Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Wójta - 2022 rok
  Data modyfikacji: 26-05-2022 09:17
 2. Farma fotowoltaiczna Ligota Turawska 2 MW
  Data modyfikacji: 26-05-2022 08:40
 3. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach
  Data modyfikacji: 25-05-2022 11:49
 4. Farma fotowoltaiczna Ligota Turawska 6 MW
  Data modyfikacji: 23-05-2022 08:25
 5. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu postanowienia podejmującego z urzędu postępowanie
  Data modyfikacji: 20-05-2022 10:22
 6. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego BU.6733.3.2022.KB
  Data modyfikacji: 19-05-2022 15:20
 7. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2022 rok
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:55
 8. Zawiadomienia
  Data modyfikacji: 17-05-2022 10:42
 9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z PSZOK w Kotorzu Małym oraz terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich i obiektów gminnych położonych na terenie gminy Turawa (z podziałem na 2 części).
  Data modyfikacji: 17-05-2022 09:41
 10. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Data modyfikacji: 17-05-2022 09:40
Wersja XML