Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) załatwia się wszelkie sprawy związane z aktami stanu cywilnego, a w szczególności:

a) Rejestrację stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego.
b) Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska, uznaniu dziecka.
c) Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
d) Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego.
e) Prowadzenie aktów stanu cywilnegoi ich skorowidzów.

więcej patrz DOCUrząd Stanu Cywilnego[1].doc

Do ubiegania się o odpis z aktów stanu cywilnego będących w naszym USC niezbędne jest napisanie stosownego podania: DOCPodanie o odpis aktu stanu cywilnego[1].doc

Do publikacji przygotowała
Krystyna Moch

Wersja XML