Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.
  Data modyfikacji: 05-03-2021 15:44
 2. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Turawa
  Data modyfikacji: 05-03-2021 15:18
 3. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2021
  Data modyfikacji: 05-03-2021 10:04
 4. Park solarny w Ligocie Turawskiej
  Data modyfikacji: 04-03-2021 13:21
 5. Zarządzenia Wójta - 2021 rok
  Data modyfikacji: 04-03-2021 13:16
 6. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu „BASTION” oraz części terenu przyległego do obiektu „BASTION” na okres do 10 lat
  Data modyfikacji: 02-03-2021 10:43
 7. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15 kV relacji GPZ Bierdzany - ZK-SN Osowiec
  Data modyfikacji: 02-03-2021 09:46
 8. Przetargi
  Data modyfikacji: 01-03-2021 18:36
 9. Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
  Data modyfikacji: 01-03-2021 14:21
 10. Zawiadomienia
  Data modyfikacji: 01-03-2021 07:59
Wersja XML