Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Wójta - 2021 rok
  Data modyfikacji: 03-12-2021 10:05
 2. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2021 rok
  Data modyfikacji: 02-12-2021 14:39
 3. Konkurs na stanowisko - Skarbnik Gminy Turawa
  Data modyfikacji: 02-12-2021 09:37
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Zawada od ul. Orzechowej do skrzyżowania ul. Wodociągowej z drogą krajową nr 45 ul. Oleska w m. Zawada (II postępowanie)
  Data modyfikacji: 30-11-2021 16:03
 5. Budżet 2021
  Data modyfikacji: 29-11-2021 09:29
 6. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2021r.
  Data modyfikacji: 26-11-2021 13:07
 7. Projekt, zakup i dostawa namiotu ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych i edukacyjnych
  Data modyfikacji: 26-11-2021 08:17
 8. Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - zestaw
  Data modyfikacji: 25-11-2021 15:08
 9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa (z podziałem na 2 części)
  Data modyfikacji: 24-11-2021 21:56
 10. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
  Data modyfikacji: 24-11-2021 09:59
Wersja XML