Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi gminnej w miejscowości Turawa oraz Kotórz Mały

ID miniPortal do szyfrowania oferty 8a7c87a7-9f0d-4301-a728-150f0f00d1a3

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

PDFInformacja o kwocie zabezp.pdf
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00168537/01 z dnia 02.09.2021r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - Formularz oferty.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie wstępne.docx

DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie zasoby.docx

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.doc

DOCXZałącznik nr 6 - Wykaz osób.docx

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

PDFCz. III SIWZ - Projektowne postanowienia umowy.pdf

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZIPProjekt Techniczny.zip

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFSTWiORB.pdf

ZIPUzgodnienia.zip

PDFZRID.pdf
 

 

Wersja XML