Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Wójta - 2020 rok
  Data modyfikacji: 01-12-2020 14:48
 2. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2020 rok
  Data modyfikacji: 01-12-2020 14:19
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i roczne sprawozdania z odpadów
  Data modyfikacji: 30-11-2020 15:49
 4. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Data modyfikacji: 26-11-2020 11:37
 5. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2020 rok
  Data modyfikacji: 25-11-2020 14:08
 6. Zawiadomienia
  Data modyfikacji: 25-11-2020 12:02
 7. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na Rozbudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada - DW 463 - Dobrodzień w km 6+188 obręb Turawa
  Data modyfikacji: 19-11-2020 15:20
 8. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada-DW 463-Dobrodzień nad rzeką Mała Panew
  Data modyfikacji: 19-11-2020 15:17
 9. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO OBIEKTÓW GMINNYCH W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021 NA TERENIE GMINY TURAWA
  Data modyfikacji: 19-11-2020 08:26
 10. Nabór na czas zastępstwa na stanowisko ds. promocji, działalności gospodarczej i spraw społecznych
  Data modyfikacji: 17-11-2020 09:47
Wersja XML