Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA ULIC: KLONOWEJ, AKACJOWEJ, BRZOZOWEJ I ŚWIERKOWEJ W M. KOTÓRZ MAŁY

PDFInformacja o wyborze oferty Kotórz Mały.pdf
 

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Kotórz Mały.pdf

PDFSIWZ - Kotórz Mały.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Kotórz Mały.pdf

DOCZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Kotórz Mały.doc

DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Kotórz Mały.docx

DOCXZałącznik nr 4 - Warunki udziału - Kotórz Mały.docx

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych - Kotórz Mały.doc

DOCXZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Kotórz Mały.docx

DOCXZałącznik nr 7 - Zobowiązanie - Kotórz Mały.docx

DOCXZałącznik nr 8 - Gr kapitałowa - Kotórz Mały.docx

PDFZałącznik nr 9 - Część III SIWZ - Projekt umowy - drogi Kotórz Mały.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót.pdf

ZIPZałącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa.zip

ZIPZałącznik nr 12 - Docelowe oznakowanie.zip

PDFZałącznik nr 13 - SSTWIORB.pdf
 

Wersja XML