• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

W Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich załatwia się następujące sprawy:

 1. Prowadzenie ewidencji ludności, pok. 16.
 2. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, pok. 16:
 3. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, pok. 9.
 4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych, pok. 16.
 5. Prowadzenie spraw związanych z kampaniami wyborczymi i referendum, pok. 29.
 6. Poświadczanie własnoręczności podpisów, pok. 30.
Wersja XML

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6873949
w tym miesiącu: 60356
dzisiaj: 748