Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy mgr Stanisława Brzozowska, pok. 42
Waltruda Spyra - inspektor ds obsługi sekretariatu, pok. 30
Kazimiera Ptaszyńska - inspektor ds obsługi Rady Gminy, pok. 28
mgr Magdalena Sadowska - inspektor ds. promocji, pok. 20
mgr Wioleta Biernot - podinspektor , pok.20

Radca Prawny,  Adw. Paweł Płaza  pok.27

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, i Rolnictwa
Kierownik Referatu - mgr inż. Piotr Dziedzic, pok. 34
mgr Danuta Piwowarczyk - inspektor ds. ochrony środowiska, pok. 35 
Roman Junik - inspektor ds. gospodarki leśnej, pok. 34
mgr Dariusz Jantos - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi, pok. 35
mgr inż.Ryszard Kern - inspektor ds. dzierżaw i ewidencji budynków, utrzymania porządku i czystości przestrzeni publicznej pok. 35
Piotr Lis - inspektor ds. najmu, melioracji i gospodarki wodnej, pok. 35
mgr Anna Grodek - inspektor ds.gospodarki odpadami, pok. 43

Referat Budownictwa 
Kierownik Referatu - mgr inż. architekt  Bogusława Jędrychowicz, pok. 36
mgr inż. Aleksandra Kansy - Grzesik - inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych, pok. 36
......................................... - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, pok. 36
mgr inż. Edmund Salamaga - inspektor ds.infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego, pok. 36
Joanna Przybyła - pomoc administracyjna, pok. 36

Referat Planowania, Finansów  
Skarbnik Gminy - mgr Aneta Sakra, pok. 32,
mgr Justyna Warzecha - inspektor ds. płac i obsługi finansowej, pok 39
mgr Sabina Bonk - inspektor ds. księgowości budżetowej, pok. 39
mgr Joanna Żerek – inspektor ds.  księgowości budżetowej, pok. 38
mgr Małgorzata Morawietz - inspektor ds.  księgowości budżetowej, pok. 32
mgr Beata Baron - inspektor ds. podatków , pok. 37
mgr Leszek Bednarz - inspektor ds. podatków , pok. 37

Referat Sportu - Hala Sportowa
Kierownik Referatu - stanowisko ds. sportu, turystyki i wypoczynku - mgr Adam Bochenek
Grzegorz Nowakowski - pomoc administracyjna
Adrian Brandt - dozorca - konserwator

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik:  mgr Agnieszka Balewska, pok. 15
mgr inż. Klaudia Skulska - inspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 16
Edeltrauda Konciała - inspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 16
Roman Engiel - inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wojskowości, obronności OSP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, pok. 9

Samodzielne stanowisko - mgr inż. Roman Wiench - informatyk, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  pok. 3  

Wersja XML