Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2021 rok

Sesja 30.09.2021

PDFUchwała w spr. uchylenia uchwały.pdf
PDFUchwała w spr. utworzenia placówki.pdf
PDFUchwała w spr. zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała w spr.powołania MRG.pdf

PDFAautopoprawka w spr .MRG.pdf
PDFAutopoprawka WPF 30.09.2021.pdf
PDFAutopoprawka zmiana budżetu .pdf
 

Sesja 19.08.2021 r.

PDFNazwa ulicy.pdf
PDFOchrona powietrza.pdf
PDFOdmowa uchylenia uchwały 1.pdf
PDFOdmowa uchylenia uchwały 2.pdf
PDFRegulamin dostarczenia wody WiK.pdf
PDFUmowa użyczenia.pdf
PDFZmiana budżetu gminy w 2021 r..pdf
 

Sesja 27.05.2021 r:

PDFUchwała GOPS Ocena zasobów.pdf
PDFUchwała GOPS zmiana Programu Alkohol.pdf
PDFUchwała GOPS w spr. zm.uchwały nr XXVIII.162.21 koncepcja usł. trasp..pdf
PDFUchwała GOPS zmiana Uchwały nr XXVIII.163.21 Regulamin.pdf
PDFUchwała GOPSw spr. zm.uchwały nr XXIX.170.21 przyst.do projektu usł. transportowe.pdf
PDFUchwała w spr. dotacji zabytki.pdf
PDFUchwała w spr. drogi.pdf
PDFProjekt w spr. odmowy uchylenia uchwały.pdf
PDFUchwała w spr. Regulaminu azbest.pdf
PDFUchwała w spr. wykazu kąpielisk.pdf
PDFUchwała w spr. zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała WPF 27.05.2021.pdf
PDFZałacznik nr 1 do WPF 27.05.2021.pdf
PDFZałącznik nr 2 do WPF 27.05.2021.pdf

Sesja 15 .04 .2021 r.:

PDFUchwała drogi gminne.pdf
PDFUchwała nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała odnowa wsi Turawa.pdfDOCXPlan Odnowy -Turawa uzasadnienie .docx
PDFUchwała Regulamin WiK.pdf
PDFUchwała w sprawie odnowy wsi Kotórz Mały.pdfDOCXPlan Odnowy -Turawa uzasadnienie .docx
PDFUchwała wnioski GOPS.pdf
PDFUchwała zmiana budżetu.pdf
PDFUchwała zwolnienie podatek, alkohol.pdfDOCXZwolnienie z koncesji uzasadnienie .docx
PDFWPF 15-04-2021.pdf

 

Sesja 11.03.2021

PDFDzierżawy.pdf
PDFGOPS Projekt Bliżej rodziny.pdf
PDFGOPS spr. wspieranie rodziny.pdf
PDFGOPS spr.przemoc.pdf
PDFGOPS usługi transportowe.pdf
PDFOpieka nad zwierzętami.pdf
PDFPetycja nr OR.152.1.2021.pdf
PDFPetycja nr OR.152.5.2020.pdf
PDFRegulamin odpady.pdf
PDFStawki odpady.pdf
PDFZakres usług odpady.pdf
PDFzmiana budżetu gminy w 2021.pdf
 

Wersja XML