Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
70461550566063358674502440000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
801625517668649745859176516454387325606728292810969612135963950
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
671756537263374731257124066624938437009791277749106226056837
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
733116774971584846528541285111712866152948913484924790462158
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
819877451788164756137352172895725796747966597754497024569250
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
648636675890301603586239674242736317772574531786787724979803
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4483657239247980482754615049835537915578360134718406215271081
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
380323557735207282853047123909316402879731695325663581438285
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
194212523922539255352284535060291062921533288364632896029255
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
115811207622279154851541916589223291474012560137032037817789
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000860333111
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 256258
 2. Przetarg
  Wyświetleń: 204289
 3. Zapytania ofertowe poniżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 155339
 4. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 134133
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 122028
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 107673
 7. Przetargi na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 96091
 8. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 69755
 9. Przetargi - wybór najlepszej oferty do 2012 roku
  Wyświetleń: 63613
 10. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 60555
 11. Ogłoszenia o naborach, konkursach
  Wyświetleń: 53237
 12. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 50949
 13. Informacja przestrzenna
  Wyświetleń: 47462
 14. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 47218
 15. Uchwały Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 38446
 16. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 30761
 17. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 26977
 18. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 21736
 19. Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach
  Wyświetleń: 20899
 20. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 20408
 21. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 19692
 22. Decyzja środowiskowa - SUV Zawada
  Wyświetleń: 19373
 23. Wójt Gminy i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 18283
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 18214
 25. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 17843
 26. Przetargi na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 17603
 27. Charakterystyka ogólna Gminy Turawa
  Wyświetleń: 17474
 28. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 17337
 29. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 16907
 30. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2013 r.
  Wyświetleń: 16624
 31. Położenie Gminy
  Wyświetleń: 16079
 32. opieka 2013
  Wyświetleń: 15894
 33. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 15413
 34. Plany pracy Komisji Rady
  Wyświetleń: 15332
 35. Budżet
  Wyświetleń: 15319
 36. Godziny przyjęć interesantów
  Wyświetleń: 14846
 37. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 14839
 38. Plan pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 14660
 39. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 14556
 40. Ramowy plan pracy Rady Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 14472
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 14021
 42. Skład osobowy Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 14011
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13925
 44. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13888
 45. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13854
 46. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 13650
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13624
 48. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 13487
 49. Protokoły Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 13447
 50. sport 2013
  Wyświetleń: 13243
 51. Statut Gminy Turawa
  Wyświetleń: 13237
 52. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zezwolenia, zmiany, likwidacja, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 12901
 53. decyzja środowiskowa - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 12899
 54. Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 12868
 55. Obwieszczenie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 12600
 56. zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 12488
 57. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 12455
 58. Regulamin organizacyjny UG Turawa
  Wyświetleń: 12448
 59. Przetargi - informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 12369
 60. Postanowienie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 12304
 61. Decyzja środowiskowa - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 12247
 62. Składy osobowe Komisji Rady
  Wyświetleń: 12223
 63. Decyzja środowiskowa - baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 12079
 64. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Wyświetleń: 12046
 65. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 12026
 66. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 11817
 67. BUDŻET 2013
  Wyświetleń: 11794
 68. Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 - 2015.
  Wyświetleń: 11670
 69. Obwieszczenie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 11535
 70. opieka 2014
  Wyświetleń: 11533
 71. sport 2014
  Wyświetleń: 11412
 72. Obwieszczenie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 11393
 73. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 11322
 74. Pomoc w zakresie uzależnień
  Wyświetleń: 11220
 75. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 11208
 76. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 11091
 77. Zawiadomienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 11041
 78. Strategia rozwoju turystyki na lata 2001 do 2010
  Wyświetleń: 11012
 79. BUDŻET 2014
  Wyświetleń: 10953
 80. Procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 10929
 81. Obwieszczenie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 10662
 82. Budżet 2015
  Wyświetleń: 10603
 83. Konkurs sport 2016
  Wyświetleń: 10544
 84. Obwieszczenie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 10450
 85. Postanowienie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 10438
 86. Obwieszczenie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 10426
 87. Decyzja - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 10425
 88. Wyniki konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 10406
 89. Decyzja - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 10382
 90. konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 10341
 91. Postanowienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 10338
 92. Postanowienie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 10315
 93. Postanowienie o zawieszeniu - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 10315
 94. Obwieszczenie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 10286
 95. Zawiadomienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 10271
 96. Zawiadomienie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 10263
 97. Postanowienie - Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 10255
 98. konkurs sport 2015
  Wyświetleń: 10200
 99. Wyniki kultura fizyczna 2015
  Wyświetleń: 10186
 100. Konkurs opieka 2016
  Wyświetleń: 10180
 101. Postanowienie o zawieszeniu postępowania - stacja demontażu
  Wyświetleń: 10172
 102. Zawiadomienie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 10141
 103. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2016.
  Wyświetleń: 10097
 104. Referendum 2015 r.
  Wyświetleń: 10060
 105. Wyniki otwartego konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2014.
  Wyświetleń: 10021
 106. Obwieszczenie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 9995
 107. Postanowienie o zawieszeniu - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 9989
 108. Spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 9968
 109. Postanowienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 9945
 110. Zawiadomienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 9873
 111. Zawiadomienie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 9758
 112. Wybory ławników
  Wyświetleń: 9695
 113. Postanowienie - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 9649
 114. Obwieszczenie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 9638
 115. obwieszczenie
  Wyświetleń: 9365
 116. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 9339
 117. Decyzja - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 9336
 118. Unieważnienia postępowań z 2013r.
  Wyświetleń: 9240
 119. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 9232
 120. Zawiadomienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 9104
 121. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 9079
 122. Postanowienie - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 9045
 123. Zawiadomienie - pobór wód podziemnych w Zawadzie
  Wyświetleń: 9039
 124. Obwieszczenie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 8910
 125. Nabór na podinspektora ds podatków
  Wyświetleń: 8763
 126. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2015-2020
  Wyświetleń: 8757
 127. Nabór na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 8738
 128. Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 8605
 129. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.
  Wyświetleń: 8602
 130. nabór na zastępstwo za kierownika USC
  Wyświetleń: 8550
 131. Nabór na podinspektora ds windykacji 2016
  Wyświetleń: 8452
 132. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2013 rok
  Wyświetleń: 7816
 133. I pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę części działki obejmujące część Jeziora Średniego na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 7618
 134. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach gm. Turawa
  Wyświetleń: 7505
 135. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 7493
 136. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 7441
 137. Podatki
  Wyświetleń: 7395
 138. Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 7369
 139. II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu „BASTION” oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie „BASTION” na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 7311
 140. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 7262
 141. Decyzja środowiskowa - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 7252
 142. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2012 rok
  Wyświetleń: 7245
 143. Budżet 2012
  Wyświetleń: 7177
 144. I pisemny prztarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu,,BASTION" oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie ,,BASTION" na okres 10 lat
  Wyświetleń: 7170
 145. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2014r.
  Wyświetleń: 7102
 146. Zarządzenia Wójta - 2013 rok
  Wyświetleń: 7006
 147. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe.
  Wyświetleń: 6904
 148. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 6699
 149. Decyzja - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 6617
 150. decyzja środowiskowa - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 6597
 151. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 6369
 152. Zarządzenia Wójta - 2017 rok
  Wyświetleń: 6251
 153. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2014 rok
  Wyświetleń: 6209
 154. Nabór na inspektora ds BHP
  Wyświetleń: 6173
 155. Decyzja - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 6161
 156. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r.
  Wyświetleń: 6148
 157. Decyzja - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 6142
 158. Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
  Wyświetleń: 6119
 159. Akty prawa miejscowego - 2013 rok
  Wyświetleń: 6046
 160. Akty prawa miejscowego - 2011 rok
  Wyświetleń: 5994
 161. BUDŻET 2016
  Wyświetleń: 5965
 162. Nabór na pełnomocnika wójta ds profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom
  Wyświetleń: 5939
 163. Ogłoszenie o konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2013r."
  Wyświetleń: 5920
 164. Akty prawa miejscowego - 2012 rok
  Wyświetleń: 5899
 165. Zarządzenia Wójta - 2015 rok
  Wyświetleń: 5871
 166. Decyzja - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 5810
 167. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejscowości Rzędów do Stacji Wodociągowej ?Turawa ? Marszałki?, oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody ?Kadłub Turawski?
  Wyświetleń: 5774
 168. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 5767
 169. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5744
 170. Konkurs Sport 2018
  Wyświetleń: 5690
 171. Zarządzenia Wójta - 2012 rok
  Wyświetleń: 5669
 172. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - Centrum Handlowe HELIKAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 5639
 173. Zarządzenia Wójta - 2014 rok
  Wyświetleń: 5603
 174. Nabór na stanowisko podinspektora ds windykacji
  Wyświetleń: 5513
 175. Wybór ławników na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 5492
 176. Obwieszczenie - Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 5447
 177. Dokumenty do pobrania - old
  Wyświetleń: 5398
 178. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 5313
 179. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 5309
 180. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Turawie nad Jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 5293
 181. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 5274
 182. Obwieszczenie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 5257
 183. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 5220
 184. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5206
 185. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 5199
 186. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/238
  Wyświetleń: 5194
 187. Zarządzenia Wójta - 2011 rok
  Wyświetleń: 5156
 188. Cennik na drewno
  Wyświetleń: 5134
 189. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 5134
 190. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 5122
 191. Zarządzenia Wójta - Kierownika UG
  Wyświetleń: 5115
 192. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 5092
 193. Nabór na stanowisko podinspektor terenowy
  Wyświetleń: 5070
 194. Zawiadomienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 5067
 195. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa Nr OŚ.II.602.1.2013 z dnia 03.04.2013r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5065
 196. Postanowienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 5059
 197. Obwieszczenie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 4988
 198. Zarządzenia Wójta - 2008 rok
  Wyświetleń: 4988
 199. Komunikaty wyborcze
  Wyświetleń: 4984
 200. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4981
 201. Oświadczenia radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 4951
 202. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji kontenerowej próżniowej suszarni drewna w miejscowości Kotórz Wielki na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 4942
 203. Decyzja środowiskowa - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 4919
 204. Zarządzenia Wójta - 2016 rok
  Wyświetleń: 4910
 205. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 4907
 206. Protokoły Rady Gminy Turawa 2014-2018
  Wyświetleń: 4895
 207. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Farmutil Węgry
  Wyświetleń: 4887
 208. Postanowienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 4884
 209. Postanowienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 4872
 210. Zarządzenia Wójta - 2005 rok
  Wyświetleń: 4868
 211. Oferta konkursowa
  Wyświetleń: 4867
 212. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego ? warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejscowości Zawada, przy ul. Kępskiej 19
  Wyświetleń: 4851
 213. Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 4838
 214. Pierwsze oświadczenia majątkowe - grudzień 2010 r.
  Wyświetleń: 4837
 215. Zarządzenia Wójta - 2009 rok
  Wyświetleń: 4815
 216. Zawiadomienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie.
  Wyświetleń: 4801
 217. Postanowienie o uzgodnieniu warunków z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 4800
 218. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) wraz z infrastrukturą.
  Wyświetleń: 4771
 219. Zawiadomienie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 4757
 220. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Przebudowie technicznej przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę z SUW Zawada do m. Opola
  Wyświetleń: 4750
 221. Zarządzenie Nr OB.120.2.2013
  Wyświetleń: 4746
 222. Zarządzenia Wójta - 2010 rok
  Wyświetleń: 4736
 223. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23.
  Wyświetleń: 4731
 224. Petycje 2019
  Wyświetleń: 4731
 225. Ogłoszenia o dzierżawach nieruchomości
  Wyświetleń: 4728
 226. Projekty unijne
  Wyświetleń: 4722
 227. Konkurs Opieka 2018
  Wyświetleń: 4688
 228. Zarządzenia Wójta - 2007 rok
  Wyświetleń: 4624
 229. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2011-2014
  Wyświetleń: 4601
 230. Decyzja - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 4585
 231. BUDŻET 2017
  Wyświetleń: 4568
 232. Zapytanie ofertowe-Wielobranżowy projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 4558
 233. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 4534
 234. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 4520
 235. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie nad Jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 4502
 236. Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 4491
 237. Uchwały z roku 2009
  Wyświetleń: 4475
 238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4443
 239. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 4436
 240. Zarządzenia Wójta - 2006 rok
  Wyświetleń: 4419
 241. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 4416
 242. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4400
 243. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4397
 244. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Zawada
  Wyświetleń: 4390
 245. Uchwały z roku 2007
  Wyświetleń: 4380
 246. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 4366
 247. Uchwały z roku 2010
  Wyświetleń: 4332
 248. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, i 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 4323
 249. Projekt koncepcyjny drogi rowerowej o długości ok. 16,0 km usytuowanej na obszarze gm. Turawa
  Wyświetleń: 4322
 250. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 4305
 251. Uchwały z roku 2011
  Wyświetleń: 4287
 252. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 4256
 253. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
  Wyświetleń: 4246
 254. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada
  Wyświetleń: 4244
 255. I przytarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego autobusu marki Autosan
  Wyświetleń: 4221
 256. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4184
 257. Uchwały z roku 2008
  Wyświetleń: 4172
 258. Przebudowa drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki Nadleśnictwo Turawa
  Wyświetleń: 4150
 259. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4150
 260. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 4126
 261. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4118
 262. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r.
  Wyświetleń: 4082
 263. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 4065
 264. Unieważnienie postępowań z 2014r.
  Wyświetleń: 4060
 265. Ogłoszenia o pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4059
 266. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4047
 267. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 4046
 268. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 4042
 269. Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji i przekazaniu RDOŚ w Opolu
  Wyświetleń: 4022
 270. Cenny netto za drewno pozyskane w lasach
  Wyświetleń: 4021
 271. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 4005
 272. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 3992
 273. Akty prawa miejscowego - 2014 rok
  Wyświetleń: 3990
 274. Ogłoszenie o konsulatacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3987
 275. Wykonanie oraz dostarczenie książeczek edukacyjnych, kolorowanek, broszur i puzzli o tematyce ekologicznej
  Wyświetleń: 3975
 276. Uchwały z roku 2005
  Wyświetleń: 3962
 277. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3958
 278. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w związku z raportem - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3958
 279. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 3952
 280. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I
  Wyświetleń: 3928
 281. Zawiadomienie - Rozbudowa drogi bitumicznej Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 3904
 282. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 3897
 283. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 3885
 284. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 3881
 285. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie wiosenno - letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3881
 286. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 3877
 287. Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa w roku 2014
  Wyświetleń: 3867
 288. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 3863
 289. „Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie-19.08.2018r.„ – w formie imprezy ekologicznej
  Wyświetleń: 3849
 290. postanowienie
  Wyświetleń: 3847
 291. Uchwały z roku 2006
  Wyświetleń: 3837
 292. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3821
 293. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - procesy produkcyjne kucia stali w Osowiuc
  Wyświetleń: 3803
 294. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2016 r.
  Wyświetleń: 3792
 295. Postanowienie Wójta Gminy Turawa - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 3786
 296. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 3782
 297. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3781
 298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III).
  Wyświetleń: 3775
 299. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 3763
 300. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - poprzednie lata
  Wyświetleń: 3761
 301. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3757
 302. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 3748
 303. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie nad Jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 3738
 304. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej dla wsi Węgry i częściowo wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 3734
 305. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 3723
 306. Nabór na stanowisko kasjerka
  Wyświetleń: 3718
 307. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 3706
 308. Zarządzenie Nr OB.120.1.2013
  Wyświetleń: 3703
 309. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 3700
 310. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pod nazwą Zmiana podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa, w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 3694
 311. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2017
  Wyświetleń: 3694
 312. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji pomiarowej na SRP Opole Centralna
  Wyświetleń: 3690
 313. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR w Zawadzie
  Wyświetleń: 3686
 314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 3686
 315. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w miejscowości Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 3681
 316. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 3666
 317. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3666
 318. Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis
  Wyświetleń: 3665
 319. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa
  Wyświetleń: 3656
 320. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3656
 321. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3649
 322. Zawiadomienie -Rondo - Zawada
  Wyświetleń: 3629
 323. I pisemny przetarg niograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i części działki nr 1/232
  Wyświetleń: 3620
 324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3618
 325. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  Wyświetleń: 3616
 326. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3606
 327. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 3602
 328. Zarządzenie Nr OB.120.3.2013
  Wyświetleń: 3599
 329. Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu - centrum handlowe
  Wyświetleń: 3598
 330. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 3597
 331. Obwieszczenie w sprawie projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 3596
 332. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 3591
 333. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia: zm. podziału poj. Zbior. Wod. Turawa, w celu zwięk gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rz. Mała Panew
  Wyświetleń: 3583
 334. Akty prawa miejscowego - 2015 rok
  Wyświetleń: 3581
 335. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 3581
 336. Obwieszczenie - Zakończenie dec.Rzędów
  Wyświetleń: 3579
 337. Protokoły Rady Gminy Turawa 2002-2006
  Wyświetleń: 3577
 338. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 3573
 339. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3568
 340. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3567
 341. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 3560
 342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 3558
 343. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 3556
 344. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3556
 345. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 3552
 346. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3547
 347. Informacje ważne dla mieszkańców Gminy
  Wyświetleń: 3544
 348. OBWIESZCZENIE FARMUTIL HS
  Wyświetleń: 3539
 349. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 3535
 350. Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 3534
 351. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 3534
 352. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3533
 353. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 3532
 354. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 3530
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - misy olejowe w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3519
 356. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej nabudowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejsc. Rzędów do Stacji Wodociągowej Turawa - Marszałki
  Wyświetleń: 3516
 357. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole SA w km 2,955 rzeki Mała Panew oraz zwiększenia bezp
  Wyświetleń: 3503
 358. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 3501
 359. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających- przebudowa części Obwodnicy Północnej- HELICAL
  Wyświetleń: 3494
 360. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 3487
 361. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 3481
 362. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3479
 363. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 3478
 364. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3477
 365. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 3477
 366. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 3476
 367. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3473
 368. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2019 rok
  Wyświetleń: 3467
 369. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3465
 370. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 3462
 371. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3461
 372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap II)
  Wyświetleń: 3461
 373. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 3459
 374. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3459
 375. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3457
 376. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Bierdzany
  Wyświetleń: 3456
 377. Nabór na stanowisko podinspektora ds odpisów USC
  Wyświetleń: 3452
 378. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3452
 379. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 3451
 380. Uchwały z roku 2004
  Wyświetleń: 3447
 381. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 3442
 382. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 3436
 383. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 3436
 384. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3428
 385. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3427
 386. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3425
 387. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3425
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3422
 389. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 3420
 390. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działek 1/711 i 1/381
  Wyświetleń: 3418
 391. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3412
 392. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystapieniu do organów współdziałających - przedłużenie al. Witosa - HELICAL
  Wyświetleń: 3412
 393. Akty prawa miejscowego - 2016 rok
  Wyświetleń: 3409
 394. Petycje
  Wyświetleń: 3407
 395. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 3404
 396. wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 3404
 397. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową zabudowań przysiółka Trzęsina
  Wyświetleń: 3399
 398. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 3397
 399. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na działce nr 2112/ 302 obręb Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 3397
 400. Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy
  Wyświetleń: 3396
 401. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 3392
 402. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3390
 403. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 3389
 404. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Rzędów gm. Turawa
  Wyświetleń: 3389
 405. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Kadłub Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 3387
 406. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3385
 407. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3383
 408. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3381
 409. Obwieszczenie Helikal
  Wyświetleń: 3375
 410. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 3375
 411. Zarządzenia Wójta - 2018 rok
  Wyświetleń: 3374
 412. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23
  Wyświetleń: 3373
 413. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 3372
 414. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 3370
 415. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 3368
 416. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 3368
 417. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3367
 418. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3366
 419. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3361
 420. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - NIEAKTUALNE
  Wyświetleń: 3360
 421. Konsultacje społeczne - projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 3357
 422. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 3355
 423. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę część działki nr 1/680
  Wyświetleń: 3354
 424. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Turawie
  Wyświetleń: 3353
 425. Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany
  Wyświetleń: 3353
 426. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 3351
 427. Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Bierdzanach
  Wyświetleń: 3349
 428. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3345
 429. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Zakrzów
  Wyświetleń: 3344
 430. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 3343
 431. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3343
 432. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 3338
 433. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy -cześć działki nr 1/714, 1/381
  Wyświetleń: 3338
 434. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
  Wyświetleń: 3336
 435. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 3334
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu RAPORTU
  Wyświetleń: 3329
 437. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Kadłub Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 3328
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew
  Wyświetleń: 3326
 439. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 3325
 440. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa,uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005
  Wyświetleń: 3323
 441. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3321
 442. Najem na lokale użytkowe w obiekcie hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 3320
 443. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 3315
 444. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3311
 445. Prognoza Oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3310
 446. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3308
 447. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2020 rok
  Wyświetleń: 3307
 448. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 3305
 449. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Rzędów, gm. Turawa
  Wyświetleń: 3305
 450. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Kadłub Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 3304
 451. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3303
 452. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3301
 453. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3297
 454. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3297
 455. Uchwała Rady Gminy Turawa z 2008.09.22 w sprawie zmiany budżetu w 2008r.
  Wyświetleń: 3295
 456. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3294
 457. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 3293
 458. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3292
 459. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Zakrzów Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 3291
 460. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 3289
 461. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3287
 462. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 3286
 463. Regulamin Organizacyjny UG Turawa - old
  Wyświetleń: 3286
 464. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2015/2016 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 3286
 465. Uchwały podjęte w drugim półroczu 2003 r.
  Wyświetleń: 3281
 466. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3277
 467. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3276
 468. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3276
 469. Konkurs Kroszonkarski
  Wyświetleń: 3273
 470. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 3272
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3272
 472. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3269
 473. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 O Zawada ? Granica województwa Dobrodzień od km 6 + 905,00 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 3267
 474. Obwieszczenie O.W Zacisze
  Wyświetleń: 3265
 475. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 3263
 476. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany
  Wyświetleń: 3262
 477. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3260
 478. Postanowienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 3260
 479. rok 2012
  Wyświetleń: 3259
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3258
 481. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 3257
 482. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3255
 483. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 3253
 484. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 3250
 485. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 3247
 486. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płd-wsch obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 3243
 487. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3239
 488. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji
  Wyświetleń: 3238
 489. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3237
 490. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?przebudowa techniczna przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę do SUW Zawada do miasta Opola?
  Wyświetleń: 3234
 491. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3228
 492. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3228
 493. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i część działki nr 1/232
  Wyświetleń: 3227
 494. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3226
 495. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dot. budowy stacji pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w Węgrach
  Wyświetleń: 3226
 496. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 3224
 497. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3224
 498. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 3220
 499. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2015r.
  Wyświetleń: 3220
 500. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 3219
 501. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 3218
 502. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)”
  Wyświetleń: 3218
 503. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Zakrzów Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 3216
 504. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 3214
 505. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 3213
 506. Opracowanie dokumentacji projektowej turystyczno - rekreacyjnego zagospodarowania terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - etap III
  Wyświetleń: 3213
 507. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowie budynku usługowego-warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejsc. Zawada, przy ul. Kępskiej
  Wyświetleń: 3211
 508. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 3210
 509. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2014/2015
  Wyświetleń: 3210
 510. Obwieszczenie o nałożeniu postanowienia
  Wyświetleń: 3207
 511. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa.
  Wyświetleń: 3207
 512. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3205
 513. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3205
 514. Obwieszczenie o wydanych decyzjach Farmutil
  Wyświetleń: 3204
 515. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3203
 516. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: budowa uzbrojenia terenów budowlanych w obejście - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych, zlokalizowanego w przysióku wsi Osowic Trzęsina i stacji pomiarowej
  Wyświetleń: 3200
 517. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n. przełożenie trasy odcinka drogi pow. nr 1705 O Zawada - granica woj. Dobrodzień od km 6+546,00 do km 6+905,00 w m. Turawa
  Wyświetleń: 3200
 518. Zawiadomioenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3200
 519. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 3199
 520. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 3197
 521. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 3196
 522. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obrzeża jezior turawskich, gminy Turawa.
  Wyświetleń: 3195
 523. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO w sprawie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3194
 524. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 3193
 525. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie.
  Wyświetleń: 3190
 526. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bierdzany w gminie Turawa.
  Wyświetleń: 3189
 527. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2014/2015 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 3189
 528. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3186
 529. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 3186
 530. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 3186
 531. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3181
 532. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 3178
 533. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3175
 534. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3174
 535. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3171
 536. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 3167
 537. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 3166
 538. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3165
 539. Obwieszczenie w sprawie Projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3164
 540. Protokoły Rady Gminy Turawa 2006-2010
  Wyświetleń: 3161
 541. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 3160
 542. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 3159
 543. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3156
 544. Wybór ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 3156
 545. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 3155
 546. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3153
 547. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 3152
 548. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3150
 549. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Zakrzów Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 3149
 550. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3147
 551. Obwieszczenie Wójta Gminydotyczące projektu: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3141
 552. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 3140
 553. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3139
 554. deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 3138
 555. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 3136
 556. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3135
 557. Obwieszczenie o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  Wyświetleń: 3132
 558. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 3131
 559. STATUT GMINY
  Wyświetleń: 3131
 560. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 3130
 561. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3130
 562. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 3130
 563. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 3127
 564. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)”
  Wyświetleń: 3126
 565. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg).
  Wyświetleń: 3119
 566. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Bierdzany gm. Turawa
  Wyświetleń: 3119
 567. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3118
 568. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 3117
 569. Dostawa opału do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2018/2019 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3116
 570. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3115
 571. wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3115
 572. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 3113
 573. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 3112
 574. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 3112
 575. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3110
 576. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3108
 577. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni pojazdów oraz stanowiska wymiany opon samochodowych na dz.nr 465 i 466, w Zawadzie
  Wyświetleń: 3108
 578. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3107
 579. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3107
 580. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3106
 581. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3104
 582. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 3103
 583. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3103
 584. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 3102
 585. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 3101
 586. Przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowani ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 3100
 587. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 3099
 588. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 3097
 589. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 3096
 590. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 3095
 591. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego.
  Wyświetleń: 3095
 592. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 3094
 593. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3094
 594. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3093
 595. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 3093
 596. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płn-zach. obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 3093
 597. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3092
 598. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM nr BT 22378 w miejscowości Kotorzu Mały
  Wyświetleń: 3092
 599. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3090
 600. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 3088
 601. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 3088
 602. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 3087
 603. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3084
 604. Obiewszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 3083
 605. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3082
 606. Protokoły Rady Gminy Turawa 2010-2014
  Wyświetleń: 3082
 607. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 3081
 608. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 3077
 609. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 2013
  Wyświetleń: 3076
 610. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Opolskiej, Szkolnej i Laskowskiej w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 3076
 611. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3074
 612. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3073
 613. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 3071
 614. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3067
 615. Postanowienie
  Wyświetleń: 3066
 616. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 3065
 617. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 3064
 618. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 3064
 619. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 3063
 620. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 3063
 621. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 3061
 622. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 3061
 623. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 3060
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew.
  Wyświetleń: 3059
 625. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany
  Wyświetleń: 3059
 626. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 3058
 627. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Ligota Turawska gm. Turawa
  Wyświetleń: 3058
 628. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3058
 629. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3057
 630. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 3047
 631. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu BTS- 53229 w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 3046
 632. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 3045
 633. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 3045
 634. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - AKTUALNE
  Wyświetleń: 3045
 635. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 3043
 636. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3041
 637. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3040
 638. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie nad jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 3038
 639. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 3036
 640. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 3036
 641. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 3035
 642. Nabór na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3035
 643. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 3033
 644. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3033
 645. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 3033
 646. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 3028
 647. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 3027
 648. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 3026
 649. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg)
  Wyświetleń: 3022
 650. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3021
 651. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 3018
 652. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 3015
 653. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 3015
 654. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 3015
 655. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 3014
 656. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg))
  Wyświetleń: 3012
 657. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 3012
 658. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 3012
 659. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3011
 660. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie-Marszałkach
  Wyświetleń: 3010
 661. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - HELICAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 3010
 662. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 3009
 663. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 3009
 664. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno zachodniej obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3009
 665. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 3006
 666. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 3005
 667. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3003
 668. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej w Turawie.
  Wyświetleń: 3001
 669. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/236
  Wyświetleń: 3001
 670. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 3001
 671. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro,którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 2999
 672. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2998
 673. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2995
 674. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2995
 675. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2995
 676. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 2993
 677. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2992
 678. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2990
 679. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2989
 680. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2989
 681. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2989
 682. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 na odcinku w m.Zawada km 110+871,33 - 112+554,23
  Wyświetleń: 2987
 683. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2987
 684. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2985
 685. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2984
 686. podanie o odpis aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2984
 687. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2984
 688. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 2980
 689. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu stolarskiego na dz. nr 527/107, w miejscowości Węgry gm. Turawa
  Wyświetleń: 2980
 690. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2979
 691. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2976
 692. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2974
 693. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2972
 694. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry, w części obszaru wsi Osowiec
  Wyświetleń: 2972
 695. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2970
 696. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2968
 697. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2966
 698. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2965
 699. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 2965
 700. Asfaltowanie ulicy Ogrodowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2964
 701. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O,dz. Nr 1 k.m.7 i 48 k.m.5
  Wyświetleń: 2964
 702. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2962
 703. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej dz. nr 9 i 177 ulica Brzozowa, w miejscowości Turawa–Marszałki
  Wyświetleń: 2962
 704. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2962
 705. Obwieszczenie Starosty Powiatu Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gminnej łączącej na terenie Gminy Turawa przedłużenie Alei Witosa z Obwodnicą Północną wraz z przebudową odcinka Obwodnicy Północnej-drogi krajowej nr 46, 94.
  Wyświetleń: 2959
 706. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2956
 707. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2955
 708. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 2952
 709. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2949
 710. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwest. Budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 2949
 711. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2945
 712. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2944
 713. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2943
 714. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 2941
 715. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2941
 716. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 2940
 717. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 2939
 718. OGŁOSZENIE W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI
  Wyświetleń: 2938
 719. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -2016r.
  Wyświetleń: 2936
 720. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 2935
 721. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 2932
 722. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2931
 723. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015r.
  Wyświetleń: 2931
 724. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2930
 725. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 2929
 726. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2016/2017 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2929
 727. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 2927
 728. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2926
 729. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2926
 730. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2926
 731. Postanowienie - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 2926
 732. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 2925
 733. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2007 roku
  Wyświetleń: 2922
 734. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo-widowiskowa.
  Wyświetleń: 2921
 735. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2921
 736. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 2919
 737. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2918
 738. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2917
 739. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 2916
 740. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 2916
 741. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - II ZAPYTANIE
  Wyświetleń: 2914
 742. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 2913
 743. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2912
 744. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 2912
 745. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 2911
 746. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 2910
 747. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2910
 748. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2909
 749. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2906
 750. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2905
 751. Projekt edukacyjny – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu
  Wyświetleń: 2905
 752. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TURAWA.
  Wyświetleń: 2904
 753. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2015 roku
  Wyświetleń: 2902
 754. Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu - 2015r.
  Wyświetleń: 2902
 755. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2894
 756. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 2892
 757. Nabór wniosków na usuwanie azbestu - 2016r.
  Wyświetleń: 2889
 758. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 2889
 759. decyzja środowiskowa- procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 2887
 760. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2886
 761. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Rzędów, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2886
 762. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2885
 763. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2885
 764. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 2884
 765. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 2884
 766. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 2883
 767. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2881
 768. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 2881
 769. wniosek o wycięcie drzewa
  Wyświetleń: 2881
 770. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji:Sala sportowo-widowisk
  Wyświetleń: 2878
 771. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 2877
 772. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2875
 773. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK
  Wyświetleń: 2874
 774. Konkurs Sport 2019
  Wyświetleń: 2873
 775. Konkurs Opieka 2019
  Wyświetleń: 2870
 776. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2869
 777. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2869
 778. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)II przetarg
  Wyświetleń: 2869
 779. I pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni, pomieszczeń odnowy biologicznej oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i
  Wyświetleń: 2866
 780. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2866
 781. Usługa sprzątania pomieszczeń hali spotrowej przy Szkole Podstawowej w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 2866
 782. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2864
 783. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej w miejscowości Turawa dz. nr 502,501/5,531,526/1,522/1 ulica Rzeczna, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2864
 784. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2863
 785. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2863
 786. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 2862
 787. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2862
 788. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2861
 789. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2860
 790. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2859
 791. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2859
 792. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 2858
 793. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 2858
 794. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 2857
 795. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2855
 796. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2853
 797. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2853
 798. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2845
 799. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 2845
 800. Zarządzenia Wójta - 2019 rok
  Wyświetleń: 2845
 801. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2844
 802. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia p.n. Rewitalizację zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa, gm. Turawa.
  Wyświetleń: 2843
 803. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 2843
 804. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2842
 805. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2840
 806. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2840
 807. zarzadzenia kierownik 2014
  Wyświetleń: 2835
 808. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2833
 809. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2830
 810. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2830
 811. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2826
 812. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2825
 813. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2823
 814. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 2819
 815. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 2818
 816. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2817
 817. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2817
 818. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 2817
 819. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2817
 820. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku w miejscowośsci Zawada
  Wyświetleń: 2816
 821. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2814
 822. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 2814
 823. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2813
 824. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2810
 825. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2810
 826. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Słonecznej, Zielonej i Kwiatowej w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2810
 827. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 2809
 828. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2806
 829. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2806
 830. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2806
 831. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2803
 832. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2802
 833. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011.
  Wyświetleń: 2802
 834. Remont drogi wewnętrznej ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2801
 835. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 2800
 836. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 2798
 837. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2797
 838. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 2795
 839. Dokumenty przetargowe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2794
 840. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2793
 841. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 2793
 842. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry
  Wyświetleń: 2793
 843. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2792
 844. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 2792
 845. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2792
 846. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2790
 847. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2789
 848. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 2788
 849. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2787
 850. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2787
 851. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2786
 852. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2785
 853. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2016 roku
  Wyświetleń: 2784
 854. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2783
 855. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie nad Jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 2783
 856. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2783
 857. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2783
 858. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 2781
 859. Zarządzenia Wójta - 2020 rok
  Wyświetleń: 2780
 860. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2778
 861. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2778
 862. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2778
 863. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 2776
 864. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2775
 865. „Zakup materiałów do akcji sprzątania świata na potrzeby Gminy Turawa” Rolki – worki na odpady
  Wyświetleń: 2773
 866. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2773
 867. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 2772
 868. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2771
 869. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2771
 870. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2768
 871. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2767
 872. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2767
 873. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 2766
 874. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 2764
 875. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2763
 876. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019
  Wyświetleń: 2763
 877. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 2762
 878. „Zakup materiałów do akcji sprzątania świata na potrzeby Gminy Turawa” Rękawice ochronne winylowe
  Wyświetleń: 2761
 879. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2761
 880. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2759
 881. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2756
 882. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2756
 883. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2754
 884. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2754
 885. Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2753
 886. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2752
 887. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 2751
 888. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2750
 889. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2018/2019 z obiektów gminnych i terenów rekraacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2749
 890. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2745
 891. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2744
 892. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 2743
 893. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 2742
 894. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2742
 895. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2741
 896. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr II
  Wyświetleń: 2741
 897. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2741
 898. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 2740
 899. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2738
 900. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3
  Wyświetleń: 2737
 901. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2735
 902. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
  Wyświetleń: 2734
 903. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2733
 904. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo - mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2732
 905. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2731
 906. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 2731
 907. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2731
 908. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 2731
 909. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2730
 910. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2725
 911. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 2724
 912. Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2723
 913. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr I oraz zadanie częściowe nr III
  Wyświetleń: 2722
 914. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2721
 915. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2721
 916. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2720
 917. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2719
 918. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 2718
 919. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2718
 920. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2717
 921. Zakup i dostawa sprzętu sportowego do hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 2717
 922. Wykonanie oraz dostarczenie książeczek zeszytów edukacyjnych
  Wyświetleń: 2716
 923. „Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami”
  Wyświetleń: 2713
 924. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2712
 925. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2710
 926. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Brzegowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2709
 927. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2701
 928. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 2700
 929. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 2700
 930. Prowadzenie wykładu ekologicznego w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologiczneco w trakcie dożynek gminnych w Turawie w dniu 08.09.2018r.
  Wyświetleń: 2699
 931. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2698
 932. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2698
 933. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2696
 934. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 2694
 935. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2692
 936. Zawiadomienie o wyborze oferty - kanalizacja Węgry
  Wyświetleń: 2692
 937. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2687
 938. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2687
 939. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2686
 940. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 2686
 941. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2686
 942. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2684
 943. Akty prawa miejscowego - 2017 rok
  Wyświetleń: 2681
 944. I przetarg iustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2677
 945. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 11.04.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa”
  Wyświetleń: 2677
 946. wniosek o udostępnienie danych
  Wyświetleń: 2675
 947. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa gm. Turawa
  Wyświetleń: 2673
 948. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 2672
 949. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 2671
 950. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2671
 951. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2669
 952. Nabór na audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 2664
 953. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w 2017 roku
  Wyświetleń: 2661
 954. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części) II przetarg
  Wyświetleń: 2660
 955. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2659
 956. DOTACJE 2012 - SPORT
  Wyświetleń: 2659
 957. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2652
 958. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 2649
 959. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 2649
 960. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2648
 961. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2647
 962. Budżet 2020
  Wyświetleń: 2646
 963. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2646
 964. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2645
 965. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2642
 966. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Remont drogi gminnej – ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2641
 967. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013.
  Wyświetleń: 2639
 968. Zarządzenia Wojta Gminy Turawa dotyczace zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 2639
 969. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 2638
 970. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2634
 971. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2633
 972. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 2633
 973. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 2633
 974. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2631
 975. wniosek o opinię do wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 2631
 976. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2627
 977. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2018 roku
  Wyświetleń: 2624
 978. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadania częściowego nr IV – Remont i budowa (etap I) drogi wewnętrznej ul. Polnej w m. Ligota Turawska w przetargu na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 2624
 979. Dokumenty przetargowe dla postępowania na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2623
 980. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 2623
 981. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5.
  Wyświetleń: 2617
 982. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2617
 983. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap).
  Wyświetleń: 2614
 984. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2611
 985. Przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa dróg rowerowych i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Turawa na podstawie opracowanej koncepcji (z podziałem na trzy zadania częściowe)
  Wyświetleń: 2607
 986. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 2607
 987. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Gosławice - Zawada obręb Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 2606
 988. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Nowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2605
 989. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 2604
 990. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2599
 991. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019
  Wyświetleń: 2599
 992. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 2596
 993. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2594
 994. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2594
 995. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2016/2017.
  Wyświetleń: 2593
 996. Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. płac i obsługi finansowej
  Wyświetleń: 2593
 997. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 2592
 998. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2590
 999. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska odcinek I (A-B) w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2590
 1000. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025"
  Wyświetleń: 2588
 1001. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa WIK Turawa Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 2588
 1002. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2586
 1003. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2585
 1004. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2582
 1005. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2578
 1006. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2577
 1007. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2573
 1008. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2571
 1009. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 2570
 1010. II Zapytanie ofertowe - Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2568
 1011. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2568
 1012. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2565
 1013. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2565
 1014. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2564
 1015. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 2562
 1016. Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2561
 1017. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI obszaru wsi TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2560
 1018. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 2558
 1019. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2554
 1020. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2551
 1021. DOTACJE 2012 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 2549
 1022. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2548
 1023. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru WSI TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2548
 1024. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2547
 1025. DOTACJE 2011 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 2545
 1026. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 2543
 1027. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2538
 1028. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej -ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2534
 1029. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2533
 1030. KONKURS SPORT 2010
  Wyświetleń: 2532
 1031. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 2532
 1032. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2530
 1033. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2530
 1034. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 - zadanie częściowe nr II.
  Wyświetleń: 2530
 1035. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2529
 1036. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 2528
 1037. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 2522
 1038. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2518
 1039. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012 r.
  Wyświetleń: 2516
 1040. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany II przetarg
  Wyświetleń: 2512
 1041. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2511
 1042. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2509
 1043. oferta konkursowa na działalność sportową w 2008 r.
  Wyświetleń: 2504
 1044. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2501
 1045. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Remont budynku Przychodni Zdrowia w Osowcu, przy ul. Oleskiej 4, na działce nr 759/177.
  Wyświetleń: 2500
 1046. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 2500
 1047. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2498
 1048. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2495
 1049. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2493
 1050. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2490
 1051. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 2489
 1052. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 2488
 1053. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2485
 1054. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 2483
 1055. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 2480
 1056. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2479
 1057. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2479
 1058. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018
  Wyświetleń: 2476
 1059. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2476
 1060. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2019 rok
  Wyświetleń: 2472
 1061. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2470
 1062. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w drodze gminnej
  Wyświetleń: 2469
 1063. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2467
 1064. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2467
 1065. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2006/2007
  Wyświetleń: 2466
 1066. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2464
 1067. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2463
 1068. Oferta konkursowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 2462
 1069. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2461
 1070. wniosek młodociany pracownik
  Wyświetleń: 2460
 1071. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2459
 1072. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Ocieplenie budynku oraz montaż wentylacji napowietrzającej w budynku Publicznego Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 2458
 1073. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2457
 1074. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2456
 1075. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2455
 1076. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 2453
 1077. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2452
 1078. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 2449
 1079. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 2449
 1080. Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 2445
 1081. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2438
 1082. Budowa obory w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2437
 1083. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych
  Wyświetleń: 2437
 1084. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2435
 1085. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 2431
 1086. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2431
 1087. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2430
 1088. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanrj położonej nad Jeziorem Dużym w Turawie.
  Wyświetleń: 2429
 1089. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2428
 1090. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 2422
 1091. KONKURS NA DOTACJE: POMOC SPOŁECZNA 2010
  Wyświetleń: 2419
 1092. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2416
 1093. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2415
 1094. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 2415
 1095. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w Gminie Turawa (z podziałem na 6 części)
  Wyświetleń: 2415
 1096. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 2412
 1097. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2412
 1098. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2018/2019
  Wyświetleń: 2411
 1099. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O
  Wyświetleń: 2408
 1100. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 2403
 1101. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 2401
 1102. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2397
 1103. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2395
 1104. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 r.
  Wyświetleń: 2391
 1105. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 2390
 1106. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. Świadczeń wychowawczych i rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 2383
 1107. Zakup i dostawa zmywarki do posadzek – wyposażenie hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 2383
 1108. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2009 r.
  Wyświetleń: 2381
 1109. KONKURS SPORT 2011
  Wyświetleń: 2377
 1110. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 O.
  Wyświetleń: 2373
 1111. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2370
 1112. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2369
 1113. Obwieszczenie Wójta Gminy - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 2369
 1114. Ogłoszenie konkursu na prowadzenie stacji leczenia i opieki
  Wyświetleń: 2369
 1115. Unieważnienie postępowań z 2016r.
  Wyświetleń: 2368
 1116. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 2368
 1117. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 2368
 1118. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2363
 1119. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2362
 1120. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2360
 1121. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 2356
 1122. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2356
 1123. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w m. Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w m. Kotórz Mały (z podziałem na dwie części) - dotyczy części nr I i nr II
  Wyświetleń: 2349
 1124. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 2346
 1125. Postanowienie - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2344
 1126. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remonty dróg gminnych na terenie gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 2343
 1127. Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Kotórz Mały i ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2339
 1128. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2017 roku z podziałem na dwie części: boczne od ul. Dworskiej w miejscowości Ligota Turawska i ul. Bukowa w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2338
 1129. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 2337
 1130. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 2336
 1131. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: emont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 2335
 1132. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2334
 1133. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA ODC. ZAWADA - TURAWA (JEZIORO TURAWSKIE) WZDŁUŻ DP 1705 O OD RONDA W M. ZAWADA PRZEZ KOTÓRZ MAŁY I TURAWĘ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1705 O W RAMACH BUDOWY INFRASTRUKTURY PIESZO-ROWEROWEJ W M. TURAWA
  Wyświetleń: 2330
 1134. zgłoszenie młodocianego
  Wyświetleń: 2325
 1135. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 2324
 1136. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2311
 1137. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2308
 1138. Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 2305
 1139. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyy
  Wyświetleń: 2302
 1140. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2296
 1141. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych 2008/II
  Wyświetleń: 2295
 1142. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 2289
 1143. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2286
 1144. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2281
 1145. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2279
 1146. Nabór na stanowisko Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 2276
 1147. Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 2274
 1148. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2274
 1149. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2264
 1150. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w 2017/2018 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2263
 1151. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - Etap III
  Wyświetleń: 2263
 1152. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego - Zadanie częściowe nr I
  Wyświetleń: 2263
 1153. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 r.
  Wyświetleń: 2262
 1154. Nabór na stanowisko inspektora ds windykacji należności i rozliczenia VAT
  Wyświetleń: 2260
 1155. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2257
 1156. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową
  Wyświetleń: 2257
 1157. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 2254
 1158. Nabór na stanowisko Pełnomocnik Wójta ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
  Wyświetleń: 2251
 1159. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 2246
 1160. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego OBRZEŻA JEZIOR TURAWSKICH
  Wyświetleń: 2246
 1161. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo - widowiskowa
  Wyświetleń: 2242
 1162. Nabór na czas zastępstwa na stanowisko ds. promocji, działalności gospodarczej i spraw społecznych
  Wyświetleń: 2240
 1163. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2234
 1164. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Trzeci przetarg/
  Wyświetleń: 2232
 1165. Remont ulicy Bukowej w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 2227
 1166. II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji
  Wyświetleń: 2220
 1167. Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2019
  Wyświetleń: 2201
 1168. Remont ulicy Polnej i Wiejskiej w miejscowości Rzędów
  Wyświetleń: 2198
 1169. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/726
  Wyświetleń: 2197
 1170. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2197
 1171. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2196
 1172. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 2187
 1173. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 2186
 1174. testowy nagówek treści publikacji
  Wyświetleń: 2180
 1175. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2176
 1176. Unieważnienia postępowań z 2012 r.
  Wyświetleń: 2170
 1177. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 2170
 1178. Odwodnienie placu przy przedszkolu w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 2168
 1179. Nabór na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2152
 1180. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 2151
 1181. Treść nagłówka podstrony w BIP
  Wyświetleń: 2150
 1182. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2150
 1183. Remont ulicy Kościelnej w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 2149
 1184. Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 2143
 1185. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2143
 1186. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2140
 1187. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 2139
 1188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2136
 1189. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2017/2018 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2133
 1190. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 2130
 1191. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2128
 1192. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 2118
 1193. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 2115
 1194. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa
  Wyświetleń: 2114
 1195. Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2111
 1196. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu konsultacji spoełcznych projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2108
 1197. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
  Wyświetleń: 2105
 1198. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry - II przetarg
  Wyświetleń: 2102
 1199. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Programu opieki nad zwierzętami - 2017r.
  Wyświetleń: 2091
 1200. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 2085
 1201. Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 2058
 1202. Zapytanie ofertowe na obsługę prawną
  Wyświetleń: 2055
 1203. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2012 r.
  Wyświetleń: 2050
 1204. Decyzja - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 2049
 1205. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2048
 1206. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2045
 1207. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2019r.
  Wyświetleń: 2043
 1208. Ogłoszenie osoba na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2034
 1209. Decyzja środowiskowa
  Wyświetleń: 2020
 1210. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry (działka: 126, Etap I)
  Wyświetleń: 2015
 1211. Petycje 2020
  Wyświetleń: 2013
 1212. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds budownictwa i infrastruktury
  Wyświetleń: 2012
 1213. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 2012
 1214. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki „Księga historii Ziemi Turawskiej” wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 2003
 1215. Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2002
 1216. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1989
 1217. Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1988
 1218. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1983
 1219. Akty prawa miejscowego - 2018 rok
  Wyświetleń: 1982
 1220. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1981
 1221. Budowa parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie.
  Wyświetleń: 1978
 1222. Unieważnienie postępowań z 2017r.
  Wyświetleń: 1976
 1223. Zarządzenia Wójta - 2021 rok
  Wyświetleń: 1966
 1224. Unieważnienia postępowań z 2011 r.
  Wyświetleń: 1956
 1225. Nabór na stanowisko podinspektor ds gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1954
 1226. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2007 r.
  Wyświetleń: 1951
 1227. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2020 rok
  Wyświetleń: 1948
 1228. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1948
 1229. Najm na lokale użytkowe w Turawie
  Wyświetleń: 1939
 1230. Oświadczenia radnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 1936
 1231. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2008 r.
  Wyświetleń: 1936
 1232. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 1935
 1233. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1927
 1234. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 1926
 1235. Unieważnienia postępowań z 2010 r.
  Wyświetleń: 1919
 1236. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2006r.
  Wyświetleń: 1919
 1237. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa
  Wyświetleń: 1918
 1238. Remonty dróg gminnych w 2018 roku Część I Asfaltowanie ul. Ogrodowej w Kotorzu Małym Część II Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie Część III Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim Część IV Asfaltowanie bocznej od ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim
  Wyświetleń: 1914
 1239. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013.
  Wyświetleń: 1911
 1240. Obwieszczenie Wójta Gminy - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1909
 1241. farma fotowoltaiczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1901
 1242. Warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1900
 1243. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1900
 1244. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 1898
 1245. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 1898
 1246. Postanowienie - remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 1898
 1247. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 1889
 1248. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2018 r.
  Wyświetleń: 1889
 1249. Obwieszczenie Wójta Gminy - procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 1882
 1250. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2018r.
  Wyświetleń: 1880
 1251. Analiza stanu gospodarki odpadami komunsalnymi i sprawozdania roczne z odpadów
  Wyświetleń: 1873
 1252. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I, przetarg III
  Wyświetleń: 1869
 1253. Budowa obory w miejscowości Chrząstowice
  Wyświetleń: 1860
 1254. Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1852
 1255. Postanowienie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1852
 1256. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2021 rok
  Wyświetleń: 1850
 1257. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu drugiej aktualizacji PGN
  Wyświetleń: 1848
 1258. Raport o stanie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1847
 1259. Ważna informacja dla posiadaczy kart płatniczych
  Wyświetleń: 1842
 1260. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 1837
 1261. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2011 r.
  Wyświetleń: 1834
 1262. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa dot. naboru wniosków na usuwanie azbestu w 2018r.
  Wyświetleń: 1830
 1263. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 1821
 1264. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2017/2018
  Wyświetleń: 1814
 1265. Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1810
 1266. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 1810
 1267. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2010 r.
  Wyświetleń: 1804
 1268. Protokoły Rady Gminy Turawa 2018-2023
  Wyświetleń: 1796
 1269. Postanowienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1795
 1270. Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie - II przetarg
  Wyświetleń: 1788
 1271. Nabór na stanowisko ds. Księgowości Oświatowej w GZEAS w Turawie
  Wyświetleń: 1784
 1272. Nabór na stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1761
 1273. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2018/2019 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1758
 1274. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - III przetarg
  Wyświetleń: 1755
 1275. Oświadczenia radnych za 2018 r
  Wyświetleń: 1751
 1276. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1751
 1277. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1746
 1278. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1745
 1279. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim- II przetarg
  Wyświetleń: 1745
 1280. Most w Zawadzie
  Wyświetleń: 1735
 1281. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1734
 1282. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - IV przetarg
  Wyświetleń: 1724
 1283. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1720
 1284. Przebudowa ul. Pogodnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1711
 1285. Zmiana decyzji środowiskowej - oczyszczalnia ścieków Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1708
 1286. Remont ul. Planetorza i ul. Nowej w Turawie
  Wyświetleń: 1706
 1287. Akty prawa miejscowego - 2019 rok
  Wyświetleń: 1700
 1288. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - II przetarg
  Wyświetleń: 1693
 1289. Spis inwentaryzacyjny
  Wyświetleń: 1693
 1290. Unieważnienie postępowań z 2018 roku
  Wyświetleń: 1689
 1291. Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada odcinek C-D
  Wyświetleń: 1685
 1292. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych.
  Wyświetleń: 1685
 1293. Obwieszczenie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1679
 1294. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1675
 1295. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 1667
 1296. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i roczne sprawozdania z odpadów
  Wyświetleń: 1666
 1297. Protokoół z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 1660
 1298. Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1660
 1299. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1657
 1300. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1649
 1301. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach
  Wyświetleń: 1641
 1302. Remont ul.Kolanowskiej w Zawadzie
  Wyświetleń: 1634
 1303. Nabór na stanowisko ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1633
 1304. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1632
 1305. Nabór na stanowisko ds. Księgowości Oświatowej w GZEAS w Turawie
  Wyświetleń: 1632
 1306. Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1629
 1307. Petycje 2021
  Wyświetleń: 1586
 1308. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę Kanału Fabrycznego oraz Kanału Ulgi w Osowcu
  Wyświetleń: 1585
 1309. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1580
 1310. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 17 maja 2018r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1576
 1311. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 1575
 1312. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1569
 1313. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z terenów niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa z podziałem na dwie części
  Wyświetleń: 1568
 1314. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1562
 1315. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2019/2020 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1549
 1316. Akty prawa miejscowego - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 1547
 1317. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Grabowej w miejscowości Turawa – Marszałki
  Wyświetleń: 1542
 1318. Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji
  Wyświetleń: 1528
 1319. Wykaz nieruchomości przeznaqczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1522
 1320. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Kotórz Wielki - II przetarg
  Wyświetleń: 1521
 1321. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Kotórz Wielki - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1515
 1322. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poludniowej czesci obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 1503
 1323. Dostawa oraz montaż ławki solarnej ze stacją naprawy rowerów.
  Wyświetleń: 1490
 1324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1488
 1325. Nabór na stanowisko - Inspektor ds. promocji, turystyki i sportu
  Wyświetleń: 1487
 1326. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1486
 1327. Akty prawa miejscowego - 2020 rok
  Wyświetleń: 1483
 1328. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1478
 1329. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu drugiej aktualizacji PGN
  Wyświetleń: 1477
 1330. Zapytanie ofertowe - usługa sprzątania pomieszczeń hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1476
 1331. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turawa w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1473
 1332. Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1467
 1333. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej 2020
  Wyświetleń: 1467
 1334. Nabór na stanowisko Informatyka
  Wyświetleń: 1465
 1335. ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1461
 1336. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej II
  Wyświetleń: 1451
 1337. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Modernizacji energetycznej budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej na podstawie PFU oraz audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1450
 1338. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1450
 1339. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 1449
 1340. Farma fotowoltaiczna w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1442
 1341. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1441
 1342. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Drugi przetarg/
  Wyświetleń: 1438
 1343. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
  Wyświetleń: 1438
 1344. Nabór na stanowisko ds. kadr (zastępstwo)
  Wyświetleń: 1435
 1345. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2021
  Wyświetleń: 1429
 1346. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej IV
  Wyświetleń: 1426
 1347. Zakup, dostawa i montaż urządzeń do kalisteniki oraz street workoutu na terenie obok Hali Sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1424
 1348. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa /Czwarty przetarg/
  Wyświetleń: 1414
 1349. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”.
  Wyświetleń: 1413
 1350. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej I
  Wyświetleń: 1410
 1351. Nabór na stanowisko - Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1410
 1352. Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1406
 1353. Zapytanie ofertowe - aplikacja folii na szyby okienne folią polimerową imitującą szkło piaskowe w hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1402
 1354. Usługa zakupu, montażu i uruchomienia monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego, w tym systemu otwartych drzwi w pomieszczeniach hali sportowej w Turawie wraz z podłączeniem systemu alarmowego
  Wyświetleń: 1401
 1355. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 5 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
  Wyświetleń: 1391
 1356. Farma fotowoltaiczna w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 1390
 1357. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok (nowa kadencja)
  Wyświetleń: 1385
 1358. WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 r.
  Wyświetleń: 1379
 1359. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1371
 1360. Farma fotowoltaiczna w Ligocie Turawskiej III
  Wyświetleń: 1366
 1361. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1363
 1362. Wykonanie oraz dostarczenie broszur informacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie zmiany systemu segregacji odpadów
  Wyświetleń: 1353
 1363. Wykonanie dwóch zabiegów koszenia wywłócznika kłosowego na całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie
  Wyświetleń: 1350
 1364. Konkurs na stanowisko - Skarbnik Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1349
 1365. Wieża teleinformatyczna w Zawadzie
  Wyświetleń: 1340
 1366. Zapytanie ofertowe - dostawa oprogramowania
  Wyświetleń: 1339
 1367. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich - II zapytanie
  Wyświetleń: 1333
 1368. Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1332
 1369. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1330
 1370. Farma fotowoltaiczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1325
 1371. Zakup i dostawa zestawów edukacyjnych na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 1322
 1372. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1309
 1373. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1302
 1374. Dostawa oraz montaż ławki solarnej ze stacją naprawy rowerów (II zapytanie)
  Wyświetleń: 1299
 1375. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa
  Wyświetleń: 1293
 1376. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada - Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada przez Kotórz Mały i Turawę oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 1292
 1377. Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1276
 1378. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1275
 1379. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej - III przetarg
  Wyświetleń: 1274
 1380. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa
  Wyświetleń: 1270
 1381. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego
  Wyświetleń: 1264
 1382. Usługa pełnienia nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieliska Jezioro Średnie
  Wyświetleń: 1262
 1383. Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1255
 1384. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Ligota Turawska – Kadłub Turawski.
  Wyświetleń: 1250
 1385. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1244
 1386. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1240
 1387. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 2020
  Wyświetleń: 1235
 1388. Wykonanie oraz dostarczenie ulotek informacyjnych dla mieszkańców w zakresie zmiany systemu segregacji odpadów
  Wyświetleń: 1226
 1389. II zapytanie - Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie
  Wyświetleń: 1220
 1390. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1220
 1391. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie
  Wyświetleń: 1216
 1392. II zapytanie - Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego
  Wyświetleń: 1213
 1393. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 1209
 1394. II zapytanie - Wystawienie przedstawień teatralnych w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1205
 1395. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej czesci obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 1200
 1396. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 1189
 1397. Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia na potrzeby Pikniku ekologicznego w czasie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1183
 1398. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.
  Wyświetleń: 1175
 1399. Wykonanie i dostawa zestawów interaktywnych dotyczących segregacji odpadów
  Wyświetleń: 1173
 1400. Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia, namiotów i stołów na potrzeby Ekopikniku - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r.
  Wyświetleń: 1162
 1401. PRZEBUDOWA ULIC: KLONOWEJ, AKACJOWEJ, BRZOZOWEJ I ŚWIERKOWEJ W M. KOTÓRZ MAŁY
  Wyświetleń: 1155
 1402. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 1153
 1403. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2019 roku
  Wyświetleń: 1152
 1404. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego związanego z budową PSZOK na działce nr 260/105 w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1151
 1405. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2019/2020 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1139
 1406. Prowadzenie wykładu ekologicznego w ramach działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Turawie w dniu 08.09.2019r.
  Wyświetleń: 1130
 1407. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2021 rok
  Wyświetleń: 1127
 1408. Zaproszenie - nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1121
 1409. Nabór na stanowisko ds. kadr i organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 1116
 1410. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/140 oraz działki nr 68/139 wraz z częścią działki nr 68/238 k.m. 4 obręb Rzędów, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie pól namiotowych, kempin
  Wyświetleń: 1113
 1411. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 r.
  Wyświetleń: 1113
 1412. 4354
  Wyświetleń: 1108
 1413. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa na miesiąc kwiecień 2020r.
  Wyświetleń: 1099
 1414. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 1098
 1415. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z hali sportowej w Turawie
  Wyświetleń: 1073
 1416. Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2020
  Wyświetleń: 1072
 1417. II zapytanie ofertowe - usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia na potrzeby Pikniku ekologicznego w czasie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1068
 1418. Zapytanie ofertowe - usługa prowadzenia ekopikniku w czasie wydarzenia Ekopiknik - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r.
  Wyświetleń: 1052
 1419. Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego STAR 244.
  Wyświetleń: 1049
 1420. Przebudowa ul. Poprzecznej i Krótkiej w m. Zawada
  Wyświetleń: 1044
 1421. Przebudowa ul. Pływackiej w miejscowości Rzędów
  Wyświetleń: 1040
 1422. Ogłoszenie wyniku otwartych konkursów ofert
  Wyświetleń: 1025
 1423. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 1025
 1424. Park solarny w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 1023
 1425. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany-Jełowa
  Wyświetleń: 1018
 1426. Budżet 2021
  Wyświetleń: 1017
 1427. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych dot. tymczasowego obiektu mostowego nad rzeką Jemielnica w ciągu drogi krajowej 45 w m. Zawada
  Wyświetleń: 1006
 1428. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Grabowej w miejscowości Turawa - Marszałki - II prztarg
  Wyświetleń: 999
 1429. Remont ul. Kościelnej w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 996
 1430. Wykonanie remontu gminnych dróg wewnętrznych
  Wyświetleń: 995
 1431. Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Turawie
  Wyświetleń: 992
 1432. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa (z podziałem na 2 części) UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 985
 1433. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 964
 1434. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim w dniu 07.09.2019r.– w formie plenerowej imprezy ekologicznej
  Wyświetleń: 963
 1435. Ogłoszenie GDDKiA dot. zakazu zanieczyszczania nawierzchni dróg krajowych
  Wyświetleń: 950
 1436. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - program współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 948
 1437. Nabór na stanowisko - główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 938
 1438. Ogłoszenie GDDKiA dot. trwającego procesu regulacji stanów prawnych pasów drogowych
  Wyświetleń: 937
 1439. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa (z podziałem na 2 części) II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 935
 1440. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. realizacji Programu LIFE - Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 935
 1441. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”
  Wyświetleń: 933
 1442. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 910
 1443. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: Poprawa warunków sanitarnych nad jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 907
 1444. cz. 1 Przebudowa ul. Jodłowej w Turawie – Marszałkach cz. 2 Przebudowa ul. Jodłowej w Zakrzowie Turawskim cz. 3 Przebudowa ul. Piaskowej w Zawadzie
  Wyświetleń: 906
 1445. Usługa pełnienia nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieliska Jezioro Średnie
  Wyświetleń: 893
 1446. II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/139 wraz z częścią działki nr 68/238
  Wyświetleń: 891
 1447. Usługa wynajmu namiotu/straganu na potrzeby Pikniku ekologicznego w trakcie dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim w dniu 07-08 września 2019r.
  Wyświetleń: 886
 1448. Zarządzenia Wójta - 2022 rok
  Wyświetleń: 879
 1449. Nabór na stanowisko - Inspektor ds. windykacji należności i rozliczenia VAT
  Wyświetleń: 878
 1450. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu
  Wyświetleń: 854
 1451. Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Krótkiej w m. Zawada - II postępowanie
  Wyświetleń: 844
 1452. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2019r w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 835
 1453. Most w Węgrach
  Wyświetleń: 834
 1454. Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r.
  Wyświetleń: 832
 1455. Poprawa warunków sanitarnych nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 832
 1456. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorzu Wielkim
  Wyświetleń: 832
 1457. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w roku 2020 - unieważnienie
  Wyświetleń: 823
 1458. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 821
 1459. Informacje o wynikach przetargów
  Wyświetleń: 816
 1460. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 811
 1461. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w roku 2020 - II zapytanie
  Wyświetleń: 800
 1462. Akty prawa miejscowego - 2021 rok
  Wyświetleń: 792
 1463. Wynik II pisemny przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 68/139 wraz z częścią działki nr 68/238 k.m. 4 obręb Rzędów, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu.
  Wyświetleń: 784
 1464. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa dotyczące przystąpienia do opracowywania projektu trzeciej aktualizacji PGN oraz Obwieszczenie dot.rozpoczęcia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 774
 1465. Wykonanie i dostarczenie tablic interaktywnych dotyczących gospodarki odpadami na potrzeby Gminy Turawa
  Wyświetleń: 769
 1466. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu „BASTION” oraz części terenu przyległego do obiektu „BASTION” na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 768
 1467. "Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - od drogi serwisowej przy DK 46 do ulicy Orzechowej w Zawadzie"
  Wyświetleń: 760
 1468. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały do parkingu Park and Ride w m. Turawa - część II
  Wyświetleń: 756
 1469. I ustny przetarg na dzierżawę trzech części działki nr 1/726
  Wyświetleń: 753
 1470. Dane Finansowe
  Wyświetleń: 744
 1471. Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 743
 1472. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Turawa - II PRZETARG
  Wyświetleń: 742
 1473. Wykaz nieruchomości przeznaczionych do sprzedaży
  Wyświetleń: 732
 1474. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 727
 1475. Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 727
 1476. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 724
 1477. Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Krótkiej w m. Zawada - III postępowanie
  Wyświetleń: 722
 1478. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2021r.
  Wyświetleń: 720
 1479. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2021
  Wyświetleń: 720
 1480. Wykonanie i dostarczenie tablicy informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami z przeznaczeniem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 717
 1481. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Turawa - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 714
 1482. Zawiadomienie o naborze Wniosków na utylizację azbestu na 2021 rok
  Wyświetleń: 710
 1483. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej
  Wyświetleń: 703
 1484. Poprawa warunków sanitarnych nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 696
 1485. Informacja o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 693
 1486. RAPORT Z POŚ 2018-2019
  Wyświetleń: 692
 1487. Budowa drogi gminnej w miejscowości Turawa oraz Kotórz Mały
  Wyświetleń: 689
 1488. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
  Wyświetleń: 682
 1489. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada - Jełowa
  Wyświetleń: 654
 1490. Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r.
  Wyświetleń: 644
 1491. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie Rocznego programu współpracy na 2021 rok.
  Wyświetleń: 641
 1492. Opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych, wyjaśniających zakres i sposób funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 636
 1493. UCHWAŁA - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 634
 1494. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 618
 1495. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021
  Wyświetleń: 618
 1496. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada-DW 463-Dobrodzień nad rzeką Mała Panew
  Wyświetleń: 610
 1497. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na Rozbudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada - DW 463 - Dobrodzień w km 6+188 obręb Turawa
  Wyświetleń: 608
 1498. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Kotórz Mały - Turawa
  Wyświetleń: 604
 1499. Świadczenie usług oświetlenia drogowego na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 594
 1500. Farma Fotowoltaiczna w Węgrach
  Wyświetleń: 591
 1501. Ligota Turawska II
  Wyświetleń: 590
 1502. Rejestr Działalności Regulowanej - stan na 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 589
 1503. Ogłoszenie - nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 584
 1504. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 578
 1505. Przygotowanie (zaprojektowanie) i opublikowanie w prasie lokalnej artykułu promocyjnego dotyczącego realizowanej inwestycji- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”
  Wyświetleń: 578
 1506. Remont murku osłonowego wraz z niezbędną infrastrukturą wzdłuż Promenady w ramach projektu Jezioro Turawskie – miejsce wypoczynku na łonie natury
  Wyświetleń: 574
 1507. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463
  Wyświetleń: 566
 1508. Wykonanie dwóch zabiegów koszenia wywłócznika kłosowego na całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie
  Wyświetleń: 565
 1509. Zaproszenie - nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 559
 1510. Wykonanie dwóch tablic informacyjnych na temat projektu spełniających wymagania w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektów finansowanych ze środków UE
  Wyświetleń: 551
 1511. Nabór na stanowisko - Młodszy Referent ds. promocji, turystyki i sportu
  Wyświetleń: 548
 1512. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada-DW 463-Dobrodzień nad rzeką Mała Panew
  Wyświetleń: 548
 1513. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15 kV relacji GPZ Bierdzany - ZK-SN Osowiec
  Wyświetleń: 546
 1514. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 543
 1515. II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji
  Wyświetleń: 542
 1516. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kadłub Turawski - Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 526
 1517. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Turawa
  Wyświetleń: 524
 1518. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 520
 1519. auto
  Wyświetleń: 519
 1520. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na Rozbudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada - DW 463 - Dobrodzień w km 6+188 obręb Turawa
  Wyświetleń: 518
 1521. Budowa budynku dla istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 511
 1522. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej - CZEŚĆ II"
  Wyświetleń: 508
 1523. Most w Węgrach II
  Wyświetleń: 498
 1524. OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb realizacji inwestycji, pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"
  Wyświetleń: 492
 1525. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15 kV relacji GPZ Bierdzany - ZK-SN Osowiec
  Wyświetleń: 492
 1526. ZT
  Wyświetleń: 492
 1527. Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego STAR 244
  Wyświetleń: 490
 1528. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Modernizacji energetycznej budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej na podstawie PFU oraz audytu energetycznego
  Wyświetleń: 488
 1529. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu dot. potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków przez spółkę WIK Turawa Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 486
 1530. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”
  Wyświetleń: 481
 1531. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 478
 1532. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany
  Wyświetleń: 472
 1533. Wynik II pisemny przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 68/139 wraz z częścią działki nr 68/238 k.m. 4 obręb Rzędów, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu.
  Wyświetleń: 472
 1534. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 471
 1535. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 470
 1536. drogi
  Wyświetleń: 470
 1537. promenada
  Wyświetleń: 464
 1538. Farma fotowoltaiczna Ligota Turawska 6 MW
  Wyświetleń: 463
 1539. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek o nr 1/537, 1/536, 1/232 k.m. 7 obręb Turawa, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie pól namiotowych, kempingowych i parkingu
  Wyświetleń: 463
 1540. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatracji MEW OSOWIEC
  Wyświetleń: 463
 1541. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 45 i drogi powiatowej nr 1705 O w m. Zawada
  Wyświetleń: 461
 1542. Ligota Turawska I
  Wyświetleń: 456
 1543. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej - CZEŚĆ III"
  Wyświetleń: 455
 1544. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 454
 1545. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w związku z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O
  Wyświetleń: 449
 1546. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ulicy Opolskiej 39C
  Wyświetleń: 442
 1547. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego wydaną na rzecz firmy Hotelarstwo i Gastronomia OW "Peters"
  Wyświetleń: 439
 1548. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2022 rok
  Wyświetleń: 414
 1549. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.52.2021.BS o wydaniu decyzji dla inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany
  Wyświetleń: 413
 1550. Zakrzów
  Wyświetleń: 413
 1551. Modernizacja promenady w ramach projektu Jezioro Turawskie – miejsce wypoczynku na łonie natury
  Wyświetleń: 406
 1552. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2020/2021 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 404
 1553. Budżet 2022
  Wyświetleń: 403
 1554. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 400
 1555. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 395
 1556. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2020/2021 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 388
 1557. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 386
 1558. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Zawada od ul. Orzechowej do skrzyżowania ul. Wodociągowej z drogą krajową nr 45 ul. Oleska w m. Zawada (II postępowanie)
  Wyświetleń: 384
 1559. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 383
 1560. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia części decyzji Prezydenta Miasta Opola znak OŚR.6341.54.2021.MK z dnia 18.04.2021 r. dot. przebudowy rowu melioracyjnego w km 5+594 drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 383
 1561. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie programu współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 381
 1562. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa uchwalonego Uchwałą Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia16 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 373
 1563. Obwieszczenie 2
  Wyświetleń: 365
 1564. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2021/2022 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 363
 1565. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2022
  Wyświetleń: 361
 1566. Obwieszczenie 1
  Wyświetleń: 340
 1567. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Zawada od ul. Orzechowej do skrzyżowania ul. Wodociągowej z drogą krajową nr 45 ul. Oleska w m. Zawada
  Wyświetleń: 338
 1568. Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w roku 2021
  Wyświetleń: 336
 1569. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 318
 1570. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO OBIEKTÓW GMINNYCH W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021 NA TERENIE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 317
 1571. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 315
 1572. Farma fotowoltaiczna Ligota Turawska 2 MW
  Wyświetleń: 314
 1573. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy BU.6730.23.2021.KB
  Wyświetleń: 314
 1574. Dane finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 306
 1575. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wydanej decyzji o warunkach zabudowy BU.6730.23.2021.KB
  Wyświetleń: 306
 1576. Wykonanie oraz dostarczenie ulotek edukacyjno-informacyjnych, związanych ze skutkami spalania śmieci w domowych piecach
  Wyświetleń: 305
 1577. Projekt, wykonanie i dostarczenie tablicy edukacyjno - informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami z przeznaczeniem na teren przy Jeziorze Turawskim
  Wyświetleń: 303
 1578. Projekt, wykonanie oraz dostarczenie roll-up’a dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami
  Wyświetleń: 303
 1579. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 302
 1580. Wykonanie oraz dostarczenie broszur informacyjnych, związanych z Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 300
 1581. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na cel publiczny
  Wyświetleń: 297
 1582. obwieszczenie
  Wyświetleń: 296
 1583. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 294
 1584. Dane finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 289
 1585. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 284
 1586. Przygotowanie (zaprojektowanie) i opublikowanie w prasie lokalnej artykułu promocyjnego dotyczącego realizowanego projektu- „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa”.
  Wyświetleń: 284
 1587. „Wykonanie tablicy informacyjnej na temat projektu spełniających wymagania w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektów finansowanych ze środków UE”.
  Wyświetleń: 283
 1588. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 281
 1589. Zakup i dostawa mini pojemników na przybory na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 279
 1590. Rejestr Działalności Regulowanej - stan na 06.09.2021 r.
  Wyświetleń: 271
 1591. Zakup i dostawa pojemnika na zużyte baterie z testerem
  Wyświetleń: 270
 1592. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 269
 1593. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 261
 1594. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 261
 1595. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2022r.
  Wyświetleń: 261
 1596. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 260
 1597. Informacje dla rolników
  Wyświetleń: 254
 1598. Rejestr Działalności Regulowanej - stan na 12.10.2021 r.
  Wyświetleń: 248
 1599. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa uchwalonego Uchwałą Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 246
 1600. Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - Zadanie: Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 244
 1601. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego BU.6733.4.2021.KB
  Wyświetleń: 243
 1602. Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - Kampania społeczna dot. postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz skutków spalania śmieci w domowych piecach
  Wyświetleń: 242
 1603. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 237
 1604. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o konsultacjach projektu uchwały antysmogowej.
  Wyświetleń: 237
 1605. Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gliwicach Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. wczczęcia postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia p.n. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole-Kluczbork"
  Wyświetleń: 234
 1606. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 232
 1607. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa uchwalonego Uchwałą Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 231
 1608. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działek o nr 145/10 k.m. 9, nr 155/6 k.m. 10 obręb Turawa, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na tren rekreacyjno-wypoczynkowy w tym prowadzenie pól namiotowych, kempi
  Wyświetleń: 229
 1609. Rejestr Działalności regulowanej - stan na 24.08.2021 r.
  Wyświetleń: 224
 1610. Zakup i dostawa stojaka na materiały edukacyjne związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 222
 1611. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego BU.6733.4. 2021.KB
  Wyświetleń: 220
 1612. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu
  Wyświetleń: 219
 1613. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2021 rok
  Wyświetleń: 219
 1614. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 215
 1615. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działek o nr 145/10 k.m. 9, nr 155/6 k.m. 10 obręb Turawa, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na tren rekreacyjno-wypoczynkowy w tym prowadzenie pól namiotowych, kempi
  Wyświetleń: 212
 1616. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2022 rok
  Wyświetleń: 203
 1617. Obwieszczenie Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 201
 1618. Zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczacego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa Bierdzany (km 121+546,02 do km 132+247,93)"
  Wyświetleń: 195
 1619. Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - zestaw
  Wyświetleń: 193
 1620. obwieszczenie
  Wyświetleń: 191
 1621. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2022 rok
  Wyświetleń: 190
 1622. Zapytanie ofertowe dotyczące usług z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 182
 1623. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od parkingu „Park and Ride” do ul. Harcerskiej w miejscowości Turawa od km 6+150,00 do km 9+012,50 - CZEŚĆ III"
  Wyświetleń: 181
 1624. Budowa farmy fotowoltaicznej „Bierdzany” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 175
 1625. Projekt, zakup i dostawa namiotu ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych i edukacyjnych
  Wyświetleń: 175
 1626. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 174
 1627. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 174
 1628. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie
  Wyświetleń: 172
 1629. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 171
 1630. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany (km 121+546,02 do km 132+247,93)
  Wyświetleń: 171
 1631. Budżet 2022
  Wyświetleń: 164
 1632. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2022 rok
  Wyświetleń: 158
 1633. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
  Wyświetleń: 156
 1634. Informacja o wynikach przetargów
  Wyświetleń: 153
 1635. auto
  Wyświetleń: 151
 1636. I przetarg ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 151
 1637. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 151
 1638. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie
  Wyświetleń: 150
 1639. Budowa farmy fotowoltaicznej "Bierdzany 2" o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 147