Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

W Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich załatwia się następujące sprawy:

 1. Prowadzenie ewidencji ludności, pok. 16.
 2. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, pok. 16:
 3. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, pok. 9.
 4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych, pok. 16.
 5. Prowadzenie spraw związanych z kampaniami wyborczymi i referendum, pok. 29.
 6. Poświadczanie własnoręczności podpisów, pok. 30.
Wersja XML