Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Udostępnianie lub przekazywanie w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Urzędu Gminy w Turawie następuje poprzez:

  1. udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. przekazywanie na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniosek i zasady wykorzystywania informacji sektora publicznego dostępne są poniżej

DOCWniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.doc

PDFZarządzenie OR.0050.64.2022.pdf
 

Wersja XML