• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy mgr Stanisława Brzozowska, pok. 29
mgr inż. Klaudia Skulska - inspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 16
Edeltrauda Konciała - inspektor ds ewidencji ludności, pok. 16
Waltruda Spyra - inspektor ds obsługi sekretariatu, pok. 30
Kazimiera Ptaszyńska - inspektor ds obsługi Rady Gminy, pok. 28
Roman Engiel - pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych, pok. 9
mgr inż. Roman Wiench - informatyk, pok. 3  
Radca Prawny, pok.27

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, i Rolnictwa
Kierownik Referatu - mgr inż. Piotr Dziedzic, pok. 34
mgr Danuta Piwowarczyk - inspektor ds. ochrony środowiska, pok. 35 
Roman Junik - podinspektor ds. gospodarki leśnej, pok. 34
mgr Dariusz Jantos - inspektor ds. obrotu nieruchomościami, pok. 35
mgr inż.Ryszard Kern - inspektor ds. dzierżaw i ewidencji obiektów, podinspektor terenowy, pok. 35
Piotr Lis - inspektor ds. melioracji, pok. 35
mgr Anna Grodek - inspektor ds.gospodarowania odpadami komunalnymi, pok. 43


Referat Budownictwa 
Kierownik Referatu - mgr inż. architekt  Bogusława Jędrychowicz, pok. 36
mgr inż. Aleksandra Kansy - Grzesik - inspektor ds. zamówień publicznych, pok. 36
Roman Konciała - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, pok. 36
mgr inż. Edmund Salamaga - podinspektor ds. budownictwa i infrastruktury, pok. 36


Referat Planowania, Finansów  i Podatków  
Skarbnik Gminy - mgr Aneta Sakra, pok. 32,
Kierownik Referatu - mgr Anna Mazurkiewicz-Biczuk, pok. 39
mgr Justyna Warzecha - inspektor ds. obsługi finansowej, pok 39
mgr Sabina Bonk - inspektor ds. obsługi finansowej, pok. 39
mgr Wioleta Biernot - podinspektor ds. windykacji, pok.43
mgr Leszek Bednarz - inspektor ds. podatków i opłat, pok. 37
mgr Beata Baron - inspektor ds. podatków i opłat, pok. 37
mgr Małgorzata Morawietz - podinspektor ds obsługi finansowej pok. 32
mgr Joanna Żerek – inspektor ds. obsługi finansowej pok. 38

Referat Turystyki  i  Promocji Gminy,
Kierownik Referatu - mgr Bartłomiej  Kita, pok. 19
mgr Magdalena Sadowska - inspektor ds. turystyki, wypoczynku i promocji, pok. 20
mgr Adam Bochenek - inspektor ds.kultury i sportu  ( Hala Sportowa ).

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik:  mgr Agnieszka Balewska, pok. 15


 


Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6687641
w tym miesiącu: 81861
dzisiaj: 505