Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja przestrzenna

1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa uchwała Nr XL 256/2010 z dnia 5 listopada 2010r.

2. WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązuące na terenie gm. Turawa Uchwała Rady Gminy Turawa Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Tekst Rysunek Nr Data uchwalenia Nr Data publikacji
BIERDZANY
1 MPZP części obszaru wsi Bierdzany Nr XXI/143/2008 18.12.2008r. Nr 15, poz. 237 05.03.2009r.
PDFTekst PDFRysunek
JEZIORA TURAWSKIE
1 MPZP Gminy Turawa obejmującego obrzeża Jezior Turawskich Nr XXVII/166/2009 05.06.2009r. Nr 53, poz. 899 17.07.2009r.
PDFTekst PDFRysunek - południe
PDFRysunek - północ
KOTÓRZ MAŁY
1 MPZP obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej Nr XXXVI/224/2014 9.10.2014r. Poz. 2306 21.10.2014r.
PDFTekst
KOTÓRZ WIELKI
1 MPZP wsi Kotórz Wielki Nr XXXI/189/2014 31.01.2014r. Poz. 449 12.02.2014r.
PDFTekst PDFRysunek
OSOWIEC, WĘGRY
1 MPZP małej elektrowni wodnej Osowiec-Węgry Nr XX/214/2000 29.09.2000r. Nr 69, poz. 363 17.11.2000r.
PDFTekst + rysunek
2 MPZP wsi Osowiec w części obejmującej przysiółek Trzęsina Nr XII/120/2003 05.12.2003r. Nr 5, poz. 104 27.01.2004r.
PDFTekst + rysunek
3 MPZP wsi Osowiec i Węgry Nr V/32/2007 09.03.2007r. Nr 32, poz. 1298 30.04.2007r.
PDFTekst PDFRysunek
4 MPZP wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji Nr IX/44/2011 15.09.2011r. Nr 120, poz. 1424 24.10.2011r.
PDFTekst PDFRysunek
5 MPZP wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec Nr XVIII/112/2012 27.09.2012r. poz. 1405 12.10.2012r.
PDFTekst + rysunek
TURAWA
1 MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Turawa-Marszałki Nr II/14/1998 13.11.1998r. Nr 33, poz. 312 15.12.1998r.
PDFTekst PDFRysunek
2 MPZP południowej części obszaru wsi Turawa Nr IX/34/19 16.07.2019r. poz. 2557 07.08.2019r.
PDFTekst PDFRysunek
ZAWADA
1 MPZP terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Zawada Nr XXIV/271/2001 20.04.2001r. Nr 45, poz. 309 31.05.2001r.
PDFTekst PDFRysunek
2 MPZP dla terenu Usług Publicznych i Komercyjnych wsi Zawada Gmina Turawa Nr XXIV/236/2005 25.11.2005r. Nr 86, poz 2913 23.12.2005r.
PDFTekst PDFRysunek
3 MPZP dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada, gm. Turawa Nr VIII/36/2011 25.08.2011r. Nr 110, poz. 1338 30.09.2011r.
PDFTekst PDFRysunek
4 MPZP dla części obszaru wsi Zawada, gm. Turawa (Z1) Nr XVII/107/2012 26.07.2012r. poz. 1221 31.08.2012r.
PDFTekst PDFRysunek
5 MPZP dla części obszaru wsi Zawada, gm. Turawa (Z2) Nr XX/125/2012 07.12.2012r. poz. 163 15.01.2013r.
PDFTekst PDFRysunek
6 MPZP dla części obszaru wsi Zawada, gm. Turawa (Z3) Nr XXII/138/2013 07.02.2013r. poz. 758 20.03.2013r.
PDFTekst PDFRysunek

 

3. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY TURAWA

Wersja XML