Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2011-2014

Rok 2011

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2011 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Turawa. PDFZałączniki

PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2011 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Turawa zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi.

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2011 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2011 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej.

PDFZarządzenie Nr OB.120.7.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.8.2011 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Turawa.

 

Rok 2012

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2012 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa. PDFZałącznik

PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2012 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Turawa.
PDFZałącznik Nr 1, PDFZałącznik Nr 2

PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2012 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2012 roku dla Urzędu Gminy Turawa za odpracowaniem.

PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2012 w sprawie planu działalności.

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2012 w sprawie ustalenia procedury zabezpieczenia pomieszczeń i postępowania z kluczami w obiekcie Urzędu Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa.

 

Rok 2013

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2013 w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Socjalnego.

PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2013 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Turawa. PDFZałącznik Nr 1
PDFZałącznik Nr 2

PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2013 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Turawa. PDFZałącznik

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2013 w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji.

 

Rok 2014

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2014 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.7.2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

PDFZarządzenie Nr OB.120.8.2014 zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Turawa. PDFZałącznik

 

Wersja XML