Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA ODC. ZAWADA - TURAWA (JEZIORO TURAWSKIE) WZDŁUŻ DP 1705 O OD RONDA W M. ZAWADA PRZEZ KOTÓRZ MAŁY I TURAWĘ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1705 O W RAMACH BUDOWY INFRASTRUKTURY PIESZO-ROWEROWEJ W M. TURAWA

PDFOgłoszenie o wyborze oferty - ścieżka rowerowa cz. 1.pdf
 

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ 1 - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.pdf

PDFprzedmiar - Prefabrykowana ściana oporowa.pdf

PDFzmiana SIWZ 1 - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.pdf

DOCXZałącznik nr 3 - Wzor formularza ofertowego - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a - zmieniony.docx

PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a - zmieniony.pdf

ZIPOcena techniczna mostów - cz. 1a.zip

ZIPZałącznik nr 11ah - Stała Organizacja Ruchu - cz. 1.zip

ZIPZałącznik nr 11ai - Uzgodnienia - cz. 1.zip

ZIPZałącznik nr 11ac - Przepusty - cz. 1.zip

ZIPZałącznik nr 11ad - cz. elektryczna- cz. 1.zip

ZIPZałącznik nr 11ae - cz. sanitarna - cz. 1.zip

ZIPZałącznik nr 11af - cz. telekomunikacyjna - cz. 1.zip

ZIPZałącznik nr 11ag - zieleń - cz. 1.zip
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.pdf

PDFSIWZ - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.pdf

DOCXZałącznik nr 3 - Wzor formularza ofertowego - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.docx

DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.docx

DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie - spełnienie warunków - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.docx

DOCXZałącznik nr 6 - Grupa kapitałowa - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.docx

DOCXZałącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.docx

DOCXZałącznik nr 8 - Wykaz osób - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.docx

DOCZałącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - ścieżka rowerowa cz. 1 i 1a.doc

PDFZałącznik nr 10a - Przedmiar robót- cz. 1.pdf

PDFZałącznik nr 10b - Przedmiar robót - cz. 1a.pdf

ZIPZałącznik nr 11aa - Dokumentacja projektowa - cz 1.zip

ZIPZałącznik nr 11ab - Dokumentacja projektowa - cz 1.zip

ZIPZałącznik nr 11b - Dokumentacja projektowa - cz 1a.zip

PDFZałącznik nr 12a - STWIORB - cz. 1.pdf

PDFZałącznik nr 12b - STWIORB cz. 1a.pdf
 

Wersja XML