Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU

 

I pisemnego przetargu nieograniczony na dzierżawę

działek o nr 1/537, 1/536, 1/232 k.m. 7 obręb Turawa, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie pól namiotowych, kempingowych i parkingu.

 1. Data przetargu 22.02.2022 r.
 2. Miejsce przetargu: Urząd Gminy Turawa
 3. Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:
 1. Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu : 2 
 2. Liczba oferentów niedopuszczonych do przetargu : 0
 3. Punktacja otrzymana na podstawie złożonych ofert :

       I - 90,65

       II - 79,50

 1. W wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego i weryfikacji złożonych ofert przetargowych, ofertą o najwyższej ilości przyznanych punktów jest oferta   Przedsiębiorstwa Wielobranżowego VALOR sp. z o.o. 45-920 Opole ul. Małej Panwi 8e/5 NIP 7540339473,
Wersja XML