Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wynik II pisemny przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 68/139 wraz z częścią działki nr 68/238 k.m. 4 obręb Rzędów, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu.

Turawa, dnia 13.05.2021 r.

 

 

INFORMACJA
o wyniku przetargu II pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

 

Informuję, że w dniu 26.04.2021 r. w Urzędzie Gminy odbył się II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Turawie, stanowiącej działkę nr 68/139 o pow. 5 322 m2 oraz część działki nr 68/238 o pow. 1 050 m2 (łącznie 6 372 m2), zapisanych w KW nr OP1O/00075918/9, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu.


W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Warunki przetargu w części jawnej spełniła 1 oferta.

Minimalna wysokość opłaty z tytułu czynszu dzierżawy wynosiła:
5849,50 zł netto rocznie

Zaoferowana w ofercie stawka wynosiła:
6000,00 zł  netto rocznie:

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Zwycięzcą przetargu został: Dawgreen –Dawid Kupka

 

Wersja XML