Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorzu Wielkim

ID miniPortal do szyfrowania oferty f70d5661-013e-477c-9826-a0c350edb5db

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

DOCXkwota w budżecie.docx

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DOCXinformacja z otwarcia ofert.docx
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00146015/01 z dnia 11.08.2021

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOCXogłoszenie o wyborze oferty.docx
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf

DOCXzałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Formularz oferty.docxDOCXZałącznik nr 1 - do formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie wstępne.docx
DOCX4. SWZ - Załącznik nr 4 ośw zasoby.docx
 

CZĘŚĆ III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

DOCczęśc III PPU.doc
 

Wersja XML