Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja promenady w ramach projektu Jezioro Turawskie – miejsce wypoczynku na łonie natury - II postępowanie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

PDFInformacja o kwocie.pdf


ID miniPortal do szyfrowania oferty a8ba8798-191b-40a1-bed4-32027cad5879

Link do ogłoszenia o zamówieniu https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000141758%2F01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021/BZP 00141758/01 z dnia 09.08.2021r.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 2

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.08.2021r..pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ nr 2

PDFZmiana tresci SWZ nr 2.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - formularz oferty-zmieniony.docx

PDFPRZEDMIAR str 2 - poprawiony.pdf

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

PDFwyjaśnienie treści SWZ 1.pdf
 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 1

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ nr 1

DOCXzmiana treści SWZ.docx
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf
 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

DOCXZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Formularz oferty - zmieniony.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 6 - wykaz osób.docx
DOCzałącznik-nr-5-wykaz-robot-budowlanych.doc


CZĘŚĆ III SWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

DOCXprojektowane postanowienia umowy.docx


DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZIPARCHITEKTURA RYSUNKI.zip
PDFBIOZ.pdf
ZIPBRANŻA ELEKTRYCZNA.zip
ZIPOPIS TECHNICZNY.zip
ZIPOŚWIADCZENIA.zip
ZIPPrzedmiar robót.zip
ZIPSTWiORB.zip
ZIPZAGOSPODAROWANIE INWENTARYZACJA.zip
 

 

Wersja XML