Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2021

[PDFZarządzanie Nr OR.120.1.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka
PDFZarządzenie Nr OR.120.2.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka
PDFZarządzenie Nr OR.120.3.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów
PDFZarządzenie Nr OR.120.4.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka

PDFZarządzenie Nr OR.120.5.2021.pdf w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.6.2021.pdf w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.7.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa na stanowisko ds. kadr

PDFZarządzenie Nr OR.120.8.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów

PDFZarządzenie Nr OR.120.9.2021.pdf w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.10.2021.pdf w sprawie zmiany Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów

PDFZarządzenie Nr OR.120.11.2021.pdf w sprawie zmiany w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.12.2021.pdf w sprawie zmiany Pełnomocnika Wójta do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

PDFZarządzenie Nr OR.120.13.2021.pdf w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.14.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów

PDFZarządzenie Nr OR.120.15.2021.pdf w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Turawa w związku ze świętami przypadającymi w sobotę

PDFZarządzenie Nr OR.120.16.2021.pdf w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr OR.120.9.2021 Wójta Gminy Turawa z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.17.2021.pdf w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.18.2021.pdf w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia kart usług świadczonych przez Urząd Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.19.2021.pdf w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Turawa do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy

PDFZarządzenie OR.120.20.2021.pdf w sprawie powierzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do składania oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu "Usługi transportu indywidualnego door - to - door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w okresie 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r."

PDFZarządzenie Nr OR.120.21.2021.pdf w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Turawa oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

PDFZarządzenie Nr OR.120.22.2021.pdf w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.23.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.24.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. realizacji Programu LIFE - Gminnego Koordynatora ds. Programu Ochrony Powietrza w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.25.2021.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.120.24.2021 Wójta Gminy Turawa z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. realizacji Programu LIFE - Gminnego Koordynatora ds. Programu Ochrony Powietrza w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.26.2021.pdf w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.27.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. promocji, turystyki i sportu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.28.2021.pdf w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.29.2021.pdf w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.30.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. windykacji należności i rozliczenia VAT w Referacie Planowania Finansów w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.31.2021.pdf w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa
 


 

Wersja XML