Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany pracy Komisji Rady

Rok 2022

PDFPlan pracy Komisji Ładu ,Porządku i Rolnictwa na 2022r..pdf
PDFPlan Pracy Komisji Skarg na 2022 r.pdf
PDFRamowy plan komisji oświaty 2022.pdf
PDFRamowy Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.pdf
 

Rok 2021

PDFPlan pracy Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa na 2021.pdf
PDFPlan pracy Komisji Rewizynej na 2021 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2021 r..pdf
PDFRamowy plan Komisji Oświaty,Kultury, Zdrowia i Partnerstwa na 2021 r.pdf
 

Rok 2020

PDFPlan pracy K.Rewizyjnej na 2020 r..pdf
PDFPlan pracy Komisji Oświaty na 2020 r.pdf
PDFPlan pracy K.Ładu i Porządku na 2020 r..pdf
PDFPlan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r..pdf
 

Rok 2019

PDFPlan pracy Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa na 2019.pdf
PDFPlan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa na 2019 r..pdf
PDFPlan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r.pdf
 

Rok 2018

PDFPlan pracy Komisji Ładu,Porządku i Rolnictwa na 2018 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Oświaty na 2018 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018.pdf
 

Rok 2017

PDFPlan pracy Komisji Ładu,Porządku i Polnictwa na 2017 r.pdf
PDFPlan pracy Komisji Kultury,Zdrowia i Partnerstwa na 2017 r..pdf
PDFPlan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.pdf


Rok 2016

PDFPlan pracy Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa na 2016 r..pdf

PDFPlan pracy Komisji Oświaty, Kultury,Zdrowia i Partnerstwa na 2016 r. .pdf

PDFPlan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok..pdf

Rok 2015

PDFPlan pracy Komisji Ładu,Porządku i Rolnictwa na 2015 r.pdf

PDFPlan pracy Komisji Oświaty,Kultury,Zdrowia i Partnerstwa na 2015 r.pdf

PDFPlan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.pdf

Rok 2014

DOCPlan pracy Komisji rewizyjnej na 2014 r..doc

DOCPlan pracy KomisjiŁŁadu, Porządku i Rolnictwa na 2014 rok..doc

DOCRamowy plan Pracy Komisji Oświaty,Kultury,Zdrowia i Partnerstwa na rok 2014 RG Turawa styczeń 2014.doc

Rok 2013

DOCRamowy Plan prac Komisji Ładu,Porządku i Rolnictwa na rok 2013.doc

DOCRamowy Plan Pracy Komisji Oświaty na 2013.doc

DOCRamowy Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok..doc

Rok 2012

DOCPlanu pracy na 2012 rok..doc

DOCRamowy Plan Pracy Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Partnerstwa na rok 2012 (2).doc

DOCPlan pracy na 2012 rok..doc

Rok 2011

DOCPlan pracy na 2011r.doc

DOCRamowy Plan Pracy Komisji Oświaty na 2011.doc

DOCPlan pracy na 2011 rok.doc

Wersja XML