Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kadłub Turawski - Zakrzów Turawski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFinf z otwarcia ofert.pdf
 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

DOCXinformacja o kwocie zabezp.docx
 

ID miniPortal 8776a72a-8488-4107-862b-1e419f549dfd

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w BZP nr 2021/BZP 00118445/01

PDFOgloszenie o zamówieniu.pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - Formularz oferty.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie wstępne.docx

DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie zasoby.docx

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz robóy budowlanych.doc

DOCXZałącznik nr 6 - Wykaz osób.docx

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

PDFcz. III PPU.pdf

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZIPDokumentacka techniczna.zip

PDFSTWiORB.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf


 

 • Przetargi

  Przebudowa ul. Pływackiej w miejscowości  Rzędów
  Data publikacji: 13-07-2012 14:28
Wersja XML