielki - II przetarg
  Wyświetleń: 278
 1301. Wykonanie oraz dostarczenie broszur informacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie zmiany systemu segregacji odpadów
  Wyświetleń: 275
 1302. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 267
 1303. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 266
 1304. Nabór na stanowisko ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 265
 1305. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 264
 1306. I przytarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego autobusu marki Autosan
  Wyświetleń: 258
 1307. Oświadczenia radnych za 2018 r
  Wyświetleń: 256
 1308. Wykonanie i dostawa zestawów interaktywnych dotyczących segregacji odpadów
  Wyświetleń: 241
 1309. Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 240
 1310. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 237
 1311. Wykonanie oraz dostarczenie ulotek informacyjnych dla mieszkańców w zakresie zmiany systemu segregacji odpadów
  Wyświetleń: 234
 1312. Farma fotowoltaiczna w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 232
 1313. Farma fotowoltaiczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 231
 1314. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Kotórz Wielki - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 230
 1315. Most w Zawadzie
  Wyświetleń: 229
 1316. Usługa pełnienia nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieliska Jezioro Średnie
  Wyświetleń: 229
 1317. Dostawa oraz montaż ławki solarnej ze stacją naprawy rowerów.
  Wyświetleń: 218
 1318. II zapytanie - Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego
  Wyświetleń: 212
 1319. Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia, namiotów i stołów na potrzeby Ekopikniku - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r.
  Wyświetleń: 211
 1320. II zapytanie - Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie
  Wyświetleń: 210
 1321. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 198
 1322. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie
  Wyświetleń: 197
 1323. Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 195
 1324. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa
  Wyświetleń: 191
 1325. II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji
  Wyświetleń: 189
 1326. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego
  Wyświetleń: 188
 1327. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2019 roku
  Wyświetleń: 188
 1328. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich - II zapytanie
  Wyświetleń: 186
 1329. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turawa w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 185
 1330. Zakup, dostawa i montaż urządzeń do kalisteniki oraz street workoutu na terenie obok Hali Sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 181
 1331. Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 180
 1332. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 178
 1333. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 176
 1334. Zapytanie ofertowe - usługa prowadzenia ekopikniku w czasie wydarzenia Ekopiknik - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r.
  Wyświetleń: 168
 1335. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2019/2020 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 167
 1336. Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia na potrzeby Pikniku ekologicznego w czasie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 155
 1337. Prowadzenie wykładu ekologicznego w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Turawie w dniu 08.09.2019r.
  Wyświetleń: 147
 1338. Dostawa oraz montaż ławki solarnej ze stacją naprawy rowerów (II zapytanie)
  Wyświetleń: 137
 1339. II zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia na potrzeby Pikniku ekologicznego w czasie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 133
 1340. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim w dniu 07.09.2019r.– w formie plenerowej imprezy ekologicznej
  Wyświetleń: 115
 1341. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 110
 1342. Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 107
 1343. Zakup i dostawa zestawów edukacyjnych na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 105
 1344. II zapytanie - Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 99
 1345. Usługa wynajmu namiotu/straganu na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim w dniu 07-08 września 2019r.
  Wyświetleń: 98
 1346. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 96
 1347. Nabór na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 76
 1348. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2019/2020 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 67
 1349. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 64
 1350. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - program współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 61
 1351. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 61
 1352. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 59
 1353. II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji
  Wyświetleń: 49
 1354. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie programu współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 28
 1355. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej I
  Wyświetleń: 1
 1356. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej II
  Wyświetleń: 1
 1357. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej III
  Wyświetleń: 1
 1358. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej IV
  Wyświetleń: 1
 1359. Wieża teleinformatyczna w Zawadzie
  Wyświetleń: 1
 1360. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1
Wersja XML