Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Planowania i Finansów

W Referacie Planowania i Finansów załatwia się następujące sprawy:

w pok. 39:
- Zaświoadczenia RP-7
- Zaświadczenia o zarobkach
- Wieczyste użytkowanie
- Faktury VAT - za drzewo, za dzierżawy, za czynsze;

w pok. 37 - sprawy dotyczące podatków:
- Zaświadczenia o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych
- Zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych i dochodowości w gospodarstwie rolnym
- Zaświadczenia uprawniające rolników do ubiegania sie o bony paliwowe
- Zaświadczenia w sprawie wykreślenia ciężaru realnego;
Rozpoczęcie postępowania w sprawach podatkowych ułatwi pobranie deklaracji podatkowych:
DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości DN 1.doc,
DOCDeklaracja na podatek rolny DR 1.doc,
DOCDeklaracja na podatek leś ny - DL 1.doc, a także
DOCInformacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i o lasach IN 1.doc

w pok. 38 - kasa
- Dowartościowanie weksli
- Opłaty skarbowe
- Podatek od środków transportowych

Wersja XML